ALVIMEDICA, GLOBAL HEDEFLERİNE SAP İLE İLERLİYOR

İstanbulGeliştirip ürettiği kardiyolojik anjiyoplasti balon kateterleri ve stent taşıma sistemleri ile girişimsel kardiyoloji alanında Türkiye’deki ilk ve tek üretici firma unvanını taşıyan Alvimedica, SAP uygulamalarıyla iş süreçlerine hız katmaya devam ediyor.

Alvimedica’nın üretim, kalite, satış, dağıtım, finans, ürün maliyetlendirme, kârlılık analizi, robotik depo entegrasyonu, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri fonksiyonlarının tamamını kapsayan SAP ERP ve SAP CRM 7.0 projesi başarıyla hayata geçirildi. Tamamlanan ERP Projesi ile tüm operasyonlarını daha kolay planlayabilir ve denetleyebilir hale getiren Alvimedica, SAP CRM sistemi ile iş ortakları ve ilişki yönetimini, faaliyet ve şikayet yönetim süreçlerinin etkin kontrolünü sağlayarak satış süreçlerinde ortaya çıkan tüm verileri tek bir sistemle izlemeyi, etkin satış yönetimi sağlamayı ve raporlama yapmayı hedefledi. SAP BPC (SAP Bütçe Planlama ve Konsolidasyon) projesinin uygulamaya alınmasındaki amaç ise şirketteki hemen hemen tüm süreçlerin bütçesinin süreç sahipleri tarafından kontrolünü sağlayarak kârlılık ve verimliliği üst seviyelere taşıyor.

Alvimedica bu süreçte sektörel bilgi birikimi, tamamlanmış başarılı ve örnek projeleri, global bir iş ortağı olmaya uygun vizyonu ve ekibinin özverili desteğiyle yıllardır projeleri hızlı bir şekilde yürüten Elsys’i ve analitik raporlama, bütçeleme projeleri için ise Elsys Grup Şirketi Intelart’ı tercih etti. Intelart işbirliği ile Türkiye’deki ilk BPC 10.0 projesi de hayata geçirilerek, şirketin tüm bütçe süreçlerine çağdaş bir yönetim ve takip imkanı kazandırıldı.

ERP ve CRM projeleri sonrasında başlanan Çalışan Self-Servisi (ESS) ve Yetkili Self-Servisi (MSS) uygulamalarını da yine Elsys uzmanlığında hayata geçiren Alvimedica, seyahat ve performans yönetimini etkin bir şekilde yürütmeye başladı. Seyahat yönetimiyle, çalışanların seyahat taleplerini kendilerinin girdiği bir yapı oluşturuldu; girilen talepler ve maliyet bilgileri yönetimin onayından geçerek planlanmaya başladı. Söz konusu seyahat gerçekleştikten sonra, planlanan/gerçekleşen karşılaştırılmasıyla finansal kayıtların entegre bir şekilde oluşturulmasına imkân sağlanmış oldu.

Alvimedica, SAP altyapısı kullanarak gelecekte de global yaygınlaşma projelerini sürdürmeyi ve ileri uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor.