TEKSAN GÜÇ SİSTEMLERİ, SAP İLE ZAMANDAN TASARRUF EDEREK ‘AN’I YAKALADI

İstanbul1994 yılında faaliyete başlayan Teksan Jeneratör, sektörün en köklü markalarından biri olarak gelişimini sürdürüyor. Teksan Jeneratör markasını temsil eden iki tüzel kişilikten biri olan Teksan Güç Sistemleri A.Ş., 10 kVA – 3300 kVA aralığındaki dizel, benzinli, doğalgaz, deniz jeneratörü setleri ile kojenerasyon ve senkronize sistemlerin imalat ve dış ticaret işlemlerini yürütmenin yanı sıra, Teksan Jeneratör’ün tüm Türkiye çapındaki satış ve servis organizasyonunu da yönetiyor.

Ülke geneline yayılan satış ve servis ağını daha etkin yönetmeyi, ayrıca gerçekleşen işlemler sonucu oluşan kayıtların daha hızlı ve sağlıklı oluşmasını isteyen Teksan Güç Sistemleri, bu verilerin birbiriyle entegre olmasını da amaçlıyordu. Teksan Güç Sistemleri, amaçladığı noktaya ulaşmak için SAP ile çalıştı.

10 ay süren proje kapsamında CRM Satış, CRM Servis, satış-dağıtım, lojistik yönetimi, malzeme yönetimi, muhasebe ve finans süreçleri otomatize edildi.

Teksan Güç Sistemleri SAP ERP ve CRM projesiyle farklı departmanların bütünleşik bir yapıda çalışması sağlandı. Finansal kaynakların ve iş gücünün planlanması ve iş süreçlerinin izlenebilmesiyle maliyetler kontrol altına alındı.

İki proje eş zamanlı tamamlandı
2010 yılı son çeyreğinde ön görüşmelerle başlayan çalışmalar, 2011 Ocak ayında hazırlıkların başlamasıyla devam etti. SAP ERP ve SAP CRM projelerinin saha otomasyonu destekli olarak kullanıma alınması ise Kasım 2011’de gerçekleştirildi. Hem ERP hem de CRM modüllerinin eş zamanlı olarak projelendirildiği ender uygulamalardan biri olan bu çalışma, Teksan Güç Sistemleri’ne başta zaman tasarrufu ve verimlilik artışı olmak üzere pek çok avantaj sağladı.

Proje öncesinde kendilerine ait bir CRM ve servis programını kullanan Teksan Güç Sistemleri, bu uygulamalar üzerinden Türkiye genelindeki müşterilerinin ihtiyaçları olan jeneratör gruplarının ve bunlara ait yedek parçaların satışını, kiralamasını, çoğunluğu sözleşme dahilinde olmak üzere periyodik bakımlarını ve acil durumlarda da tamir bakım işlemlerini gerçekleştiriyordu. Bu hizmetlerini ülke geneline yayılmış dokuz bölge müdürlüğü ve uzman seçkin bayileri üzerinden yürüten firma, lokasyonlar arası mesafelerin fazla olmasının da etkisiyle zamandan tasarruf etmekte sıkıntı çekebiliyordu.

SAP ile Kurumsal süreçlerde tam entegrasyon, verimli süreçler, sürdürülebilir bir büyüme
Lojistik ve Muhasebe süreçlerinin entegre hale gelmesi, süreç akışlarını hızlandırmasının yanı sıra anlık ve geçmişe yönelik veri analizinin yapılabilmesine olanak sağladı. Kontrollü ve entegre bir programa geçmenin etkisi, veri kayıplarının azalması, yapılan hataların, yanlış işleyen süreçlerin zamanında fark edilip, erken müdahale edilebilmesini sağladı.

Jeneratör, Hizmet, Kiralık ve 2.El Satışları daha etkin raporlanabilir ve iskonto oranlarına göre farklı algoritmalarla yönetici onaylarından geçirilebilir hale gelmiştir. Geriye yönelik müşteriye ilişkin yapılan tüm aktiviteler, verilen teklifler yapılan sözleşmeler ve üretim tarafına geçilen siparişler raporlanabilir ve birbiri ile bağlantılı bir şekilde analiz edilebilir duruma gelmiştir.

CRM tarafında sağlanılan kazanımların yanı sıra SAP R3 sistemi ile lojistik süreçleri uçtan uca kontrollü ve entegre bir şekilde yürütülebilmektedir. Eskiden birbirinden kopuk ve farklı programlar aracılığı ile yürüyen tedarik&stok&lojistik yönetim süreçleri kolaylıkla birbiri ile ilişkili olarak ve aynı zamanda muhasebe modülü ile entegre olacak şekilde işletilebilmektedir.

Bir üçüncü proje sayılabilecek teknik servis departmanı için yapılmış olan mobil uygulama ve bu uygulamanın SAP CRM sistemi ile entegrasyonu da kısa sürede başarılı bir şekilde devreye alınmış, servis süreçlerinde büyük bir iyileştirme sağlamıştır.

Aylar süren işlemler dakikalara indirildi
SAP öncesinde sahada verilen bir teknik servis hizmetinin tamamlanma süreci 2-3 aylık bir döneme yayılabiliyordu. Daha önce sahada verilen bir teknik servis hizmeti; hizmetin saha personeline atanması, yapılan işlemlerin manuel formlara işlenmesi, maneul formlardan sisteme girilmesi ve fatura edilebilir hale gelmesi adımlarını izliyordu. Müşteri memnuniyetini de olumsuz yönde etkileyen bu durum, SAP ERP ve SAP CRM çözümlerinin kullanılması ve saha otomasyon entegrasyonu ile dakikalara indirildi. Projenin canlı kullanıma geçmesiyle birlikte saha personeli hizmeti verdiği anda el terminaline giriş yaparak hem malzeme kullanımı hem de hizmet detayını sisteme işleyebilir hale gelirken, mobil yazıcılar aracılığıyla servis kayıt formunu (SKF) ve istenildiğinda faturayı bastırabilir hale geldi.

SAP CRM çözümünün de bu sürece entegre edilmesiyle birlikte, hem merkez ve bölge müdürlüklerinin hem de saha personelinin müşterileri çok daha sağlıklı biçimde takip edebilmesi sağlandı. Bu da, Teksan Güç Sistemleri’ne verimlilik, hız ve rekabet avantajı sağladı.