ÇİMSA’NIN BÜTÇE VE PLANLAMA SÜREÇLERİ SAP’YE TAŞINDI

BIZCONTürk sanayisinin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Çimsa’nın Bütçe ve Planlama süreçlerini başarı ile SAP’ye taşıdı. Proje kapsamında mevcut SAP İleri Planlama ve Optimizasyon modülü (APO) ve raporlama modülü (Business Objects) ile entegre çalışacak şekilde tasarlan SAP Bütçe Planlama ve Konsolidasyon modülü (BPC) beş aylık kısa bir sürede hayata geçirilerek önemli bir başarıya imza atıldı.

Şirketlerin stratejik hedeflerine ulaşırken etkili olması için, planlamanın yanı sıra bütçeleme, tahmin, analiz, yasal yönetim raporlaması için güvenilir, güncel ve işlevsel verilere ihtiyaç vardır. Stratejik planlar doğrultusunda operasyonel bütçeleri belirlemek, şirket ve departman bazındaki planlamaları sorunsuz bir şekilde bir araya getirerek, maliyet senaryolarını akıllıca modelleme ve duyarlılık analizleri gerçekleştirme becerisine ihtiyaç kaçınılmazdır. Çoklu versiyonda esnek bir şekilde çalışma imkanı veren SAP BPC 10 Netweaver projesi ile iş süreçlerine değer katan ÇİMSA, hızlı sonuçlar alabildiği ve bütçe çalışmalarını uçtan uca destekleyecek, operasyonel planlarla ve fiili sonuçlarla uyumunu kontrol edeceği modern bir uygulamaya BIZCON Danışmanlık ile imza atmıştır.

Karlılık değişimine hızlı erişim

BIZCON’un yetkinliği ve Çimsa çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen proje sonrasında, hızlı sonuçların alınabileceği, hedef/gerçekleşen sapmalarının en aza indirileceği, bütçenin operasyonel planlarla ve fiili sonuçlarla uyumunu kontrol edilebileceği modern bir uygulama hayata geçirilmiş oldu.

Küresel ekonominin hızla geliştiği ve rekabet şartlarının hızla değiştiği günümüzde piyasadaki dalgalanmalara hızlı adaptasyon ön plana çıkıyor. Uygulamaya alınan SAP Bütçe Planlama ve Konsolidasyon modülü ile halihazırda kullanılmakta olan SAP ERP, BW, APO ve BusinessObjects Raporlama sistemleri ile entegrasyonlar sağlanarak tam entegre bir yapıya kavuşulurken, bütçe değişkenlerinden herhangi birine yapılacak miktar ve fiyat değişikliğinin anında ürün maliyetlerine ve karlılığa etkisinin simülasyonunun yapılabilmesi stratejik karar noktasındaki yöneticilerinin karar süreçlerini kısaltmasına yardımcı oluyor.

Proje Kapsamında gerçekleştirilen hayata geçirilen modüller:
 • Parametre Planlaması
 • Satış Planlama
 • Üretim Planlama
 • Klinker Dengesi
 • Satınalma Planlama
 • Elektrik-Yakıt Kullanım Planlama
 • Genel Gider Planlama ve Dağıtım
 • Personel Gider Planlama
 • Duran Varlık/Yatırım ve Amortisman Planlama
 • Finansman Planlama
 • Üretim/Stok Maliyeti Planlama (Klinker/Çimento/Hazır beton Safha Maliyetleri)
 • Nakliye Planlama
 • Mali Tablo Planlaması