BENCMARKING YAPIYOR MUYUZ?

İstanbulYeni bir proje talebi geldiğinde yada yıllık hedeflerimizi belirlerken hep sektöre ve diğer şirketlere göre olan durumumuzu görmek isteriz. Bunun için kullanılan farklı kaynaklar olmakla birlikte SAP’nin 2004 yılından beri bu konuda çalışmaları var ve şu anda oldukça detaylı bilgi alınabilecek bir noktaya gelmiş durumda.

Konuyla ilgili detay bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://sapvalueengineering.com

Biraz daha detay bilgi vermek gerekirse Ulaş’ın yorumlarıyla;

SAP müşterilerinin (ve dolayısıyla kendisinin) başarılarına katkıda bulunmak ve uzun dönemli ortaklıklar kurabilmek amacı ile, 2004’ten beri değer yönetimi konusunda müşterilerini destekliyor. SAP’de değer yönetimi bir anlayış, metodoloji ve araçlardan oluşuyor. BT yatırımları öncesinde, sırasında ve sonrasında bu yatırımlardan en yüksek faydanın elde edilmesini sağlayan araçları müşteri ve ekosisteminin kullanımına sunuyor. SAP’nin sunduğu Business Performance Benchmarking platformu bu araçlardan en önemlileri arasında yer alıyor.

Önde gelen strateji danışmanlığı Bain & Company’ye göre benchmarking, yöneticilerin maliyet azaltmada kullandıkları bir numaralı yöntem. Özellikle ekonominin yavaşladığı günümüzde benchmarking süratli şekilde maliyetleri kesme aracı olarak öne çıkıyor. (Bain & Company: Management Tools and Trends 2010)

Farklı ölçümlerin ve en iyi uygulamaların değiş tokuşunun yapılabildiği bir forum olarak 2004 yılı sonunda hayata geçirilen stratejik bir hizmet olan SAP Benchmarking, sektördeki en büyük benchmarking çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor ve 26 süreci, 10.000’den fazla katılımcıyı ve 3.000’den fazla şirketi kapsıyor.

KPI’ların karşılaştırılabilmesinin yanı sıra SAP’nin 30 yılı aşkın sektör ve en iyi uygulama deneyimini de kullanıcılarına yansıtması SAP Benchmarking’i sektörde tek yapan en önemli özelliğini oluşturuyor. Sektördeki iş yapış tarzına yönelik en iyi uygulamaları gösteren ve eksik olan alanlarda tamamlayıcı öneriler sunan şirket özelindeki raporlar sayesinde şirketlerin eyleme geçmesini kolaylaştırıyor. Hem kullanıcı grupları, hem de farklı sektörlerin kurum ve dernekleriyle ortak bir çaba sonucunda gerçekleştirilen SAP Benchmarking’in özellikleri arasında, tüm sektörlere ait anketlerin bulunması, benzer konumdaki şirketlerle kıyaslamak için çoklu seçenekler içermesi ve temel performans göstergesi – en iyi uygulama korelasyonunu göstermesi yer alıyor.

20’den fazla iş süreci değerlendirmesinin yanı sıra 700 temel performans göstergesi, 1.000 tane en iyi uygulama ve 300’den fazla benzer durumdaki şirket grubu da platform kapsamında bulunuyor.

Her sektördeki şirket, büyük miktarlarda teknoloji yatırımları yaptıkları yıllar sonrasında artık bütün bu yatırımların performans seviyelerini arttırmayı, fırsatlardan daha hızlı şekilde yararlanmayı, verimsizlikleri ortadan kaldırıp, gereksiz maliyetleri kesmeyi ve bu alana yaptıkları yatırımlardan daha fazla değer almayı talep ediyor. Bu açıdan Değer Yönetimi konsepti SAP’nin müşterileri arasında Türkiye’de de süratle taraftar kazanıyor.

Ramazan DEMİRTAŞ

SUGTURK Yönetim Kurulu Üyesi