İLCİ İNŞAAT IRAK ŞANTİYELERİNİ SAP’YE TAŞIDI

İstanbulGerek ülkemizde gerekse dünyanın farklı ülkelerinde İnşaat sektöründeki çalışmalarını devam ettirmekte olan İlci İnşaat, 2009 yılında ülkemizin en büyük 269. firması oldu. Ayrıca istihdama sağladığı büyük katkı dolayısıyla Başbakan tarafından 2009 yılında ödüllendirildi. Şirket; baraj, sulama, tünel, demiryolu, karayolu, toplu konut, sağlık yapıları gibi, İnşaat sektörünün birçok alanında faaliyet gösteriyor.

İlci İnşaat Irak’ta farklı bölgelerde büyük altyapı ve üstyapı projeleri yürütüyor. Salahaddin Tunnel and Approach Roads, Parkview Arbil Residences, Karkuk ve Karbala Hospitals, Zaho Motorway bu projelerden birkaçını oluşturuyor.

Projeyle, satınalma süreçleri otomasyona geçirildi; satınalma talebi açma, sipariş geçme, mal teslimatı ve fatura kontrol işlevleri gerçekleştirildi. Bu sayede tedarikçi ve taşeronlarla bilgi ve belge akışı yetkili onaylardan geçirilerek fiyat sapmaları ve kayıp/kaçaklar minimuma çekildi ve analiz edilebilir hale geldi.

Proje takibi ve proje bazlı bütçe kontrolü SAP üzerinde devreye alınarak tüm projelerin satınalma bütçelerinin takibi ve raporlaması SAP üzerinde takip ediliyor.

Şantiye süreçlerinin yanı sıra mali muhasebe ve insan kaynakları süreçleri de SAP ile birlikte devreye alınıyor. Bu sayede SAP’nin getirdiği entegre raporlama ve takip imkanları kullanılarak projelerin mali takibi SAP üzerinde yapılıyor.

Yaklaşık olarak 3 ay içinde devreye alınan projede başlıca kazanımlar, şantiye süreçlerinin takibiyle tekrarlanan çalışmaların azaltılması ve verimliliğin artması oldu. Projelerin/şantiyelerin kontrolü ve proje bazlı bütçe takipleri gerçekleşti. Mali muhasebe ve insan kaynakları entegre bir şekilde SAP üzerinde kullanılıyor. Şantiye ambarlarında malzeme takibi online olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye Merkezi, ay sonu raporlamalarını, ek çalışma gerekmeksizin, online yapabiliyor.