METAL MATRİS SAP ERP PROJESİ HAYATA GEÇTİ

İstanbulHasçelik grubuna bağlı Metal Matris’in tüm şirket fonksiyonları ve iş süreçlerinin bir sistem üzerinden, birbirleriyle entegre bir altyapıda yönetimini sağlayacak olan SAP ERP projesi, Detaysoft danışmanlığında başarıyla gerçekleştirildi. Nisan 2012’de başlayan proje yıl sonu itibariyle canlı kullanıma geçirildi.

Metal Matris’te yürütülen SAP ERP projesi kapsamında; üretim planlama, kalite yönetimi, satın alma, stok yönetimi, muhasebe, maliyet muhasebesi, duran varlık, satış-pazarlama ve insan kaynakları modülleri canlı kullanıma alındı. Söz konusu SAP ERP projesi ile Metal Matris’in tüm iş süreçlerini daha etkin ve verimli şekilde yönetmesi hedefleniyor.

SAP ERP projesin hayata geçişi ile birlikte; Metal Matris şirket raporlamalarının SAP Business Object ürünü üzerinden yapılması, Detaysoft’un proje tecrübeleriyle hazırlamış olduğu Lojistik Yönetim Kokpiti ile SAP lojistik modüllerinin kullanılması, finansal modüllerin yeni TTK’ya uyumlu hale getirilmesi gibi kapsamlar başarıyla gerçekleştirildi.