BORUSAN ENBW, SAP PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbulBorusan EnBW Enerji, ilk yatırımı olan Bandırma Rüzgar Enerji Santrali (RES) tesisini 2010 yılında tamamıyla devreye aldı. Erzurum İspir’de yer alan Borusan EnBW Enerji’nin ilk hidroelektrik santrali olan Yedigöl Hidroelektrik Santrali’nin ilk fazı ise Ekim 2011’de, ikinci fazı ise Eylül 2012’de devreye alınarak ticari faaliyete başladı. Böylece, Borusan EnBW Enerji’nin toplam kurulu gücü 110 MW’a ulaştı.

Borusan EnBW Enerji’nin elektrik enerjisi satış ve ticaret faaliyetleri de 2007 yılından beri Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. çatısı altında gerçekleştiriliyor. Borusan EnBW Enerji, stratejik olarak 2 milyar $ yatırım yaparak, yenilenebilir enerji ağırlıklı 2.000 MW’lık kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

SAP projesi ile SAP’nin proje yönetimi, satın alma yönetimi modülleri entegre bir şekilde kullanılır hale geldi. Bu kapsamda şirketin departman satın almaları, proje satın almaları, sözleşmeleri, hakedişleri, avans ödemeleri, şantiye ve bölgelerdeki kasa kullanımları aktif hale getirildi. Bunun yanında, Borusan EnBW Enerji’nin yatırım projelerinde, proje adımları bazında bütçe ve fiili tutar kontrolleri, işin sahadaki plan ve fiili tamamlanma yüzdeleri izlenebilir hale geldi.

Yatırım projelerindeki bütçeyi daha proaktif yönetmek amacıyla, satınalma sisteminin kurulması ile birlikte amir onayları, iş bazlı bütçe kontrolleri, tedarikçi yönetimi, avans ve hakediş yönetimi devreye alınarak ihtiyaçlar karşılandı.

İmzaya hazır veya imzalı satınalma kontratlarının da sistem üzerine yüklenebilmesi, kontratların hem tek bir platformda saklanmasını hem de SAP’nin satınalma modülü üzerindeki siparişlerin fiziki kontratla ilişkilenmesini sağladı.

Proje izleme raporlama sistematiğinin gelişmesi, fiziki evrak akışı ve kontrollerinin sistem üzerine taşınarak dijital iş akışı ile yalınlaşması, projenin öne çıkan faydaları arasında yer alıyor.

Çözümevi’nin sektörel tecrübesi ile başarılı bir şekilde yürütülen projede, olağan proje ölçeği dışında, hakedişlerin sisteme taşınmasında ve fiziki iş ilerleme takibi için firmaya özgün ilerleme raporlamalarının geliştirmesi gibi konularda farklılaşan ve beklentileri aşan çözümleri devreye alındı. Danışmanların beklentileri doğru algılayıp özellikle detaylı takip gerektiren alanlarda, uyarıcı ve yönlendirici olması, yönetilebilir bir yapı kurulmasını sağladı. Sektörde benzer projeler yürütmüş olması ve işin devamında mobil çözümler için çok hızlı ve tamamlayıcı çözüm önerileri, sektörde Çözümevi’nin seçilme tercihini bir kez daha haklı kıldı.

Projenin 6 ay gibi bir sürede devreye geçmesinde, Çözümevi danışmanlarının tecrübesi ve Borusan ENBW IT ekibinin katkısı büyük rol oynadı. Borusan ENBW, SAP altyapısı kullanarak gelecekte de yaygınlaşma projelerini sürdürmeyi ve ileri uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor.