ABDİ İBRAHİM SAP PROJESİ “RAISE” CANLI KULLANIMA GEÇTİ

İstanbulTürk ilaç sektörünün öncü kuruluşlarından Abdi İbrahim, ERP sistemini SAP ortamına Çözümevi danışmanlığı ile başarıyla taşıdı.

Eylül 2011’de başlayan SAP projesi, proje planına uygun olarak Ocak 2013’de sorunsuz bir şekilde devreye alınmıştır. Proje iki farklı lokasyonda ve 70 kişilik bir ekip ile yürütülmüştür. Devreye alınan SAP uygulamaları yanında pek çok SAP dışı sistem ile entegrasyon sağlanmış ve el terminali uygulamaları geliştirilmiştir.

Abdi İbrahim IT Direktörü Hilmi Koçak “Bu büyüklük ve kapsamda bir projenin, tam zamanında ve hiç sorunsuz devreye alınması Çözümevi danışmanları ve Abdi İbrahim proje ekibinin ortak başarısının sonucudur” demektedir.

Proje esnasında mevcut süreçler gözden geçirilmiş ve iyileştirilmiş; ek olarak sistem dışında yürütülen etkin bütçe kontrolü, yatırım takibi, bakım onarım, UFRS raporlaması, konsolidasyon ve karlılık analizi gibi süreçler SAP ile birlikte sisteme dahil edilmiştir.

Proje kapsamında aşağıdaki SAP modülleri hayata geçirilmiştir :

Malzeme yönetimi, satış dağıtım, üretim planlama, kalite yönetimi, depo yönetimi, bakım onarım, mali muhasebe, maliyet muhasebesi ve kontrol, yatırım yönetimi, bütçe yönetimi, nakit yönetimi, konsolidasyon uygulamaları devreye alınmış olup, Çözümevi’nin sektörel tecrübesi ile başarılı bir şekilde yürütülen projede, olağan proje ölçeği dışında, firmaya özgün süreçlerin uygulanması gibi konularda farklılaşan çözümler devreye alınmıştır.

Projede ayrıca aşağıdaki sistemler ile SAP sistemi entegrasyonu sağlanmıştır:

  • İlaç Takip Sistemi Entegrasyonu
  • Schaefer İnsansız Depo Yönetim Sistemi Entegrasyonu
  • Tartım Sistemi Entegrasyonu
  • Üretim ve Otomasyon Sistemi Entegrasyonu
  • Kalite Yönetim Sistemi Entegrasyonu
  • Etiket Sistemi Entegrasyonu
  • Ecza Depoları ile Entegrasyon
  • Satış Pazarlama Bölge Talep ve Masraf Sistemi İle Entegrasyon
  • Banka Entegrasyonları

Projenin başarısında, danışmanların, beklentileri doğru algılayıp yönlendirici olmalarının yanısıra, Abdi İbrahim proje ekibinin özverili çalışmaları da oldukça etkili olmuştur.

Çözümevi’nin 16 yıllık danışmanlık tecrübesi ve sektörde benzer projeler yürütmüş olması, hızlı ve tamamlayıcı önerileri, Çözümevi’nin SAP sektöründe tercih edilmesini bir kez daha haklı kılmıştır.