ASM KURUM İÇİ VERİMLİLİĞİNİ SAP BUSINESS OBJECTS İLE ARTIRDI

İstanbulBirden fazla unsurun birden fazla veri kaynağı (uygulama) üzerinden takip edildiği Anadolu Sağlık Merkezi, elde edilen veri boyutları da yüksek düzeylerde olduğundan, raporlama ihtiyaçları doğrultusunda her iki sistemden de veri beslemesi yapılarak toplanan tabloların tutulduğu veri ambarının tasarımı, geliştirilmesi, optimize edilmesi ve söz konusu platformu besleyen ETL süreçlerinin SAP Data Integrator kullanılarak implemente edilmesi noktasında D-CAT Technologies danışmanlığını tercih etti. Firmanın kurduğu metadata katmanı üzerinde konumlandırılan BO Universe’lerinin tekli ya da bütünleşik olarak kullanımı suretiyle, arzu edilen kapsam ve derinlikle yüksek performanslı kurumsal raporlamalar yapılabiliyor.

D-CAT Technologies firmasının gelecekteki ihtiyaçları ön görerek kendi inisiyatifi ile yaptığı ilave geliştirmeler sayesinde, mevcut sisteme geleceğe yönelik performanslı raporlama ihtiyaçlarını da karşılayabilme yetisi kazandırıldı.

D-CAT Technologies yer yer yeni rapor geliştirmelerinde de rol almakla birlikte, ASM çalışanlarına verdikleri başarılı ürün eğitimleri sayesinde, öncesinde MS Excel ile son derece zahmetli bir şekilde elde edilen raporları artık kolaylıkla hazırlayıp kullanıcılara sunulmasını sağlıyor.

Kendi ekibimiz ile kullanıcılarımıza verdiğimiz ürün eğitimleri sonrasında kullanıcılar, düzenli olarak aldıkları raporları çizelgeleyebilir duruma geldi ve halihazırda yüzlerce çizelge ve dağıtım planı oluşturuldu. Bu çizelgelerin başarılı şekilde çalıştığı günlük olarak takip edilerek izleniyor.

D-CAT Technologies’ten ayrıca mevcut platformlarının (BO, DI, DWH ) yönetimi, konfigürasyonu, yedeklemesi, servis ve yama paketlerinin yüklenmesi gibi faaliyetleri de içinde barındıran sistem yönetimi (Administration) hizmetleri alan ASM, kurum genelinde Windows AD tabanlı SSO (Single Sign On) yapısının BO platformu üzerine kurgulanması ve kullanıcıların ilgili BO platform linklerine efektif biçimde erişmelerini sağlayan DNS yönlendirmesi gibi yüksek düzeyde yetkinlik gerektiren spesifik konfigürasyonlar ile artık daha kolay erişilebilen ve anlaşılabilen bir raporlama sistemi yapılandırıldı.

Bu çalışmalara ek olarak kurumumuz, D-CAT Technologies’in kurgulamış olduğu kademeli yedekleme stratejisi sayesinde düşük ve yüksek ölçekli her türlü felaket senaryosuna cevap verebilecek şekilde hazır hale gelmiştir.

Projenin gelişimi halen yoğun düzeyde devam ediyor ve şu ana kadar önemli bir sorunla karşılaşılmadı. Çok nadir tespit edilen yazılım sorunlarında bile D-CAT Technologies gerek uzak erişim gerek yerinde danışmanlık desteği sağlayarak hızlı şekilde reaksiyon verebildiği için ASM faaliyetlerinde herhangi bir aksama yaşamıyor.

SAP BO projesi ASM tarafından şu şekilde değerlendiriliyor: “D-CAT Technologies proje ekibinin projenin başından bugününe kadar profesyonel yaklaşımı ve bilgi birikimi ile projenin başarıya ulaşmış olmasında çok büyük katkısı olduğunu düşünmekteyiz. Firmalarımız arasındaki ilişki düz proje danışmanlığının ötesinde “Çözüm ortağı formasyonunda” sürmektedir.”