STFA İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ (TRIKG) SAP PROJESİ CANLI KULLANIMA GEÇTİ

İstanbul– Kurulduğu 1938 yılından bu yana Türk inşaat sektörünün öncüleri arasında olan STFA, Çözümevi Danışmanlık firması ile Türkiye’nin en büyük projelerinden İzmit Köprü Projesinin SAP uygulamasını başarı ile hayata geçirdi.

Eylül 2012’de başlayan SAP projesi, proje planına uygun olarak Şubat 2013’de sorunsuz bir şekilde devreye alınmıştır. Proje iki farklı lokasyonda ( İzmit, İstanbul ) 6 kişilik bir ekip ile yürütülmüştür. Devreye alınan SAP uygulamaları yanında puantaj toplama sistemleri de uygulanmıştır.

STFA Planlama Direktörü Serkan Aydınefe “Yeni proje izleme, maliyet kontrol sistemleri ile projenin yaşam döngüsü boyunca izleme ve kontrolün yapılabilmesi daha da kolaylaştı. Çözümevi danışmanlarının yenilikçi yaklaşımlarından yararlandık” demektedir.

STFA TRIKG Proje Direktörü Hasan Taşan ise “Özellikle satınalma tarafında projemize özgü onay akışlarının ayarlanması bize zaman ve etkinlik kazandırdı. Ayrıca yeni maliyet kontrol raporlaması ilede projenin her aşamasını izleyip, daha hızlı karar almaya başladık. Daha projenin başındayız ama projenin hangi maliyetle biteceğini daha net bir şekilde görebiliyoruz” demektedir.

Proje esnasında mevcut süreçlerinde üzerinden geçilmiştir. Satınalma, Stok, Taşeron Yönetimi ve Proje Yönetimi ve Bakım onarım konularında süreçler iyileştirilmiş; ek olarak sistem dışında yürütülen işçilik ve makine puantajları da sistem içine alınarak sisteme entegre edilmiştir. Sistem üzerinde “Proje Sonu Maliyet Tahmini” ve “Kazanılmış Değer Analizi” yapıları daha sonra uygulanacak olan BI/BO projelerine altyapı hazırlamıştır

Proje kapsamında aşağıdaki SAP modülleri hayata geçirilmiştir:

Malzeme yönetimi, taşeron yönetimi, işveren süreçleri, depo yönetimi, bakım onarım, mali muhasebe, maliyet muhasebesi ve kontrol, proje yönetimi uygulamaları devreye alınmış olup, Çözümevi’nin sektörel tecrübesi ile başarılı bir şekilde yürütülen projede, olağan proje ölçeği dışında, firmaya özgün süreçlerin uygulanması gibi konularda farklılaşan çözümler devreye alınmıştır.

Projenin başarısında, danışmanların, beklentileri doğru algılayıp yönlendirici olmalarının yanısıra, STFA proje ekibinin özverili çalışmaları da oldukça etkili olmuştur.

Çözümevi’nin 16 yıllık danışmanlık tecrübesi ve sektörde benzer projeler yürütmüş olması, hızlı ve tamamlayıcı önerileri, Çözümevi’nin SAP sektöründe tercih edilmesini bir kez daha haklı kılmıştır.