SAP, IDC MARKETSCAPE RAPORUNDA BT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ALANINDA DÜNYA LİDERİ OLDU

İstanbulIDC tarafından dünya genelinde BT eğitimi ve öğretimi alanında yapılan MarketScape araştırmasında SAP lider olarak konumlandı. SAP’nin yeni yazılımları eğitimi ile birlikte sunma alanındaki yeteneği ve çözümleri tasarlama aşamasında son kullanıcı tarafından benimsenmeyi hızlandıran yaklaşımı IDC’den övgü aldı. SAP’nin çözümlerinde kullandığı tasarım odaklı yaklaşım, SAP çözümlerinin yaygınlığını artırırken, öğretici içeriğin kullanılmasında daha fazla esneklik sağlıyor.

“IDC MarketScape: Dünya Çapında BT Eğitim ve Öğretimi 2013 Satıcı Analizi” raporu, SAP Eğitim organizasyonunun, ürün yaşam döngüsüne göre ayarlanmış geniş yelpazedeki eğitim hizmetlerini vurguluyor. Raporda bunun kapsamlı eğitim servisleri için sektörün en iyi uygulamalarına örnek teşkil ettiği belirtiliyor. IDC raporu ayrıca SAP Eğitim organizasyonunun “ilgi seviyesi ölçümü, içeriği geliştirmek için uygulayıcı topluluk (CoP – community of practice) kullanımı ve geribildirim kabulü” gibi özelliklerinin de altını çiziyor.

SAP Eğitim her yıl 500 binin üzerinde bireye eğitim veriyor. SAP çözümleri konusunda toplamda 600’ün üzerinde kurs; geleneksel sınıf içi eğitim, canlı sanal sınıf odaları ve online seçeneklerin bir karışımıyla sunuluyor. 2012 yılında son kullanıcıya sağlanan kolaylığı artırmak için SAP Workforce Performance Builder ve SAP Learning Hub adında iki yeni çözüm tasarlayan organizasyon, SAP çözümlerinin benimsenme oranını artırırken öğretici içeriğin kullanılmasında daha fazla esneklik sunmayı hedefliyor. SAP HANA platformu için hazırladığı eğitim ve sertifikasyon kurslarını sıklıkla güncelleyen ve genişleten SAP Eğitim, böylelikle müşterilerin inovasyonu benimsemesine de destek oluyor.