KOBİ’LER GLOBAL BİR BAKIŞ AÇISINI BENİMSİYOR

İstanbulOxford Economics araştırma programı tarafından SAP sponsorluğunda gerçekleştirilen araştırmada, dünyanın dört bir yanındaki 21 ülkede, 2100 küçük ve orta boyutlu işletmenin (KOBİ) yöneticileriyle görüşüldü. Araştırma, farklı sektörlerdeki bu KOBİ’lerin iş modellerinde, ürünlerinde ve go-to-market stratejilerinde kapsamlı değişiklikler yaptıklarını gösteriyor. KOBİ’ler, operasyonel verimliliği artırmak için teknolojiye yatırım yaparak büyük ölçekli şirketlerle rekabet ediyor. Yıllık iş hacmi 20 ila 75 milyon dolar arasında olan KOBİ’lerin incelendiği araştırmanın sonuçları, “küçük şirketlerin çoğunlukla teknolojiden çekindiği” gibi yaygın kanıları geçersiz kılıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan SAP yetkilileri şunları ifade ettiler: “Araştırmalarımız, başarıya ulaşan KOBİ’lerin, büyümeyi hızlandırmak için kendi bulundukları pazarın dışına çıktıklarını gösterdi. Bu da büyük ve çok-uluslu şirketlerle yoğun rekabet, yeni pazarlardaki beklentileri yüksek müşterilere yanıt vermek gibi zorluklar ortaya çıkarıyor.” Yetkililer, uluslararası ve hatta küresel pazarlarda KOBİ’lerin daha etkili rekabet edebilmeleri için iş ağının ve teknolojik inovasyonların giderek daha gerekli olduğunu da vurguladılar.

Araştırmanın önemli bulguları şu şekilde sıralanıyor:

  • KOBİ’lerin bir yandan kendi pazarlarında küresel rekabetle mücadele ederken, diğer yandan da kendi pazarları dışında büyüme göstermeleri bekleniyor.
  • KOBİ’ler dünya genelinde ağlar oluşturuyor.
  • KOBİ’ler rekabeti sürdürebilmek için iş dönüşümünü benimsemek gerektiğinin farkında.
  • KOBİ’ler için önem taşıyan teknoloji, dönüşümde de kilit rol oynuyor.
  • Yeni pazarlara girmek ve güçlü müşteri ilişkileri kurabilmek için yenilikçi teknolojiler önem taşıyor.
  • KOBİ’ler teknolojiyi benimserken kültürel engellerle karşılaşıyor.

Oxford Economics Yönetici Editörü ve Kıdemli Analisti Edward Cone, KOBİ’ler için yol haritasının net olduğunu belirtti: “Küreselleşme, dönüşüm ve teknoloji; küçük ve orta ölçekli şirketler için başarının temel taşları olacaktır.”