NİTELİKLİ İŞGÜCÜ VE DÖNÜŞÜM

İstanbulDönüşüm; ortaya çıktığı her alanda işlerimizi kolaylaştıran, yaşamımızı daha düzenli hale getiren, önemli fırsatlar sunan bir kavram. Dönüşümün temelinde ise elbette Ar-Ge, inovasyon ve eğitim yatıyor. Bu denklemin ilk parçası olan Ar-Ge açısından Türkiye çok önemli günler yaşıyor: SAP olarak Türkiye’de bir Ar-Ge laboratuvarı açıyoruz. SAP Labs Türkiye, üniversitelerle işbirliğimizin artırılmasını, hem bölgemiz hem de tüm dünya için yenilikçi BT çözümlerinin geliştirilmesini sağlayacak. Yani SAP Labs, denklemin diğer iki parçasıyla da yakından ilişkili olacak.

İnovasyon, SAP olarak işimizin temelinde yer alıyor. Genel inovasyon vizyonumuz doğrultusunda pek çok çalışma yaptığımızı zaten biliyorsunuz. Bunun ötesinde, sektörlere ve firmalara özel etkinlikler de düzenliyoruz. Belirli aralıklarla, tamamen sektör ve alan odaklı İnovasyon Günleri gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerde, uzmanlarımızın eşliğinde, şirketlerin hedefleri ve vizyonları doğrultusunda inovasyon rotaları çiziliyor. Yani işinizin ihtiyaç duyduğu geliştirmeleri sizinle birlikte belirliyor ve yapıyoruz.

Ve dönüşümün en temel bileşeninde de SAP olarak aktif şekilde rol alıyoruz: Eğitim. Halen Türkiye’deki 13 üniversitede, lisans ve yüksek lisans programlarında SAP yazılımları müfredatın bir parçası olarak yer alıyor. Bunun yanı sıra, SAP Eğitim’in Türkiye ayağı olarak özel eğitim programları düzenliyoruz. “Geleceğin İşgücü” (Workforce of the Future) olarak adlandırdığımız anlayışımız çerçevesinde gençlere BT alanında eğitimler veriyor, onlara iş dünyasına ilişkin vizyon kazandırıyor, istihdamda nitelikli gençlere daha fazla yer açılmasını hedefliyoruz.

2009’dan bu yana toplam 140 bin saate ulaşan eğitimler sayesinde, genç nüfusa sertifikasyon ve istihdam imkanı sağlıyoruz. Ülkemizde halen 600 civarında seyreden SAP sertifikalı çalışan sayısını, üniversitelerin ve istihdam kurumlarının da desteğiyle, 2015 yılında 2500’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu büyük gelişim, elbette beraberinde büyük bir dönüşümü de getirecek. Zaten en büyük hedefimiz de bu değil mi? Gençlerimizle birlikte inovasyon rotasında hızla ilerleyip sürekli gelişmek ve dönüşmek… Bu hedefe hep birlikte ulaşacağımızdan hiç kuşkum yok.