MERCEDES-BENZ TÜRK, SAP BÜTÇE PLANLAMA ÇÖZÜMÜ İLE DAHA ETKİN PLANLAMA YAPIYOR

İstanbulMercedes-Benz Türk, itelligence Analytics danışmanlığında SAP BPC projesini hayata geçirdi. Projede, SAP BusinessObjects ürün ailesinde yer alan BPC 10.0 Netweaver versiyonu kullanıldı. Proje kapsamında 25’i aşkın kullanıcı SAP BPC uygulamasının eğitimini aldı ve şirketin tüm mali planlama süreçleri, SAP BPC sistemi üzerinde yapılandırıldı.

Daha önceki planlama sisteminin gereksinimlere yeteri kadar cevap verememesi, şirketin IT stratejisine uygun olmaması, iş modellerinde meydana gelen değişikliklere adapte edilememesi gibi sorunlar nedeniyle yeni bir planlama sistemine ihtiyaç duyan Mercedes-Benz Türk, SAP BPC projesi ile verimliliği artırmayı ve şirket içi karar alma süreçlerini hızlandırmayı hedefledi.

Projede, şirket genelinde yer alan farklı mali planlama yapıları tek bir platform üzerinde geliştirildi ve kullanıcılar, ihtiyaç duydukları tüm verilere yetkileri dahilinde ulaşıp kendi istekleri doğrultusunda çeşitli raporlar geliştirme imkanına kavuştular. Şirketin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen iş akışı uygulaması ve yetkilendirme modeli aracılığıyla planlama sürecinin tüm adımlarının SAP BPC üzerinden takip ve kontrol edilmesi ve etkin bir şekilde yönetimi sağlandı.

itelligence Analytics danışmanlığında Ekim 2012’de başlayan SAP BPC projesi, 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 7 departmandan toplam 55 kişilik ekibin desteği ile tamamlanan projede şirketin satış, üretim, satınalma, stok, gider planlaması, ürün bazında kârlılık planlaması, likidite planı ve vergi planı sistem üzerinde Mercedes-Benz Türk’ün tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde geliştirildi. Böylelikle entegre plan mali tablolara (proforma kâr-zarar tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu) SAP BPC üzerinden ulaşılması sağlandı. Yeni ortaya çıkan iş modellerine kısa zamanda uyum sağlayabilecek esneklikte olan SAP BPC çözümü ile şirketin planlama sürecinin daha verimli ve hızlı bir şekilde neticelendirilmesi sağlanarak veri kalitesi artırıldı.

Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de SAP BPC alanında en çok proje yapan ve bu alanda uzmanlaşmış bir şirket olması sebebiyle projede itelligence Analytics ile çalışmayı tercih etti. Mercedes-Benz Türk ile itelligence Türkiye’nin daha önce birlikte hayata geçirdiği başarılı SAP projeleri bu kararın alınmasında önemli bir etken oldu.