TÜRK HAVA YOLLARI, TEKNOLOJİNİN GÜCÜYLE DAHA YÜKSEĞE UÇUYOR

İstanbul

Türk Hava Yolları’nın 2010 yılında başlattığı iş süreçleri dönüşümü programının önemli adımlarından biri olan ERPlane adlı SAP projesi, lojistik, finansallar, insan kaynakları ve raporlama projelerinin 3. fazının da tamamlanmasıyla birlikte 2014’ün ilk yarısı itibarıyla tamamen canlı kullanıma alınmış olacak. Bu projede 12 ülkeden 200’den fazla farklı SAP danışmanının yanı sıra THY’nin iş birimleri ve BT çalışanlarından oluşan 150 kişilik bir ekip de görev aldı. Projede, havacılığa özel gider takip sistemleri uygulamaları, hat ve network kârlılığı sistemleri de geliştirildi. Proje, geniş kapsamı ve yüksek kullanıcı sayısı ile son yıllarda Avrupa’nın en büyük havayolu SAP projesi olarak dikkat çekiyor. Bu projede SAP’nin en yeni ürünlerinden Design Studio Dashboard ürünü ve yeni SRM ara yüzleri de kullanıma alındı.

Bilginin tek kaynaktan üretilmesi ve ihtiyacı olan tarafların bilgiye doğrudan erişebilmesi gerekliliği ERPlane’in temelini oluşturdu. Mevcut durumda aynı verinin farklı kişi ve birimler tarafından üretilebilmesi sebebiyle kurumda aynı dili konuşmakta zorluklar ve verimsizlikler yaşanıyordu. Bu anlamda, iş süreçlerinin standartlaştırılmasını ve operasyonel verimliliğin artırılması hedeflendi. Böylece operasyonel maliyetlerin düşmesi de mümkün olacak. SAP projesi ile karar süreçleri hızlanacak ve personelin sistem kısıtlarına takılmayıp asıl işlerine odaklanabilmesi mümkün olacak. Karar süreçlerinin hızlanması ile THY daha çevik bir organizasyona kavuşacak. Türk Hava Yolları’nın binlerce kişilik insan kaynağının katma değerli işlere zaman ayırabilmesi ve şirkete rekabet avantajı kazandırabilmesi için ihtiyaç duyulan zamanın çalışanlara verilmesi gerekiyor. Proje sayesinde, çalışanlar sisteme hizmet eder durumdan çıkarılıp, sistem çalışanlara hizmet verir hale gelecek. Operasyonel anlamdaki bu verimlilik artışı, proje tüm fazları tamamlanıp hayata geçtiğinde daha da rahat ölçülebilir olacak.

Proje süreci
Stratejik önemi hayli büyük olan bu projenin başarılı olabilmesi için en önemli unsurun ekip olduğu bilinciyle, öncelikle THY tarafında projenin yönetim ekibi oluşturuldu. Daha önce değişik ERP projelerinde de yer almış olan yönetim ekibi, kurumun süreçlerini analiz ederek proje paydaşları ile birlikte kapsamı ve ihtiyacı belirledi. Proje yönetim ekibi, gerek sunduğu yetenekler gerekse havacılık sektöründeki deneyimi nedeniyle uygulama için SAP’yi tercih etti.

Projenin ilk aşamasında paralel olarak finans, lojistik ve insan kaynakları süreçlerinin kavramsal tasarımları gerçekleştirildi. Yoğun geçen bu süreçte THY’nin mevcut süreçleri incelendi, SAP’nin en iyi uygulamaları analiz edildi ve THY’nin gelecekteki iş süreçleri tasarlandı. Uygulama aşamasında ise fazlı geçiş modeli benimsendi. Temmuz 2012’de finans ve lojistikteki temel fonksiyonlar THY’nin kullanımına açıldı. 2013’ün ilk yarısındaki İnsan Kaynakları ve diğer faz geçişiyle birlikte ise tasarımı yapılan birçok süreç daha devreye alındı. 2010 yılında başlayan projenin 2014’ün ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

THY Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Başkanı Adnan Metin, projeyle ilgili olarak şunları ifade etti: “Havacılık sektörü, dünyanın en rekabetçi ve ekonomik risklere karşı en kırılgan sektörlerinden biri. Birleşme ve iflasların sıkça yaşandığı havayolu dünyasında rakiplerine karşı maliyet avantajı sağlayabilen havayolu şirketleri pazarda varlığını sürdürebiliyor. Türk Hava Yolları’nın vizyonu, verimliliğini sürekli artırarak karlı şekilde büyümek ve dünyanın lider havayolu olmaktır. Bu bağlamda, verimliliğe olan katkısı ve karar destek süreçlerine etkisi ile SAP, THY’nin büyüme yolculuğunda stratejik yol arkadaşlarından biri olmuştur.”