TÜRK HAVA YOLLARI, TEKNOLOJİNİN VERDİĞİ GÜÇLE DAHA DA YÜKSEĞE UÇUYOR

İstanbulTürk Hava Yolları’nın 2010 yılında başlattığı iş süreçleri dönüşümü programının önemli adımlarından biri olan ERPlane adlı SAP projesi, lojistik, finansal, insan kaynakları ve raporlama projelerinin 3. fazının da tamamlanmasıyla birlikte 2014’ün ilk yarısı itibariyle tamamen canlı kullanıma alınmış olacak. Bu projede 12 ülkeden 200’den fazla farklı SAP danışmanının yanı sıra Türk Hava Yolları’nın iş birimleri ve BT çalışanlarından oluşan 150 kişilik bir ekip görev aldı. Projede, havacılığa özel gider takip sistemleri uygulamaları, hat ve network kârlılığı sistemleri geliştirildi. Proje, geniş kapsamı ve yüksek kullanıcı sayısı ile Avrupa’da son yıllarda görülen en büyük havayolu SAP projesi olarak dikkat çekiyor. Bu projede SAP’nin en yeni ürünlerinden Design Studio Dashboard ürünü ve yeni SRM ara yüzleri de kullanıma alındı.

Bilginin tek kaynaktan üretilmesi ve ilgili bilgiye ihtiyaç duyan birimlerin bilgiye doğrudan erişebilmesi gerekliliği, ERPlane’in temelini oluşturdu. Mevcut durumda aynı verinin farklı kişi ve birimler tarafından üretilebilmesi sebebiyle kurumda aynı dili konuşmakta zorluklar ve beraberinde verimsizlikler yaşanıyordu. Operasyonel maliyetlerin düşmesi de öncelikli hedef alınarak bu anlamda, iş süreçlerinin standartlaştırılması ve operasyonel verimliliğin arttırılması hedeflendi. SAP projesi ile karar süreçleri hızlanacak ve personelin sistem kısıtlarına takılmayıp asıl işlerine odaklanabilmesi mümkün olacak. Karar süreçlerinin hızlanması ile Türk Hava Yolları daha çevik ve daha güçlü bir organizasyona kavuşacak. Türk Hava Yolları’nın binlerce kişilik insan kaynağının katma değerli işlere zaman ayırabilmesi için çalışanlara yeterli zamanı kazandıran bu proje sayesinde, çalışanlar sisteme hizmet eder durumdan çıkarılıp, sistem çalışanlara hizmet verir hale gelecek. Operasyonel anlamdaki bu verimlilik artışı, proje tüm fazları tamamlanıp tamamen hayata geçtiğinde daha da rahat ölçülebilir olacak.

Proje süreci
Stratejik önemi hayli büyük olan bu projenin başarılı olabilmesi için en önemli unsurun ekip olduğu bilinciyle, ilk olarak Türk Hava Yolları tarafında projenin yönetim ekibi oluşturuldu. Daha önce değişik ERP projelerinde de yer almış olan yönetim ekibi, kurumun süreçlerini analiz ederek proje paydaşları ile birlikte kapsam ve ihtiyacı belirledi. Proje yönetim ekibi, gerek sunduğu kabiliyet yeterliliği gerekse havacılık sektöründeki deneyimi nedeniyle uygulama için SAP’yi tercih etti.

Projenin ilk aşamasında paralel olarak finans, lojistik ve insan kaynakları süreçlerinin kavramsal tasarımları gerçekleştirildi. Yoğun geçen bu süreçte Türk Hava Yolları’nın mevcut süreçleri incelendi, SAP’nin en iyi uygulamaları analiz edildi ve Türk Hava Yolları’nın gelecekteki iş süreçleri tasarlandı. Uygulama aşamasında ise fazlı geçiş modeli benimsendi. Temmuz 2012’de finans ve lojistikteki temel fonksiyonlar Türk Hava Yolları’nın kullanımına açıldı. 2013’ün ilk yarısındaki İnsan Kaynakları ve diğer faz geçişiyle birlikte, tasarımı yapılan birçok süreç daha devreye alındı. 2010 yılında başlayan projenin 2014’ün ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.