E-FATURADA LOKALİZASYON ÇALIŞMALARI

İstanbulE-Fatura hepimiz için 2013 yılının en önemli konularından biriydi. SAP, e-Fatura için veri yapısının oluşturulması üzerine bir lokalizasyon çalışması başlattı. Henüz pilot aşamada olan SD, MM ve FI faturaları için gerçekleştirilen çalışmalar üzerine hemen her gün sizlerden sorular alıyoruz. Bu yazımızda sizinle e-Fatura lokalizasyonun zaman planını, altyapısını ve çalışma şeklini paylaşacağım.

Zaman planı

Lokalizasyon çalışmaları için sadece bilgilendirme amacıyla yayınlanan not ile başlayabiliriz. 1884695 numaralı notun açıklamalarında ve içerisinde gelen ekte, yapı özet bir şekilde anlatılıyor. Ancak bu not sadece bilgilendirmek amacıyla yayınlandı, herhangi bir düzenleme içermiyor.

1890576 numaralı not SD faturaları ve MM iade/fiyat farkı faturaları için düzenlemeleri içeriyor. Not şu anda yayınlanmış durumda.

Yeni yayınlanacak diğer iki not (1957885 ve 1956923) ise FI’dan kesilen faturalar için düzenlemeleri içerecek. Bu konudaki çalışmalar halen devam ediyor, Ocak ayının 2. haftasında yayınlanması planlanıyor.

Altyapı

E-Fatura için sadece veri göndermek üzerine kurgulanan altyapı kapsamında MM veya FI faturaları için belgenin kaydedilmesi ve SD faturalarının muhasebeleştirilmesi esnasında, eğer müşteri/tedarikçi e-Fatura sistemine dahil ise UBL_TR formatında zorunlu olan 35 alan için ilgili değerler bir RFC aracılığıyla entegrasyon sunucusuna gönderiliyor.

(UBL_TR formatına dönüştürme, elektronik imzalama/zarflama ve gönderim işlemleri lokalizasyon kapsamında değildir. Özel entegratör firmalar (ÖEF) ile çalışılması durumunda ÖEF’ler tarafından bu işlemler sağlanıyor, doğrudan entegrasyonda ise ayrı bir e-Fatura entegrasyon yazılımı kurularak entegrasyon sunucusu olarak işlemleri yapması sağlanıyor.)

E-Fatura sistemine dahil olan tedarikçi/müşterilerin saklanabilmesi için bir tablo geliştirildi. Faturanın kaydedilmesi esnasında bu tablo kontrol ediliyor.

Ayrıca gönderilen faturaların takip edilebilmesi için sistemde bir kayıt tablosu da oluşturuluyor.

Çalışma şekli

Doğrudan entegrasyon yöntemini tercih edenler için entegrasyon sunucularına, entegratör firmalar ile çalışılması durumunda ise karşı tarafın sunucularına gönderilmesi planlanan veriler için, RFC_EINV_REQ_RES_TR isimli bir fonksiyonun karşı sistemde de tanımlanarak verinin bu fonksiyona gönderilmesi sağlanıyor. Sonrasında karşı sunucu tarafından bu veriler UBL_TR formatındaki e-fatura dosyasına dönüştürülüp imzalanıp zarflanarak GİB’e gönderiliyor.

Kurulum ve test süresi

SD/MM notunun kurulumuna başlanmadan önce Ekler bölümünde gelen manuel işlemlerin yapılması gerekiyor. Bu işlemler yaklaşık olarak yarım ya da bir günlük çalışma süresi alıyor. Sonrasında SNOTE işlemi ile otomatik kuruluma devam ediliyor. Test süresi ise firmalarımızdaki fatura çeşitliliğimize göre farklılık gösterecektir; bununla birlikte, entegrasyonun da işin içerisinde olduğunu düşünürsek en az 1-2 haftalık test sürelerine ihtiyacımız olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu notlarda belirtilen düzenlemelerin tek başına yapılması da yeterli olmayıp karşı taraftaki entegrasyon sunucularının veya özel entegratörlerin de belirtilen yapıda (RFC_EINV_REQ_RES_TR ile haberleşebilecek şekilde) çalışır hale gelmesini sağlamak gerekeceği için buradaki süre de mutlaka hesap edilmeli.

Tüm bu verilerle birlikte bizler için e-Fatura lokalizasyonundaki en önemli soru ise notların 01.01.2014 tarihine yetişip yetişmeyeceğiydi. Gönderilen e-faturalar için yeni bir öteleme yapılması, notların yüklenmesi ve test edilmesi gereken sürelerini de göz önünde bulundurursak, yeni tarih olan 01.04.2014’e yetişmesini olası hale getirdi gibi gözüküyor.

Notlar ile ilgili düzenlemeler, orta vadede bizlere sağlayacağı standart ve desteklenir veri alma yapısı itibarıyla önem kazanacak gibi duruyor. Bu konu ile ilgili sorularınız olursa LinkedIn’deki grubumuzda açılan tartışmalara katılabilir veya info@sugturk.org adresinden bizlere e-posta gönderebilirsiniz.

Herkese iyi yıllar…

Saygılarımla,

Kerem Karabiber
SUGTURK – Genel Başkan

E-Posta: mkerem.karabiber@sugturk.orgail