E-DEFTERE GEÇİŞ SÜRECİNDE SAP İLE HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜMLER

İstanbulTürkiye’nin 13 öncü şirketi, SAP e-Defter (Electronic Ledger Management for Turkey) çözümü kullanıyor. Elektronik defter uygulaması ticari hayatın işleyişinde önemli rol oynayan mükelleflere büyük kolaylıklar getiriyor. SAP e-Defter ile SAP kullanan mükelleflerin elektronik defter faaliyetlerine hizmet veren FIT Solutions’ın, diğer ERP ve muhasebe yazılımı kullanan mükellefler için de e-Dönüşüm® çözümleri bulunuyor.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 Sıra No.lu e-Defter Genel Tebliği ile yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter olarak, duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya şeklinde hazırlanması; bastırılmaksızın kaydedilmesi; değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması; ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi ile ilgili hukuki ve teknik düzenlemeler getirildi. İlerleyen dönemlerde envanter defteri, karar ve işletme defteri gibi diğer yasal defterlerle ilgili duyuru yapılacağı belirtildi.

e-Fatura uygulamasına geçen her mükellef aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda. Şirketler, 421 Sayılı VUK Genel Tebliğinde e-Defter uygulaması için yazılımlarını kendileri geliştirerek ve GİB tarafından yapılan testleri tamamlayarak en geç 1 Eylül 2014 tarihine kadar onay alabiliyor ya da www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan uyumluluk onayı almış bir ticari e-Defter yazılımı temin ederek Ocak 2015 defterlerini elektronik ortamda hazırlayabiliyor.

Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için XML formatında standart ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınıyor.