BİRLİKTE BÜYÜMEK İÇİN GENÇLERE YATIRIM YAPIYORUZ

İstanbulGünümüzde şirketler için büyümek tek başına yeterli değil. Çünkü gerek üretim anlamında gerekse kurumsal anlamda büyüme, yeterli altyapıya ve kontrollü bir ortama dayanmıyorsa, karmaşayı ve sorunları da beraberinde getiriyor. SAP, 42 yılı aşkın süredir kurumların gelişimini destekliyor. Bu süreçte, deneyimi ve inovatif yaklaşımıyla kendisi de tutarlı bir şekilde büyüyor. Global anlamdaki bu başarıyı ülkemizde de sürdürmekten gurur duyuyoruz. SAP Türkiye olarak, 2013 yılını, hedeflerimizin üzerinde bir performansla ve yine çift haneli büyümeyle bitirdik. Yeni vizyonumuz çerçevesinde, bir bulut şirketi olarak tanımladığımız SAP, dünya genelinde ve Türkiye’de büyümeyi ve şirketlere değer katmayı 2014’te de sürdürecek. SAP Türkiye olarak 2014 yılında da yüzde 20’nin üzerinde büyüme bekliyoruz.

Bu başarının temelinde yatan en önemli unsurlardan biri hiç kuşkusuz inovasyon. SAP’nin bu anlamdaki deneyimi, yaptığımı atılımlar ve Ar-Ge çalışmaları zaten geniş kesimler tarafından biliniyor. Ama bizim için deneyim kadar değerli olan bir başka konu da gençlere yatırım. SAP Türkiye çalışanlarının yaş ortalamasının 34 olması, genç yeteneklere verdiğimiz değerin en önemli kanıtlarından biri. Ama daha da önemlisi, sosyal sorumluluk çerçevesinde yaptığımız çalışmalar.

SAP global anlamda gençlere yönelik pek çok program hazırlayıp uyguluyor. Bu programlar kapsamında dünya genelinde 1500 yeni kurulan şirket (startup) SAP tarafından destekleniyor. Biz de SAP Türkiye olarak bu global programları ülkemize uyarlıyor, zaman zaman da Türkiye’ye özgü projeler üretiyoruz. Böylece öğrencilerin ve genç girişimcilerin inovasyon, eğitim ve gelişim süreçlerine katkıda bulunuyoruz.

Bu anlamda yaptığımız çalışmalara pek çok örnek vermek mümkün. İlk anda aklıma gelen, SAP’nin dünya çapında yürüttüğü SAP Üniversite İşbirliği Programı (SAP University Alliances Program). Programa katılan üniversiteler SAP lisanslarını ücretsiz olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanabiliyor, SAP sertifika programlarına katılıyor, öğrencilerini iş hayatına daha etkin biçimde yeni yetenekler kazandırarak hazırlıyor. Toplamda yaklaşık 1 milyon öğrenciye ulaşan bu Program’a Türkiye’den 17 üniversite katıldı ve bu sayının 2014’te daha da artmasını bekliyoruz. Yine SAP Üniversite İşbirliği Programı’nın katkıda bulunduğu bir başka oluşum da üniversitelerde SAP sertifikasyon müfredatının daha fazla yer edinmesini hedefleyen SAP Student Academy.

Bir başka heyecan verici proje ise SAP’nin Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası ile başlattığı Startup Focus Program (Teknogirişimcilik Hızlandırma Programı). Büyük veri alanında yenilikçi fikirlere sahip gençlere, çözüm geliştiren girişimcilere ve teknoloji şirketlerine açık olan bu yarışmaya başvurular devam ediyor.

Bunun dışında SAP; İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi, ülkemizin değer yaratan yükseköğretim kurumlarına çeşitli etkinliklerinde destek oluyor. Örneğin geçtiğimiz yıl Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulüpleri tarafından düzenlenen “Enter Prize Girişimcilik Yarışması”na sponsor olduk. Bu desteğin yanı sıra, öğrencilerle birlikte Müşteriye Yönelik Tasarım Odaklı Düşünce (Design Thinking) Atölye Çalışmaları düzenledik.

Bütün bu çalışmalarımızın gerekçesi çok net: Büyüme ve inovasyonun ancak gençlerle ve yenilikçi düşünceye sahip, eğitimli, bilinçli bireylerle gerçekleşebileceğine inanıyoruz. SAP Türkiye olarak, değer ve fark yaratan bireylerin gelişimine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.