SAP, KAMU SEKTÖRÜNÜN VE SİGORTA DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİNİ AĞIRLADI

İstanbulSAP, bu yıl on sekizinci kez düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliklerinden olan SAP Forum’un Ankara ayağını 20 Şubat’ta Grand Rixos Otel’de gerçekleştirdi. 900’den fazla katılımcıyı ağırlayan SAP Forum Ankara, “Gelecek Bugün” temasıyla, 5 paralel salonda toplam 30 sunuma sahne oldu. Öte yandan Türkiye’de sigorta sektörünü inovatif teknolojilerle buluşturarak geleceğe taşımayı hedefleyen SAP’nin Türkiye’de düzenlediği en büyük sigortacılık toplantısı SAP Sigortacılık Günü de 6 Mart’ta İstanbul’daki Ceylan Intercontinental Hotel’de gerçekleştirildi.

Zeynep Keskin: “Kamunun lider teknoloji sağlayıcısı olmaya adayız”
Türkiye’nin e-devlet dönüşümünü destekleyen ve 42 yıllık küresel bilgi birikimini kamu sektörünün dönüşümüne katma değer sağlamak için aktaran SAP Türkiye, Forum etkinliğinde kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik teknolojik çözümleri ön plana çıkardı. SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin, açılış konuşmasında şunları söyledi: “SAP Türkiye olarak bu yıl on sekizincisini Ankara’da gerçekleştirdiğimiz SAP Forum etkinliğiyle, bilişim dünyasına sunduğumuz yenilikçi teknolojilerin kamuda yarattığı sıçrama etkisini paylaşmak istedik. Mobilite, bulut bilişim, büyük veri, iş analitiği ve yeni veritabanları gibi inovatif bilgi teknolojileri sayesinde kamu kurumlarının verimliliğinin ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükselmesine hizmet ediyoruz.”

SAP, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında e-fatura, e-defter, e-imza, şeffaflık ve istismar yönetimi çözümlerini de katılımcılarla paylaştı. Dünyanın lider kurumlarıyla beraber geliştirilen SAP Suistimal Yönetimi çözümü, öngörüye dayalı modellemeden, kural bazlı uyarı mekanizmalarına, yapay sinir ağından ağ analizine kadar farklı tespit yöntemlerini bir arada kullanarak, hile ve suistimalle olan mücadelede yeni bir dönem açıyor.

E-devlet ve şeffaflık konularının gündem maddesi olarak ele alındığı SAP Forum Ankara’da, ayrıca kurum arşivlerinin dijital ortama aktarılmasını sağlayan arşiv çözümleri de anlatıldı. Kurum hafızasında yer alan belgelerin sayısallaştırılması, otomatik sınıflandırılması ve tasnif edilmesi, ardından standartlara göre arşivlenmesi ve yönetilmesi için SAP Türkiye’nin geliştirdiği çözümlerin, kurumların e-dönüşümünde yaşattığı etki incelendi.

SAP Forum Ankara etkinliğinde, Havelsan ile SAP Türkiye iş ortaklığı kapsamındaki veri güvenliği ve kesintisiz veri saklama çalışmaları; SAP’nin Türkiye’deki devlet ve üniversite hastanelerinde kullandığı SAP Sağlık çözümleri; Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda kullanılan SAP ürün ve teknolojileri de katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı projesi için Hv.K.K.MEBS Bşk. Dr. Hv.Tuğg. Mehmet Argun’a özel bir ödül verilirken, Yılın İş Zekası Ödülü TEİ Tusaş Motor Bilgi Teknolojileri Müdürü Cengiz Soyukan’a, Yılın Stratejik İş Ortaklığı Ödülü Havelsan Genel Müdürü Sadık Yamaç’a, Yılın İş Uygulaması Ödülü de Anadolu Ajansı’ndan Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Yakup Şıvka’ya sunuldu.

Sigorta dünyasında her zaman “daha ileriye”
6 Mart’ta, sigorta dünyasının yerel ve küresel liderlerini “Daha İleriye” temasıyla buluşturan SAP Sigortacılık Günü’nün açılışını SAP Global Sigorta Direktörü Robert Cummings ve SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin yaptı. Zeynep Keskin şu değerlendirmede bulundu: “İnovasyon ile dönüşümün, sigortacılık sektöründe başarı için etkin bir iş modeli olarak benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Dünyada 2000’in üzerinde sigorta şirketinin çözüm ortağı olan SAP, bu vizyonla dünyanın en büyük 20 sigorta şirketinin 19’una hizmet veriyor. Avrupa’da 1,5 trilyon Euro’ya karşılık gelen, tüm sigorta şirketlerinin üçte ikisinin varlık yönetimi SAP altyapısıyla gerçekleşiyor. SAP’nin bu global birikiminden güç alarak, Türkiye’de sigorta sektörünün verimliliğini ve kârlılığını artırmak hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sigortacılığın global liderlerini ve Türkiye’den profesyonelleri SAP Sigortacılık Günü’nü buluşturmanın ve bu etkinliği şimdiye kadar yaptığımız en geniş katılımlı sigortacılık toplantısı olarak tamamlamanın gururunu yaşıyoruz.”

Boston Consulting Group Global Sigorta IT Operasyonları Başkanı Dr. Stephan Heydorn’ın dijital sigortacılık üzerine yaptığı konuşmanın ardından, SAP’nin gerçek zamanlı bellek içi platformda hayata geçirdiği “Suite on HANA” teknolojisini Türkiye’de ilk kez kullanan Eureko Sigorta Finansal Dönüşüm Projesi tanıtıldı. Eureko Sigorta Mali İşler ve Risk Yönetimi Grup Direktörü Semra Ensari proje hakkında şunları ifade etti: “Sistem üzerinden her türlü dağıtım kanalına ve segmente ait gelir ve gideri görebiliyoruz. Verilere gerçek zamanlı ulaşabildiğimiz için analize daha çok zaman ayırabiliyoruz ve müşterilerimiz için daha kısa zamanda daha doğru fiyatlama yapabiliyoruz. Ayrıca ay kapama süremiz de 9 günden 6 güne iniyor. Raporlamalara mobil cihazlardan erişilebilmesi de operasyonel kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla bu proje sayesinde operasyonel verimlilikte ve müşteri memnuniyetinde artış sağlamayı hedefliyoruz.”

Sigortacılıkta finansal kârlılık analiz modeli, yeni nesil insan kaynakları uygulamaları, sigorta risklerinin analizinde veri madenciliği, veri ambarlarını yönetmek ve büyük veri işlemenin sağladığı verimlilik artışı gibi sektörün gündemindeki önemli başlıklar da paralel oturumlarda tartışıldı. SAP Sigortacılık Günü, gün sonu paneliyle noktalandı. Panelde fikir alışverişi yapan global ve yerel liderler arasında SAP Global Sigorta Sektörü Strateji Direktörü Anton Tomic, Boston Consulting Group’tan Dr. Stephan Heydorn, Alliance CEO’su Solmaz Altın, Eureko Sigorta CFO’su Wieger Wagenaar ve SAB Sigorta Acenteleri Dernek Başkanı Doğan Şen yer aldı. Panelde “Geleceğin sigorta müşterisini ve pazarını ne belirleyecek?” sorusuna yanıt arayan sektör liderleri, dijital sigortacılık alanında SAP’nin sektöre sunduğu inovasyonları da konuştu.