SAP Business Suite koji se zasniva na SAP HANA reformiše preduzeće u realnom vremenu

Januar 10, 2013 od SAP News 0

SAP pokreće SAP Business Suite koji se zasniva na SAP HANA za transakcije u realnom vremenu i analitiku na jednoj platformi u memoriji

FRANKFURT, Nemačka, NJUJORK i PALO ALTO, KaliforniSAP AG (NYSE: SAP) je danas objavio dostupnost SAP Business Suite-a koji se zasniva na SAP HANA, nove opcije za SAP Business Suite kupce. SAP sada jedini pruža integrisanu porodicu poslovnih aplikacija koja unosi i analizira transakcijske podatke u realnom vremenu u jednoj platformi u memoriji. SAP Business Suite koji se zasniva na SAP HANA omogućava kupcima da vode svoj posao u realnom vremenu i mogućnost da vrše transakcije, analiziraju i predviđaju bez odlaganja i proaktivno u nepredvidljivom okruženju. Ovo omogućava kompanijama izuzetnu mogućnost da odmah reaguju na uvide u realnom vremenu, a istovremeno uklanja složenost suvišnih podataka i sistema. Ova značajna inovacija kreirana je tako da pruži novi poslovni profit u celokupnim poslovnim procesima i potpuno će promeniti način na koji kompanije posluju i međusobno sarađuju. Veliki izbor poslovnih scenarija — uključujući marketinšku analizu, finansijsko zatvaranje, upravljanje potraživanjima, planiranje resursa materijala, kao i analizu mišljenja kupaca i mišljenja društva — i najviše korišteno operativno izveštavanje i analitika su posebno optimizovani za ostvarivanje najveće dobiti za kupce.

SAP Business Suite koji se zasniva na SAP HANA redefiniše brzinu i inovaciju za kompanije i uvodi u potpuno novi svet mogućnosti proširenja. Kupci sada mogu u realnom vremenu da upravljaju svim poslovnim procesima od ključnog značaja za misiju, npr. planiranjem, izvršenjem, izveštavanjem i analizom pomoću istih relevantnih produktivnih podataka. Novi SAP Business Suite u realnom vremenu obezbeđuje otvoreno okruženje i omogućava operativnu analitiku i izveštavanje za produktivne podatke. SAP je razvio kontinuirani servisni paket kako bi se dobile nove pogodnosti od SAP Business Suite-a, a takođe, ako kupci izaberu da migriraju svoju bazu podataka u SAP HANA platformu, SAP je obezbedio rešenja za brzu implementaciju.

„2010. godine naš osnivač i predsednik SAP nadzornog odbora, dr Haso Platner, predstavio je hrabru viziju da će SAP HANA biti u centru SAP-ove intelektualne reforme i da će transformisati postojeće i nove aplikacije. Dosledno smo realizovali ovu viziju u prethodne dve godine, a danas obeležavamo važnu prekretnicu u toj posvećenosti jer sada omogućavamo da SAP Business Suite koristi mogućnosti platforme SAP HANA”, rekao je dr Višal Sika, član SAP izvršnog odbora, tehnologija i inovacije. „Sada softver u centru hiljada najboljih svetskih kompanija može da radi i razmišlja brzinom naše mašte. Sada možemo da eliminišemo tradicionalne kompromise između troškova i performansi i reformišemo poslovanje u realnom vremenu, a da u isto vreme značajno pojednostavimo strukture sistema kupaca zajedno sa razvijenim otvorenim ekosistemom partnera. SAP Business Suite takođe nastavlja da u potpunosti podržava i optimizuje sve glavne baze podataka u industrijskoj grani, što dodatno pokazuje našu posvećenost kontinuiranoj otvorenosti i inovaciji.”

Ovom modernom platformom SAP pomaže kompanijama da transformišu svoje celokupno poslovanje u realnom vremenu uz minimalna ometanja za pametnije poslovne inovacije, brže poslovne procese i jednostavnije poslovne interakcije.

Pametnije poslovne inovacije
Kupci sada mogu ponovo osmišljavati svoje poslovne modele i procese sa inteligencijom integrisanom u transakcijama.

„Osećamo veliki entuzijazam u vezi sa SAP ERP-om, koji se sada zasniva na SAP HANA budući da će ovaj potez uneti velike promene u kompaniju John Deere,” rekao je Derek Dajer, direktor, Global SAP Services, kompanija Deere and Company. „Nakon početnog uspešnog iskustva, brzo smo doneli odluku da usvojimo SAP HANA kao glavnu platformu za mnoge naše postojeće i buduće aplikacije. Smatramo da je ova glavna inovacija iz SAP-a novi način za upravljanje našim poslovanjem čime ćemo uneti revoluciju u način na koji predstavljamo nove proizvode i usluge na tržištu, pokrećemo naše ključne procese, kao što su planiranje potreba za materijalom u realnom vremenu i čak i istražujemo novo tržište gde će sada biti omogućeno predvidljivo održavanje.”

Brži poslovni procesi
Uz pomoć SAP Business Suite-a zasnovanog na SAP HANA, preduzeća mogu dramatično ubrzati svoje osnovne poslovne procese i razvijati se u pravcu scenarija u realnom vremenu.

„Sa sve većim tempom poslovanja i sve kraćim ciklusima odlučivanja stvara se sve veća potreba za skraćivanjem vremena prikupljanja, analize i iskorišćavanja informacija,” rekao je Henri Moris, stariji potpredsednik kompanije IDC za Worldwide Software, Services, Big Data, kao i grupa za istraživanje Sales and Marketing Executive Advisory. „SAP Business Suite koji se izvodi na SAP HANA predstavlja odgovor na ovu potrebu. Kombinacijom obrade transakcija i analitike na jedinstvenoj platformi SAP HANA podržava spoj sistema zapisa i odluka. Integracija upravljanja transakcijama i upravljanja odlukama u realnom vremenu otklanja zastoje i neefikasnost svojstvene paralelnim operativnim sistemima i sistemima biznis inteligencije. To zaposlenima omogućava donošenje boljih taktičkih, operativnih i strateških odluka zasnovanih na relevantnim, detaljnim i trenutnim podacima.”

Jednostavnije poslovne interakcije
Danas ljudi očekuju trenutna iskustva korisnika i mogućnost da bez odlaganja reaguju na uvid u realnom vremenu. SAP Business Suite pojednostaviće poslovne interakcije za informacije u realnom vremenu.

„Cilj kompanije Ferrero u sledećih pet godina jeste da udvostruči ukupni promet u zemljama van Evrope i za nas će SAP biti ključni deo uspeha,” izjavio je Enco Bertolini, direktor informatičkog sektora, Ferrero Group. „Prvi utisak vezan za SAP ERP koji se zasniva na SAP HANA jeste da možemo da postignemo značajno poboljšanje koje se tiče brzine i iskorišćenosti zahvaljujući radu sa informacijama u realnom vremenu. Očekujemo jasne pogodnosti u promocijama trgovine i lanca nabavke, uz bolju simulaciju i brže planiranje. Budućnost koju zamišljamo kombinuje mobilnost s krupnim podacima u cilju transformacije načina na koji donosimo odluke i upravljamo procesima.”

Otvoren izbor i potpuna podrška kupcima
SAP ostaje posvećen pružanju podrške izboru svojih kupaca vezanom za tehnologije baze podataka i dobavljače. SAP nastavlja s ponudom inovacija za sve podržane baze podataka i sarađuje sa svojim partnerima za baze podataka u cilju podrške ovih inovacija, što može obuhvatati optimizacije u okviru memorije.

Za one kupce koji odluče da izvrše migraciju na SAP HANA, SAP pruža sveobuhvatni skup usluga, rešenja za brzu implementaciju, kao i obučene konsultante za implementacju iz svog velikog ekosistema partnera. Posebno rešenje za brzu implementaciju planirano za puštanje u prvom kvartalu 2013. godine biće projektovano za puštanje u rad za manje od šest meseci i ponudiće potpuni paket prethodno konfigurisanog softvera, usluga za implementaciju, sadržaja i aktiviranja krajnjih korisnika uz fiksnu cenu i opseg. Kako bi se nastavilo ubrzavanje prelaska, SAP je iskoristio povratne informacije od SAP korisničkih grupa i kupaca i pretvorio njihov model za određivanja cena u jedan sličan onome koji kupci trenutno koriste za nabavku baza podataka. Model za određivanje cena biće zasnovan na procentu vrednosti aplikacije i izuzetno je konkurentan u odnosu na alternative na tržištu.

Ove inovacije se takođe planiraju za SAP Business All-in-One rešenja i na taj način omogućavaju kompanijama svih veličina da iskoriste prednosti SAP HANA. Zajedno sa SAP Business Suite aplikacijama zasnovanim na SAP HANA, ova rešenja će stvoriti nove mogućnosti prodaje, usluga i nove poslovne mogućnosti za čitav ekosistem partnera. Ako želite da pročitate šta partneri imaju da kažu o današnjoj objavi, pogledajte „Listu izjava: SAP Business Suite Powered by SAP HANA.” Detaljnije informacije pogledajte na SAP Newsroom.

O SAP-u
SAP (NYSE: SAP) kao lider na tržištu aplikacijskih softvera za velika preduzeća pomaže preduzećima svih veličina i u svim industrijskim granama da bolje posluju. Od administrativnog odeljenja do sale za sastanke, od skladišta do prodavnica, od desktop kompjutera do mobilnih uređaja – SAP omogućava radnicima i organizacijama da zajedno efikasnije sarađuju kao i da efikasnije koriste uvid u poslovanje kako bi ostali ispred konkurencije. SAP aplikacije i usluge omogućile su profitabilnije poslovanje, neprekidno prilagođavanje i održivi rast za više od 197.000 kupaca. Detaljnije informacije pogledajte na www.sap.com.

Sve izjave koje se nalaze u ovom dokumentu koje nisu istorijske činjenice su izjave koje se tiču budućnosti kao što je definisano u U.S. Private Securities Litigation Reform Act iz 1995. Reči kao „naslutiti”, „verovati”, „proceniti”, „očekivati”, „prognozirati”, „nameravati”, „moći”, „planirati”, „projektovati”, „predvideti”, „trebati” i „hteti” i slični izrazi koji se odnose na SAP treba da identifikuju takve izjave koje se tiču budućnosti. SAP nema obavezu da javno ažurira ili revidira izjave koje se tiču budućnosti. Sve izjave koje se tiču budućnosti podležu različitim rizicima i nesigurnostima što može prouzrokovati da stvarni rezultati budu materijalno različiti od očekivanja. Faktori koji mogu da utiču na SAP-ove buduće finansijske rezultate detaljnije su razmotreni u SAP-ovim podnescima Američkoj komisiji za hartije od vrednosti i berzu („SEC”), uključujući SAP-ov poslednji godišnji izveštaj na Obrascu 20-F podnetom SEC-u. Čitaoci se upozoravaju da se ne oslanjaju previše na ove izjave koje se tiču budućnosti, pošto one govore samo o datumima koji se u njima pominju.

2013 SAP AG Sva prava zadržana.
SAP i drugi SAP proizvodi i usluge ovde spomenuti kao i njihovi logotipi su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije SAP AG u Nemačkoj i u drugim zemljama. Posetite http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark za dodatne informacije o zaštitnim znacima i obaveštenjima.

Kontakt

Đorđe Talević

SAP SEE Marketing Team Lead

T: +381 11 35 36 900

d.talevic@sap.com

www.sap.com/westbalkans