Studentkinje iz Beograda učestvovale na ovogodišnjem Student Innojam@CeBit takmičenju u Hanoveru

Aplikacija „Meat my Pig“ u čijem je kreiranju učestvovala studentkinja iz Beograda zauzela je drugo mesto

Hanoveruodine održano tradicionalno takmičenje SAP Student Innojam@CeBit 2013, koje je osmišljeno sa ciljem da studenti iz različitih zemalja za 30 sati kreiraju softverska rešenja koja su primenjiva u realnom poslovanju. Kompanija SAP omogućila je konstruisanje rešenja korišećenjem raznovrsnih tehnologija, te su studentima bili dostupni NetWeaverCloud, HANA, NetWeaverGateway, BusinessByDesign i WorkforcePerformanceBuilder. SAP IT stručnjaci obezbedili su podršku takmičarima u vidu konsultantskih usluga prilikom kreiranja rešenja za prethodno zadati problem.

Studenti su u okviru takmičenja bili podeljeni u timove, čiji je zadatak bio da odgovore na jedan od četiri poslovna izazova koje su ponudili klijenti SAP kompanije. Tako su se učesnici našli pred nekom od sledećih tema:

  • Volunteering Feedback Loop via Mobile Device (Povratna informacija volontera preko mobilnih uređaja)
  • Conscious Consumption of Meat (Svesnost o upotrebi mesa)
  • Communication Experience for Young Leaders (Komunikaciono iskustvo mladih lidera)
  • Visibility of IT Donations (Vidljivost IT donacija)

Na ovogodišnjem skupu učestvovalo je 99 studenata iz 14 zemalja, među kojima su bile i dve studentkinje sa Poslovnog fakulteta, Univerziteta Singidunum. Rada Mašić i Željana Žegarac, studentkinje iz Beograda, na takmičenje Student InnoJam@CeBit 2013 su se prijavile uz podršku profesora Doc. Dr Vojislava Marjanovića.

Tim u čijem je sastavu bila Rada Mašić osvojio je drugo mesto razvojem aplikacije edukativno zabavnog karaktera „Meat my pig“, koja predstavlja odgovor na temu „Conscious Consumption of Meat“. Postignut uspeh učesnice objašnjavaju kako znanjem o SAP rešenjima stečenim na fakultetu, tako i dobrom organizacijom: „Dobra organizacija, raznovrsne ideje članova tima, postavljanje specifičnih ciljeva i razvijanje strategije kojom bi se do njih došlo ključni su za kreiranje kvalitetnog rešenja koje je inovativno, primenjivo i jednostavno za upotrebu. Učestvovanje na InnoJam@CeBit takmičenju možemo da opišemo kao zanimljivo i poučno iskustvo,“ rekla je Rada Mašić.

Studentkinje iz Beograda naglasile su da međunarodno takmičenje ovog tipa nosi sa sobom niz dobrobiti od novih poznanstva i razmena ideja sa studentima različitog kulturnog miljea, preko saznanja koje su to veštine koje se cene u današnjem poslovnom svetu, pa do otvaranja novih mogućnosti usavršavanja i vidika za dalje profesionalno napredovanje.

Kako su tokom boravka u Hanoveru upoznale studente koji drugi put učestvuju u takmičarskom programu Rada Mašić i Željana Žegarac se nadaju da će i sledeće godine moći da budu deo Student Innojam@CeBit takmičenja. Svoj dalji profesionalni razvoj vezuju za kompaniju SAP: „U budućnosti volela bih da se bavim strukom za koju se školujem, tj računovodstvom uz primenu SAP rešenja. Na Innojam@CeBIT takmičenju uverila sam se u njihovu efikasnost i široku primenu,“ rekla je Željana Žegarac.