SAP 19. najvredniji brend na svetu

Prema istraživanju „BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands“, SAP je i najbrže rastući brend na ovoj listi od 2006. godine do danas s rastom vrednosti brenda od čak 259 odsto.

BeogradZahvaljujući svojim uspesima, rastu i inovativnim strategijama, SAP je postigao zavidan porast vrednosti brenda od 34% u poslednjih godinu dana, pri čemu je u istom periodu napredovao na listi najvrednijih svetskih brendova sa 23. na 19. mesto. Sprovedena studija pokazala je da je SAP brend sa najvišim rastom od čak 259 procenata u periodu od 2006. do 2013. godine. Pored toga, SAP je prepoznat kao brend sa najvišom pozicijom među onima u kontinentalnoj Evropi.

„Dok su mnogi tehnološki brendovi relativno monotoni usmerenost kompanije SAP na inovacije koje će učiniti da poslovni svet funkcioniše bolje i koje će poboljšati živote ljudi, povećava važnost, uticaj i vrednost SAP brenda,” rekao je Džonatan Bečer, direktor marketinga, SAP-a. „Dramatičan porast vrednosti brenda pokazatelj je napora SAP rukovodstva, zaposlenih i članova SAP zajednice koji svakodnevno teže zadovoljenju potreba korisnika.”

Studija, koju je sproveo Milvard Braun, naglašava da je SAP „izrazito odgovorna kompanija” i da to „opravdava dobru reputaciju”, što su ujedno i ključni faktori učinka SAP kompanije. Poseban uticaj na vrednost SAP brenda ima spremnost kompanije da pomogne korisnicima u transformaciji njihovog poslovanja. „Uspeh kompanije SAP ogleda se u proširenju poslovnog cilja koji podrazumeva da se pomogne korisnicima da efikasnije posluju na taj koji obuhvata i transformaciju samog poslovanja.” pokazala je studija. „Ova promena najočiglednija je u in-memory ponudi SAP kompanije, koja se naziva SAP HANA.”

Razlika u proceni ovog i drugih brendova je u tome što je studija SAP brenda globalne prirode i podrazumeva kvantitativno istraživanje sprovedeno među korisnicima SAP usluga zajedno sa finansijskim proračunima i doprinosima koje SAP brend ostvaruje.

Kontakt:

Đorđe Talević

Marketing menadžer

SAP West Balkans d.o.o.

Omladinskih brigada 88b,

Airport City 1500, 11070 Beograd, Srbija

T: + 381 11 35 36 900

E: d.talevic@sap.com

www.sap.com/westbalkans