SAP I UNIVERZITET SINGIDUNUM pokreću novi program obuka za studente

Oktobar 30, 2013 od SAP News 0

Studenti obučeni za rad u SAP-u dobijaju prednost u zapošljavanju, a SAP korisnici i partneri spreman kadar za sve poslovne izazove.

BeogradStudenti Univerziteta Singidunum od oktobra imaju priliku da pored Uvoda u SAP pohađaju kurs ABAP programskog jezika, kao i finansijskog i upravljačkog računovodstva kroz SAP. Kompanija SAP i Univerzitet Singidunum sa uspehom sarađuju već pune dve godine kroz program SAP University Alliance, koji omogućava studentima da koriste SAP softverska rešenja u edukaciji i istraživanjima.

Program omogućava studentima da se na praktičan način stručno usavršavaju za rad u SAP prgramu i da iz prve ruke iskuse kako integrisani sistemi mogu pomoći kompanijama da budu efikasnije, produktivnije i profitabilnije. Ovaj program svršenim studentima daje komparativnu prednost prilikom zapošljavanja – uključujući mnogostruke opcije zapošljavanja na biznis i IT pozicijama, više menadžerskih mogućnosti i veće zarade.

Do sada je kroz program SAP University Alliance prošlo vise od 150 studenata, a mnogi su već pronašli praksu ili zaposlenje u kompanijama koje su korisnici SAP-a.