SAP CEE poziva korisnike da učestvuju na takmičenju SAP Quality Awards 2013

SAP NEWSBYTEAP za Centralnu i Istočnu Evropu je objavio konkurs SAP Quality Awards 2013 četvrtu godinu uzastopno. Cilj ovog takmičenja je izbor najboljih među kompanijama koje su se istakle u implementaciji SAP poslovnih rešenja Svi SAP klijenti u Centralnoj I istočnoj Evropi (CEE) mogu da se prijave ukoliko je njihov projekat prešao u produkciju između 01. januara i 29. septembra 2013. Ova prestižna nagrada može biti osvojena u tri kategorije: mala, srednja i velika implementacija. Prijavljeni projekti mogu biti izabrani za internacionalnu kategoriju inovacionih projekata ukoliko se radi o implementaciji novog SAP proizvoda.

Prijava može biti poslata online do 29. novembra 2013.

Visok kvalitet projekta donosi dobrobit svim učesnicima projekta, posebno samoj kompaniji, kako se smanjuju vreme i resursi potrebni za implementaciju dok se povećava efikasnost i ušteda u operisanju troškovima. Učestvovanje na SAP Quality Awards pruža široki spektar drugih prednosti. Interno se osnažuje pozicija imlementacionog tima i pomaže se promovisanje individualnih postignuća. Eksterno pomaže u demonstraciji profesionalizma zainteresovanih strana i pozicionira kompaniju među najbolje vođene organizacije.

“SAP Quality Awards nagrađuje kompanije koje vrednuju kvalitet planiranja i realizacije svojih implemetacionih projekata baziranih na SAP softveru – rekao je Jiri Sinaček, SAP-ov direktor kvaliteta za CEE. “Ovo je takođe sjajna prilika da se nagrade implemetntacije koji su obavili partneri ulažući trud da prenesu visok kvalitet i sprovedu uspešne implementacione projekte doprinoseći vrednosti poslovanja. Verujem da će ovo priznanje pomoći našim korisnicima da učvrste svoje tržišne pozicije.”

Projekti nominovani za SAP Quality Awards treba da prate prepoznate standarde menadžmenta i da stave naglasak na smanjenje ukupnih troškova implementacije, ukupne troškove svojine, vreme implementacije, kao i da pokažu profesionalni pristup i upravljanje projektom (10 principa SAP kvaliteta).

regionalnog takmičenja za SAP Quality Awards, gde će se takmičiti sa drugim projektima iz EMEA regije.

Više informacija o SAP Quality Awards projektu dostupne su na sajtu: www.sap.com/qualityawards2013.

Lista kompanija nagrađenih u 2011. i 2012. godini: