BIZNIS TOP 2012/13 – RANG LISTA PREDUZEĆA PO DOBITI, POSLOVNOM PRIHODU I KAPITALU, ČASOPISA BIZNIS & FINANSIJE

Novembar 20, 2013 od SAP News 0

NIS LIDER PO DOBITI I POSLOVNOM PRIHODU

BeogradNaftna industrija Srbije je najuspešnija srpska kompanija po konsolidovanoj dobiti, na listi BIZNIS TOP 2012/2013., specijalne publikacije časopisa Biznis & Finansije, posvećene poslovanju preduzeća u Srbiji i ekonomskim tokovima u svetu, Evropi i regionu. Privrednici su se saživeli sa krizom i iz sopstvenih resursa finansiraju razvoj i osvajanje novih tržišta ali smatraju da loša poreska i carinska politika i nesređen privredni ambijent sve više ugrožavaju domaća preduzeća i čine ih lakom metom za preuzimanje.

Na listi najuspešnijih preduzeća u prethodnoj godini po konsolidovanoj dobiti i poslovnom prihodu na prvom mestu je Naftna industrija Srbije. Po konsolidovanoj dobiti iza NIS su dve kompanije iz telekomunikacionog sektora Telekom Srbija i Telenor, a sledi ih JP PTT saobraćaja Srbija, Tarkett, IM Matijević, Hemofarm, Imlek, Jugoimport SDPR JP i RTB Bor grupa – RTB Bor doo.

Po konsolidovanom poslovnom prihodu, posle kompanije NIS slede JP EPS, Telekom Srbija, Delhaize Serbia, JP Srbijagas, Tarkett, Delta Holding, Victoria Gruop, Koncern Farmakom, i IDEA doo.

Liste najuspešnijih preduzeća formiraju se na bazi rezultata iz završnih računa preduzeća na dan 31.12.2012., a prema podacima Agencije za privredne registre, dugogodišnjeg partnera časopisa Biznis & Finansije u praćenju poslovanja srpske privrede.

agazin Biznis&Finanasije i kompanija SAP, tržišni lider na polju poslovnog softvera, i ove godine su grafički predstavili podatke za rang liste kompanija Biznis TOP 2012/2013.

Uz podršku alata za poslovno izveštavanje ove renomirane softverske kompanije, podaci su prikazani na vizeulno atraktivan način, čime je postignuta odlična preglednost podataka i mogućnost lakše analize rezultata.

Ovako predstavljeni podaci dostupni su I na sajtu sajtu magazina Biznis&Finansije: www.bif.rsRegistar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu


Biznis top 2012-2013