Skup za SAP korisnike 2018.

Kompanija SAP organizovala je 14. marta u Aranđelovcu tradicionalni godišnji skup za svoje korisnike. Tom prilikom, učesnici skupa mogli su da se upoznaju sa različitim SAP-ovim modulima i saznaju više o njihovoj implementaciji – kroz studije slučaja korisnika u industriji transporta, marketinga, e-commerce-a, HR-a i edukacije.

Na ovogodišnjem SAP skupu predstavljena su inovativna rešenja poput SAP Leonardo digitalnog inovacionog sistema koji podržava najnovije tehnologije i servise, pružajući kompanijama mogućnost da dodatno osnaže i unaprede svoje poslovanje u eri digitalne transformacije. SAP Leonardo deo je šire SAP Cloud platforme, a funkcioniše uz pomoć šest osnovnih tehnologija:

  • Machine Learning
  • Blockchain
  • Data Intelligence
  • Big Data
  • Analytics
  • Internet of Things

S druge strane, učesnici skupa u Aranđelovcu imali su priliku da se bliže upoznaju sa SAP Hybrisom. Paketu koji se sastoji iz pet oblasti: trgovina, marketing, prodaja, servisi i obračun usluga. Kroz različite prezentacije učesnici ovog skupa mogli su da saznaju više o novinama iz kompanije SAP kao i na koji način SAP rešenja pomažu kompanijama danas.

Poslednji blok SAP-ovog godišnjeg skupa za korisnike, bio je rezervisan za teme posvećene profesionalnom razvoju zaposlenih unutar jedne kompanije. Specijalno za ove potrebe, SAP je predstavio SAP SucessFactors kao zaseban modul koji organizacije mogu da koriste kao digitalnu bazu o svojim zaposlenima

Kraj SAP-ovog godišnjeg skupa bio je rezervisan za diskusiju o digitalnoj transformaciji i sve bržoj digitalizaciji čak i najtradicionalnijih biznisa, a bilo je i reči o profesionalnoj edukaciji kroz upotrebu SAP-ovo rešenje za treninge i sertifikaciju. Godišnji skup podržale su kompanije Atos, Coming, DXC Technology, IT Business Oriented, MK Solutions, M&I Systems, Solving i S&T.