Kompanija SAP u program društvene odgovornosti ulaže svoj najvredniji resurs – vreme i znanje svojih zaposlenih!

SAP Social Sabbatical program društvene odgovornosti u Beogradu

U okviru strategije društvene odgovornosti kompanija SAP ističe značaj SAP Social Sabbatical programa koji podrazumeva volontersko angažovanje SAP zaposlenih koji svojom ekspertizom promovišu pozitivne promene i lokalnim neprofitnim organizacijama pomažu da reše kratkoročne poslovne izazove.

U okviru ovog programa tokom 2017. godine 258 SAP volontera radilo je u 90 organizacija širom sveta kako bi društveno odgovoran rad neprofitnih organizacija učinili efikasnijim. Ove godine isti program sproveden je i u Beogradu, gde je dvanaest SAP zaposlenih iz regiona Centralne i Istočne Evrope uložilo svoje znanje i vreme u rešavanje strateških problema sa kojima se susreću organizacije u Srbiji.

Kroz prethnodno utvđenu metodologiju za učešće u ovom programu izabrane su organizacije: Proposal found, Impact Hub, Beogradska otvorena škola i Forum mladih za osobe sa invaliditetom, koje su imale mogućnost da kroz dvonedeljni rad i uz iskustvo koje donosi SAP pronađu odgovore i kreiraju planove za prevazilaženje poslovnih izazova kako bi dalje mogli da doprinesu razvoju preduzetništva, unapređenju veština mladih, jačanju radne snage, te lakše zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

O programu i njegovim benefitima više je rekla Slađana Lević kordinatorka projekata Foruma mladih sa invaliditetom: “Saradnja Foruma mladih sa invaliditetom i SAP konsultanata omogućila je unapređenje programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom, koji Forum realizuje od 2008. godine. Jedan od suštinskih elemenata navedenog programa jeste baza kandidata sa invaliditetom koji traže zaposlenje, a uz pomoć koje Forum vrši predselekciju na zahtev poslodavaca. Proces (pred)selekcije kandidata vrši se manuelno, dok su istovremeno podaci nestruktuirani i neunificirani, što predstavlja teškoću i izazov u radu. Tim SAP konsultanata – Kornelia, Tom i Marian, analizirali su trenutno stanje, te predložili izradu nove aplikacije koja će omogućiti automatizaciju celokupnog procesa, te efikasnost i preciznost u selekciji kandidata, kao i pojednostavljenost procedura i lakšu komunikaciju izmedju 3 strane (kandidata, poslodavaca i Foruma). Učešće u programu uticalo je na razvoj kapaciteta Foruma, što direktno doprinosi unapređenju kvaliteta usluga koje se pružaju krajnjim korisnicima. U skladu sa dostavljenim predlogom, Forum će već naredne nedelje krenuti u implementaciju idejnog rešenja.”

 

“U kompaniji SAP posebno smo ponosni na to što u okviru strategije društvene odgovornosti SAP Social Sabbatical, imamo priliku da lokalnom tržištu omogućimo svoj najvredniji resurs, a to su znanje i vreme SAP eksperata. Tako su SAP volonteri u Beogradu imali priliku da svojim znanjem i konsultantskim radom pomognu predstvanicima nevladinih i neprofitnih organizacija da prevaziđu organizacione teškoće koje imaju kako bi radile efikasnije. Ovim programom ne samo da SAP podržava društveno odgovoran i koristan rad, već omogućava iskustva i razvoj svojim zaposlenima.” Rekla je Žuna Ljubičić, marketing menadžer kompanije SAP za Zapadni Balkan.

 

Kontakt:

Žuna Ljubičić

Marketing and communication manager

SAP West Balkans d.o.o.

Omladinskih brigada 88b, Airport City 1500, 11070 Belgrade, Serbia

M +381 64 64 11 671

zuna.ljubicic@sap.com