>

Do it like Mendeljev

Waar haalt chemiereus DOMO zijn inspiratie vandaan om grote projecten aan te pakken?

Cliquez-ici pour la version en français.

Toen Mendeljev alle gekende atomen in een periodieke tabel goot, legde hij de basis voor de moderne scheikunde. Toen DOMO het S/4HANA project omdoopte tot het Mendeljev project, wilden de initiatiefnemers één zaak duidelijk maken: geen digitalisatie, geen business acceleratie, en al helemaal geen innovatie als je bouwstenen niet goed zitten. En dus gingen DOMO en implementatiepartner Expertum voor een ‘Dimitria’-aanpak.

SAP betrouwbaar en efficiënt? Ok, bewijs het.

SAP ECC 6 is een robuuste applicatie die bij DOMO haar strepen verdiend heeft. De business rationale om over te schakelen naar S/4HANA was dan ook om naast bewezen betrouwbaarheid, innovatie en digitalisering te versnellen. Bij industriële bedrijven zoals DOMO is rendabiliteit omgekeerd evenredig met elke vorm van business disruptie. Het Mendeljev project is op negen maanden opgeleverd, zonder dat de 600 Belgische, Italiaanse en  Duitse SAP gebruikers één dag systeemonderbrekingen hebben ervaren.

Hou de lijst kort

9 maanden van start tot finish zonder één dag business disruptie vereist een zekere rigoreuze ‘Mendeljev’-discipline. Zo was de scope van het project bewust scherp en afgebakend. Een modern ERP systeem is immers nooit ‘af’, en het team heeft voor de migratie de focus gelegd op de key capabilities. Zowel het interne SAP team bij DOMO als implementatiepartner Expertum hielden de lijst met op te lossen incidenten en issues ultrakort. Zo bleef het project steeds op het juiste spoor zonder vertragingen.

Geen technische migratie zonder inbreng van business

Bij sommige IT departementen is de verleiding groot om een technische migratie aan te pakken met een minimum aan bemoeienissen van business om snel vooruit te gaan. Het Mendeljev-team hield steeds de vinger aan de businesspols. Zo werd eerst een grondige inventaris gemaakt van welke third party applicaties en key processen geïmpacteerd werden. Uit die analyse bleek dat één belangrijk systeem moest geupgrade worden en dat er een aantal extra ontwikkelingen nodig waren die buiten de scope vielen van een rigide en cleane move naar S/4HANA. Dit waren bij uitstek opportuniteiten te bekijken hoe dergelijke aanpassingen en upgrades ook toegevoegde waarde konden zijn voor business. Zo werd de integratie van klanten- en leveranciersdata herdacht om een efficiëntere master data management structuur op poten te zetten. Win-win dus.

Waarom is beter dan daarom

Het Mendeljevteam is niet van start gegaan zonder een solide business case voor de migratie. Hoe zou DOMO zich in de volgende jaren digitaal kunnen ontwikkelen? En wat zouden de inspanningen en kosten zijn van de alternatieven voor S/4HANA. Met een duidelijke ‘waarom’ in het achterhoofd van alle stakeholders, is het ook makkelijker om nieuwe projecten helder te formuleren en uit te voeren.

Groei zonder disruptie

Net zoals een periodieke tabel groeit S/4HANA bij DOMO snel uit tot de hoeksteen van digitalisering. Ondertussen zijn vier nieuwe fabrieken versneld op het platform overgeschakeld en zijn nieuwe projecten zoals Category buying en Closing cockpit opgestart en opgeleverd.

DOMO is één van de finalisten van de Best of Customer Success Awards 2022 in de categorie Business Transformation. Bekijk hier hun video.

SAP Best of Customer Success Awards 2022 – Domo Chemicals

Click the button below to load the content from YouTube.

SAP Best of Customer Success Awards 2022 - Domo Chemicals