>

SILVA medical zet digitalisering in om ‘War for Talent’ aan te pakken

Innoverende en gepersonaliseerde gezondheidszorg, dat is waar SILVA medical voor staat. De HR afdeling van deze organisatie met drie ziekenhuisvestigingen* in het Brusselse en Wallonië heeft een groot HR digitalizeringsproject uitgerold. De eerste fase richt zich op de aanwervingsprocedures.

Cliquez-ici pour la version en français.

Pascale Vanrillaer, HR Manager SILVA medical: “Getalenteerd personeel vinden, is nog nooit zo moeilijk geweest.  Het is dan ook uiterst belangrijk om je als bedrijf op de juiste manier te positioneren, zeker in een sector waar een heuse ‘War for talent’ heerst.  Het was dan ook hoog tijd om onze employer branding aan te pakken en ervoor te zorgen dat kandidaten een positieve ervaring beleven.”

Het aanwervingsproces dat SILVA medical tot nu toe gebruikte, was niet gecentraliseerd en voldeed niet aan de GDPR-regelgeving. De HR afdeling wil door dit project een inhaalbeweging maken op gebied van digitalisering van de organisatie.  Het afstemmen en digitaliseren van het aanwervingsproces is het startpunt van een breder HR digitaliserings project.

Bij SILVA medical staan mensen steeds centraal ongeacht of het gaat over medewerkers, patiënten of bewoners. Zo willen ze ook tools van interne communicatie kunnen inzetten om bv.  tevredenheidsenquêtes te lanceren. Eens je nieuwe werkkrachten aan boord hebt, is het immers ontzettend belangrijk om ze ook te kunnen houden. Weten wat er leeft op de werkvloer en vervolgens beter kunnen inspelen op de behoeften en ervaringen van werknemers, is dan ook van het grootste belang.

Stap per stap aanpak

Met de implementatie van de wervingsmodule SAP SuccessFactors Recruiting wordt de HR-afdeling in de kern van het aanwervingsproces geplaatst.  In het verleden werd de aanwerving van verpleegkundigen van begin tot eind beheerd door de verpleegkundige afdeling. Nu zorgt de HR afdeling voor een eerste kwalificatie van de sollicitanten en stelt vervolgens alleen goede kandidaten voor aan de betrokken diensten. Deze manier van werken is veel efficiënter en zorgt voor tijdswinst.

Ook de kandidaten zijn positief over dit gestructureerd en transparant proces en de communicatie die erbij hoort. SILVA medical heeft altijd troeven gehad om talent aan te trekken, maar dit werd niet voldoende in de verf gezet en de communicatie was niet op elkaar afgestemd.

De keuze voor het uitrollen van SAP SuccessFactors werd mede bepaald door de modulariteit van de oplossing. Dit vertaalde zich onder meer in een stap-per-stap aanpak waarbij SILVA medical alles op hun eigen ritme kon laten gebeuren. Iets wat voor een sector die zwaar getroffen werd door de corona-crisis zowel handig als belangrijk was.

Succesfactoren

Adessa bleek meteen de juiste SAP partner te zijn en heeft SILVA medical op een vlotte manier naar de best practices geleid met voldoende ruimte voor eigen aanpassingen.  De goede samenwerking was doorslaggevend voor het succes van dit project.  Een open communicatie en een gestructureerd projectbeheer waren zeer waardevol, maar ook de flexibele houding van Adessa werd bijzonder op prijs gesteld. Zo bleek het niet altijd even evident om vooropgestelde deadlines te halen als gevolg van een minder volgroeide interne structuur of omwille van bv. een beperkte beschikbaarheid van data.

Resultaten

Dankzij SAP SuccessFactors beschikt SILVA medical nu over een welomlijnd, geformaliseerd en doeltreffend aanwervingsproces. De standidardisatie en verduidelijking van de interne processen resulteerden in een hogere kwaliteit van de aangeworven profielen, een vlotter proces én een betere afstemming tussen de business en HR.

Het was voor ons een succesvolle eerste stap in ons HR digitaliseringsproces. We doen het op ons eigen ritme en begin volgend jaar willen we SAP SuccesFactors Learning, Onboarding en SAP SuccesFactors Performance & Goals invoeren” besluit Pascale Vanrillaer.

* SILVA medical  groepeert de Clinique du Bois de la Pierre in Waver, gespecialiseerd in revalidatie en palliatieve en comfortzorg, de Clinique de la Forêt de Soignes in La Hulpe, gespecialiseerd in psychiatrie en het Ziekenhuis en Woonzorgcentrum Scheutbos in Brussel, gespecialiseerd in de ouderenzorg en/of dementie.

SILVA medical is winnaar van de zilveren Best of Customer Success Award 2022 in de categorie Rapid Time to Value. Bekijk hier hun video.

SAP Best of Customer Success Awards 2022 – SILVA Medical

Click the button below to load the content from YouTube.

SAP Best of Customer Success Awards 2022 - SILVA Medical