>

V SAP Services dokázali během týdne přesunout na home office přes 1200 zaměstnanců

Rozsah poskytovaných služeb pražského centra jinak není omezen, v dubnu nastupuje dalších 30 nováčků

PRAHA, Česká republika — 30. března 2020Šířící se epidemie prověřila akceschopnost zaměstnanců SAP Services. Během jediného týdne zvládlo centrum podnikových služeb přesunout na kompletní home office 95 % všech pracovníků, aniž by omezilo plynulý provoz.

„Povinnou práci z domova jsme kvůli bezpečnosti našich zaměstnanců zavedli od 17. března s tím, že do kanceláří mohou docházet jen ti, kterým povaha jejich práce home office neumožňuje. Jde zhruba o 5 % z celkového počtu 1300 lidí,“ říká Iveta Chválová, ředitelka společnosti SAP Services.

Krizový plán v praxi obstál
V SAP Services přípravu nepodcenili. Pro případ výpadku pracovníků, omezení možnosti využívat kanceláře či dostupnosti IT infrastruktury, má společnost vypracovaný konkrétní krizový plán pro zabezpečení nepřetržitých a plynulých služeb všem pobočkám. Tento plán je společnost schopna operativně spustit v okamžité reakci na vzniklou situaci. Proto i v tomto případě proběhla kontrola připravenosti jednotlivých oddělení na přesun do domácích prostředí, a zároveň byly vyhodnoceny výjimky pro pracovníky, u kterých se vyžaduje fyzická přítomnost v kancelářích. „Kolegové, kteří i nadále setrvávají na svých pracovištích, projevili značnou dávku osobního nasazení. Velmi si jejich přístupu vážím,“ říká Iveta Chválová.

Jednou z aktivit, kterou nelze zcela převést do domácího prostředí, je vytváření pracovních smluv pro pobočky SAP v zemích, kde legislativa vyžaduje nejen elektronickou, ale i papírovou podobu pracovní smlouvy. V těchto případech je potřeba zajistit jak tisk, tak i podpisy a logistiku příslušných dokumentů, a to v rámci relativně krátkého času. Nábor nových zaměstnanců v pobočkách nesmí být zpomalen žádnými průtahy. „Abychom mohli tyto procesy zajistit ve stejné kvalitě jako v běžném režimu, vytvořili jsme pracovní skupinu, která za účelem tisku a podepisování do kanceláří přichází jednou týdně. Plánování ostatních činností v týmu je tomu uzpůsobené, příprava dokumentů musí být zvládnuta v dohodnutý čas,“ popisuje Lenka Pospíšilová, HR Business partner SAP Services, s tím, že dodržování všech bezpečnostních předpisů a nařízení je samozřejmostí.

IT tým pomáhá s potřebným vybavením zaměstnanců
Zaměstnancům je virtuálně i přímo v kancelářích nadále k dispozici IT oddělení. To je krom klasické podpory a údržby schopno zapůjčit nezbytně nutné vybavení, které zaměstnanci na rozdíl od kanceláří doma nemají běžně k dispozici. Na základě online požadavku od zaměstnance ho připraví k bezkontaktnímu vyzvednutí na recepci budovy. Během jediného dne takto zvládli vyřídit až sto požadavků, čímž přispívají ke zvýšení pracovního komfortu zaměstnanců v domácím prostředí.

Dalšími nepostradatelnými zaměstnanci jsou recepční a pracovníci provozu budovy. Pro případ úplného zavření kanceláří mají v SAP Services přichystaný „záchranný balíček“, auto naložené nezbytnými kancelářskými pomůckami, čímž by dokázali zásobovat zaměstnance pracující z domova po dobu nutnou k případné dezinfekci kanceláří.

Nábor nových pracovníků pokračuje beze změn
Pohovory s uchazeči i nástupy nových kolegů pokračují a přesunuly se do virtuálního světa. K 1. dubnu tak do SAP Services nastoupí 30 nováčků. „Vstupní orientační školení, běžně trvající dva dny, jsme naplánovali tak, abychom se vyhnuli velkému počtu lidí v omezeném prostoru, a byli schopni dodržovat bezpečnou vzdálenost osob. Noví kolegové proto absolvují svůj nástup v několika menších skupinkách v různých časech. Po vyřízení nezbytné administrativy obdrží nováčci IT vybavení a přístupovou kartu a přesunou se do svých domovů. Veškerá vstupní školení a tréninky, stejně jako schůzky s nadřízenými a kolegy, proběhnou virtuálně,“ vysvětluje Lenka Pospíšilová.

 

Navštivte SAP News Center. Sledujte SAP na Twitteru @sapnews či na Instagramu @LifeAtSap.

O společnosti SAP
SAP, společnost zaměřená na zkušenost a řízena principy inteligentního podnikání, je lídrem na trhu s podnikovým aplikačním softwarem. Pomáhá firmám všech velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. 77 % světových výnosů z obchodních transakcí má co dočinění se systémy SAP. Technologie, jejichž součástí je strojové učení, internet věcí a pokročilé analytiky, pomáhají našim zákazníkům přetvořit jejich firmy v inteligentní podnikání. SAP poskytuje jednotlivcům a organizacím obchodní expertízu a rozvíjí spolupráci, díky níž jim umožňuje mít vždy náskok před konkurencí. Společnostem zprostředkováváme jednoduché využití technologií, díky čemuž mohou náš software využívat tak, jak sami chtějí a bez komplikací. Naše end-to-end sady aplikací a služeb pomáhají více než 440 000 zákazníků z komerční i veřejné sféry v dosahování vyšších zisků, v přizpůsobování se aktuálním potřebám a ve schopnosti těžit z rozdílného přístupu. Díky celosvětové síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a uvědomělých lídrů pomáhá SAP ke zkvalitňování lidských životů. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Součástí SAP v České republice je také SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur. Pro vice informací navštivte www.sap.com.

# # #

Veškeré výroky obsažené v tomto dokumentu nevyjadřují historické skutečnosti a představují výroky týkající se budoucnosti ve smyslu amerického Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Výrazy jako „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“, „očekávat“, „předpovídat“, „zamýšlet“, „moci“, „plánovat“, „predikovat“, „měl by“ a „bude“ a podobné výrazy ve vztahu ke společnosti SAP označují takovéto výroky týkající se budoucnosti. Společnost SAP se žádným způsobem nezavazuje výroky týkající se budoucnosti veřejně aktualizovat nebo revidovat. Veškeré výroky týkající se budoucnosti podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od předpokladů. Faktory, které mohou ovlivnit budoucí hospodářské výsledky společnosti SAP, jsou podrobněji popsány v dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) včetně nejnovější výroční zprávy na formuláři 20-F. Čtenářům doporučujeme, aby se na takovéto výroky týkající se budoucnosti nespoléhali. Výroky mají vypovídací hodnotu pouze v okamžiku jejich vydání.

© 2020 SAP SE. Všechna práva vyhrazena.

SAP a jiné produkty a služby SAP zmíněné v tomto dokumentu a jejich loga jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti SAP SE v Německu a dalších zemích. Další informace a upozornění ohledně ochranných známek naleznete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Poznámka pro novináře:
Ilustrační videa ve vysílací kvalitě a fotografie v tiskové kvalitě jsou k dispozici k náhledu a stažení na adrese www.sap.com/photos. Naleznete zde materiály ve vysokém rozlišení. Videa na různá témata jsou ke zhlédnutí na www.sap-tv.com. Videa odtud můžete vkládat do svých webových stránek nebo sdílet jako odkaz e-mailem, případně se přihlásit k odběru novinek ze SAP TV prostřednictvím RSS.

Více informací pro novináře:
SAP ČR: Jitka Housková, +420 605 544 935, jitka.houskova@sap.com
Agentura PRCOM: Kamil Pittner, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz

Prohlášení společnosti SAP o ochraně osobních údajů najdete zde. Pokud již dále nechcete dostávat materiály, dejte nám prosím vědět na kontakty uvedené výše.