>

Zájem o německy mluvící uchazeče roste, jejich nedostatek se však prohlubuje

PRAHA, Česká republika – 24. března 2021 – I když hlavním komunikačním jazykem mezinárodních firem je obvykle angličtina, mnoho společností hledá uchazeče, kteří zvládají plynule hovořit i dalšími jazyky. Dle náborářů z centra podnikových služeb SAP Services, kde zaměstnanci poskytují mimo jiné finanční, personální a právní služby pobočkám SAP po celém světě, je v ČR aktuálně patrný nedostatek uchazečů s plynulou němčinou. Odborníci očekávají, že se tento nepoměr nabídky a poptávky po německy hovořících uchazečích ještě prohloubí. Německy hovořícím pracovníkům se přitom nabízí zajímavé kariérní šance. I proto v SAP Services roste mezi zaměstnanci zájem o kurzy němčiny.

I když se němčině věnují necelé dvě třetiny středoškoláků, po absolutoriu vysoké školy a při vstupu na profesní dráhu se ukazuje, že jejich znalosti nejsou na dostatečné úrovni. Dle Českého statistického úřadu znalost němčiny uvádí 35 % Čechů, avšak ve většině případů se jedná pouze o minimální (12 %) či základní (14 %) znalost. Na pokročilé úrovni německy hovoří pouze 9 % obyvatel. Dle ředitelky SAP Services Ivety Chválové jde přitom do budoucna o velmi lukrativní jazyk. V centrech podnikových služeb je totiž němčina druhým nejpoužívanějším jazykem po angličtině. Zatímco anglický jazyk při poskytování svých služeb používá 94 % center sdružených v oborové asociaci ABSL, tak němčinu 74 % a češtinu 72 %. Anglicky při své práci hovoří 77 % zaměstnanců center podnikových služeb, česky 16 % a německy 13 %. Celkem se v oboru hovoří 30 jazyky.

90 národností, desítky jazyků
„Hlavním komunikačním jazykem je u nás angličtina, a to zejména proto, že máme velmi rozmanitý mezinárodní tým. V SAP Services pracují experti 90 národností a při práci používají desítky jazyků. Velká národnostní, a tedy i jazyková, diverzita je silnou stránkou naší společnosti a základem zdejší firemní kultury,“ vysvětluje Iveta Chválová. Jednotlivé týmy mají na jazykové dovednosti vlastní specifické požadavky. Například tým HRdirect, který je prvním kontaktem pro personální dotazy zaměstnanců SAP z celého světa, poskytuje podporu v angličtině, němčině, francouzštině a ruštině. Asi nejrozmanitější z hlediska cizích jazyků v oddělení HR je pak tým Data Managementu, jehož členové vytvářejí smlouvy a různé pracovně-právní dokumenty pro všechny světové pobočky SAP, a to v rodné řeči zaměstnanců, například i ve vietnamštině či mandarínštině.

Přínosy a výzvy práce z domova
„Největším přínosem práce z domova je pro nás skutečnost, že jsme ochránili zdraví zaměstnanců a zabránili šíření nákazy mezi kolegy, ať už v kanceláři nebo při dojíždění. Zároveň jsme se přesvědčili o tom, že i ve ztížených podmínkách dokážeme zajistit stejnou kvalitu služeb pro naše zákazníky, tedy zaměstnance SAP po celém světě,“ říká Iveta Chválová, ředitelka SAP Services. K výzvám pak dle ní patří zejména zajištění úspěšného adaptačního procesu nováčků, který nyní probíhá plně virtuálně a důležitou roli při něm sehrávají jak manažeři, tak i stávající zaměstnanci. S novým kolegou, kterého jednotliví pracovníci nikdy nepotkali osobně, si musí na dálku vybudovat vztah a úspěšně ho začlenit do týmu.

Němčina a exotické jazyky se hledají nejhůř
„Nejobtížněji se dnes hledají německy mluvící kandidáti, uchazeči kombinující znalost němčiny a francouzštiny a kandidáti, kteří se dohovoří exotičtějšími jazyky, jako například mandarínsky,“ popisuje Iveta Chválová. Zejména pro němčináře jsou přitom k dispozici velmi zajímavé kariérní šance. Dobrou zprávou je, že s jazykovou vybaveností Čechů se situace stále zlepšuje. Zejména lidé narození v 80. a 90. letech minulého století svými jazykovými dovednostmi začínají v rámci Evropy vynikat. Navíc má tato generace zájem o další prohlubování svých znalostí.

„V oblasti výuky cizích jazyků mají naši zaměstnanci největší zájem o němčinu, což odpovídá i potřebám firmy. Němčině se v rámci našich kurzů věnuje zhruba třikrát více lidí než angličtině a dvakrát více než francouzštině či španělštině. Za poslední rok vzrostl také o polovinu zájem našich zahraničních kolegů o výuku češtiny,“ říká Iveta Chválová. K rozvoji jazykových znalostí zaměstnanců používají v SAP Services kromě skupinových lekcí také koncept tzv. peer to peer learningu, kdy se kolegové učí od sebe navzájem. Lektoři zapojení do tohoto konceptu jsou obvykle rodilí mluvčí a často mají z dřívějšího působení zkušenosti s výukou.

 

O společnosti SAP
Strategií společnosti SAP je pomoci firmám stát se inteligentním podnikem. Jako lídr na trhu s podnikovým aplikačním softwarem pomáhá firmám všech velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. 77 % světových výnosů z obchodních transakcí má co dočinění se systémy SAP. Technologie, jejichž součástí je strojové učení, internet věcí a pokročilé analytiky, pomáhají našim zákazníkům přetvořit jejich firmy v inteligentní podnikání. SAP poskytuje jednotlivcům a organizacím obchodní expertízu a rozvíjí spolupráci, díky níž jim umožňuje mít vždy náskok před konkurencí. Společnostem zprostředkováváme jednoduché využití technologií, díky čemuž mohou náš software využívat tak, jak sami chtějí a bez komplikací. Naše end-to-end sady aplikací a služeb pomáhají zákazníkům z komerční i veřejné sféry a napříč 25 různými odvětvími v dosahování vyšších zisků, v přizpůsobování se aktuálním potřebám a ve schopnosti těžit z rozdílného přístupu. Díky celosvětové síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a uvědomělých lídrů pomáhá SAP ke zkvalitňování lidských životů. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Součástí SAP v České republice je také SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur. Pro vice informací navštivte www.sap.comSAP News Center a sledujte SAP na Twitteru @sapnews či na Instagramu @LifeAtSap.

# # #

Veškeré výroky obsažené v tomto dokumentu nevyjadřují historické skutečnosti a představují výroky týkající se budoucnosti ve smyslu amerického Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Výrazy jako „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“, „očekávat“, „předpovídat“, „zamýšlet“, „moci“, „plánovat“, „predikovat“, „měl by“ a „bude“ a podobné výrazy ve vztahu ke společnosti SAP označují takovéto výroky týkající se budoucnosti. Společnost SAP se žádným způsobem nezavazuje výroky týkající se budoucnosti veřejně aktualizovat nebo revidovat. Veškeré výroky týkající se budoucnosti podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od předpokladů. Faktory, které mohou ovlivnit budoucí hospodářské výsledky společnosti SAP, jsou podrobněji popsány v dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) včetně nejnovější výroční zprávy na formuláři 20-F. Čtenářům doporučujeme, aby se na takovéto výroky týkající se budoucnosti nespoléhali. Výroky mají vypovídací hodnotu pouze v okamžiku jejich vydání.

© 2021 SAP SE. Všechna práva vyhrazena.

SAP a jiné produkty a služby SAP zmíněné v tomto dokumentu a jejich loga jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti SAP SE v Německu a dalších zemích. Další informace a upozornění ohledně ochranných známek naleznete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Poznámka pro novináře:
Ilustrační videa ve vysílací kvalitě a fotografie v tiskové kvalitě jsou k dispozici k náhledu a stažení na adrese www.sap.com/photos. Naleznete zde materiály ve vysokém rozlišení. Videa na různá témata jsou ke zhlédnutí na www.sap-tv.com. Videa odtud můžete vkládat do svých webových stránek nebo sdílet jako odkaz e-mailem, případně se přihlásit k odběru novinek ze SAP TV prostřednictvím RSS.

Více informací pro novináře:
SAP ČR: Jitka Valoušková, +420 605 544 935, jitka.valouskova@sap.com
Agentura PRCOM: Kamil Pittner, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz

Prohlášení společnosti SAP o ochraně osobních údajů najdete zde. Pokud již dále nechcete dostávat materiály, dejte nám prosím vědět na kontakty uvedené výše.