>

Společnost SAP oznámila finanční výsledky za rok 2022

Společnost SAP, přední světový dodavatel podnikového softwaru, oznámila finanční výsledky za rok 2022. Tržby z cloudu meziročně vzrostly o 33 %, objem cloudových zakázek softwaru SAP S/4HANA se zvýšil o 86 %. Hrubý zisk z prodeje cloudových řešení vzrostl o 38 %. V letošním roce softwarová společnost očekává zvýšenou růstovou dynamiku příjmů a dvouciferný růst provozního zisku mimo IFRS. V rámci cílené restrukturalizace se dále zaměří na strategické oblasti růstu a zrychlující se přechod do cloudu.

Hlavní finanční ukazatele za rok 2022
Objem cloudových zakázek dosáhl 12 miliard eur, což představuje nárůst o 27 %. Růst negativně ovlivnil ve výši 1,5 procentního bodu prodej společnosti Litmos a ukončení obchodních aktivit v Rusku a Bělorusku. Cloudové zakázky řešení SAP S/4HANA vzrostly o 86 % na 3,17 miliard eur.

Tržby z cloudu se zvýšily o 33 % na 12,56 miliard eur, a to zejména díky dvoucifernému růstu portfolia Software as a Service (SaaS) a Platform as a Service (PaaS).

Hrubý zisk z cloudových služeb podle IFRS vzrostl o 38 %. Meziročně se hrubá marže z cloudových služeb zvýšila o 2,3 procentního bodu na 69,3 %. Nárůst zapříčinilo zejména výrazné zvýšení marže napříč portfoliem cloudových řešení společnosti. Vyšší efektivita také kompenzovala nárůst investic do programu poskytování cloudových systémů nové generace.

Provozní zisk zůstal na stejné úrovni ve výši 4,67 miliard eur a provozní marže klesla o 1,6 procentního bodu na 15,1 %. Za poklesy stojí kromě ukončení obchodních aktivit v Rusku a Bělorusku i nižší podíl příjmů z prodeje softwarových licencí a vyšší investice do výzkumu a vývoje, marketingu a prodeje s cílem využít růstových příležitostí.

Výhled na rok 2023

Pro celý rok 2023 SAP očekává příjmy z cloudových řešení ve výši 15,3–15,7 miliard eur, což představuje nárůst o 22 % až 25 %. Dále také tržby z cloudu a softwaru v rozmezí 28,2–28,7 miliard eur, což představuje nárůst o 6 až 8 %.

Podíl předvídatelnějších příjmů definovaných jako součet příjmů z cloudu a softwarové podpory by měl dosáhnout 83 % (2022: 79 %) a volný cash flow 5 miliard eur. Společnost SAP očekává, že efektivní daňová sazba podle IFRS za celý rok 2023 bude činit 28 až 32 %.

Vyšší zaměření na strategické oblasti růstu a zrychlující se přechod do cloudu

V roce 2023 se bude SAP také věnovat cílenému restrukturalizačnímu programu ve vybraných oblastech společnosti. Účelem je dále se zaměřit na strategické oblasti růstu a zrychlující se přechod do cloudu a další zefektivnění firemních procesů. Program by se měl dotknout 2,5 % zaměstnanců společnosti SAP. Převážná většina restrukturalizačních nákladů ve výši 250 až 300 milionů eur spojených s programem bude vykázána v prvním čtvrtletí roku 2023, což bude mít dopad na provozní zisk podle IFRS.

Program by měl přinést v roce 2023 snížení celkových nákladů a od roku 2024 roční úspory ve výši 300 až 350 milionů eur, což pomůže podpořit investice do strategických oblastí růstu. Finanční výhled společnosti SAP na rok 2023 a 2025 plně zohledňuje očekávané úspory nákladů a reinvestice.

 


Kontakt pro média:
Dominik Ježek, +420 720 034 071, dominik.jezek@sap.com

O společnosti SAP

Strategií společnosti SAP je pomoci každé firmě fungovat jako inteligentní podnik. Jako lídr na trhu podnikového aplikačního softwaru pomáhá SAP firmám všech velikostí a ve všech odvětvích fungovat co nejlépe: Zákazníci společnosti SAP vytvářejí 87 % celkového světového obchodu. Technologie strojového učení, internetu věcí (IoT) a pokročilé analytiky v SAP pomáhají proměnit podnikání zákazníků v inteligentní podniky. SAP pomáhá lidem a organizacím získat přehled o podnikání a podporuje spolupráci, která jim pomáhá udržet si náskok před konkurencí. SAP zjednodušuje podnikové technologie, aby mohli klienti využívat software SAP tak, jak chtějí. Komplexní sada aplikací a služeb SAP umožňuje zákazníkům z 25 odvětví po celém světě fungovat ziskově, neustále se přizpůsobovat a měnit věci k lepšímu. Díky globální síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a lídrů pomáhá SAP světu lépe fungovat a zlepšovat životy lidí. Další informace naleznete na www.sap.com.

# # #

Tento dokument obsahuje výhledová prohlášení, což jsou předpovědi, projekce nebo jiná prohlášení o budoucích událostech. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních, prognózách a předpokladech, které podléhají rizikům a nejistotám, jež mohou způsobit, že se skutečné výsledky a výstupy budou podstatně lišit.  Další informace týkající se těchto rizik a nejistot lze nalézt v našich dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry (SEC), mimo jiné v části Rizikové faktory ve výroční zprávě společnosti SAP na formuláři 20-F za rok 2020.

© 2023 SAP SE. Všechna práva vyhrazena.

Společnost SAP a další produkty a služby SAP zde uvedené, jakož i jejich příslušná loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti SAP SE v Německu a dalších zemích. Další informace o ochranných známkách a upozornění naleznete na https://www.sap.com/copyright.

Pro média:
Chcete-li si prohlédnout a stáhnout fotografie pro média, navštivte prosím www.sap.com/photos. Na této platformě najdete materiály ve vysokém rozlišení pro své mediální kanály. Chcete-li si prohlédnout videa s příběhy na různá témata, navštivte stránku www.sap-tv.com. Z této stránky můžete vkládat videa do vlastních webových stránek, sdílet videa prostřednictvím e-mailových odkazů a přihlásit se k odběru RSS kanálů ze SAP TV.