>

SAP představuje novinky ve správě firemních dat s generativní AI

Společnost SAP dnes oznámila novinky zaměřené na správu firemních dat. Nejvíce inovací včetně využití generativní umělé inteligence se dočkalo řešení SAP Datasphere. S cílem dále posílit důvěryhodnost dat, která nástroje s umělou inteligencí využívají, rozšířil SAP své partnerství se společností Collibra.

„Data hrají čím dál větší roli v rozhodování firem. Jejich důležitost bude růst i nadále, protože umělá inteligence, která se opírá o kvalitní data, přináší revoluci do všech oblastí podnikání,“ říká Jürgen Müller, technologický ředitel společnosti SAP.

Řešení SAP Datasphere pro správu dat umožňuje rychlejší a snadnější přístup k datům napříč celou firmou. Mezi hlavní inovace patří integrace řešení se službou SAP Analytics Cloud, která přinese jednotný systém pro plánování, modelování dat a pokročilou analytiku.

AI a důvěryhodnost dat

Součástí integrace je nově i Joule, asistent s generativní umělou inteligencí. Zaměstnanci mu mohou položit otázku nebo formulovat problém v jednoduchém jazyce a dostanou odpověď na základě obchodních dat z portfolia SAP i ze zdrojů třetích stran pro dodání byznysového kontextu. Joule v rámci SAP Analytics Cloud využívá velkých jazykových modelů k automatizaci tvorby reportů, dashboardů a plánů.

„Data plní svůj účel pouze v případě, že z nich společnosti získají smysluplné poznatky, a toho lze dosáhnout pouze zachováním jejich byznysového kontextu. Extrakcí a přesunem dat se většina tohoto kontextu ztrácí, protože již nejsou spojena s obchodními procesy. Proto je potřeba změnit přístup a zjednodušit práci s klíčovými daty, která se nachází v řadě různých aplikací nebo systémů, ať už jde o cloudová nebo fyzická úložiště. Díky tomu se společnosti mohou efektivněji rozhodovat na základě centralizovaných dat a z nich plynoucích poznatků,“ říká Alex-Luis Militaru, ředitel divize SAP Business Technology Platform pro střední a východní Evropu.

Zapojení umělé inteligence je však možné pouze tehdy, pokud má podnik důvěryhodná a ověřená data. Proto SAP rozšířil partnerství se společností Collibra, jehož cílem je integrovat platformu Collibra AI Governance s datovými zdroji společnosti SAP. To umožní organizacím zajistit transparentnost a odpovědnost při práci s daty a pomůže při dodržování regulatorních rámců nebo zásad ochrany osobních údajů.

Nové funkce a nástroje

Další novinkou, kterou dnes největší evropská softwarová společnost představila, je funkce knowledge graph v SAP Datasphere, která pomůže firmám najít synergie v jejich aplikacích a systémech. Funkce umožní uživatelům do hloubky pochopit vztahy mezi daty, metadaty a podnikovými procesy a měla by zvýšit efektivitu strojového učení a velkých jazykových modelů.

„Využíváme SAP Datasphere v prostředí SAP S/4HANA, díky čemuž máme moderní platformu pro naše analýzy s důrazem na důvěryhodná data,“ říká Achim Welter, ředitel digitální strategie a IT ve společnosti Hershey.

Rozšířené funkcionality se dočkalo i řešení SAP Analytics Cloud. V něm najdou uživatelé nový nástroj compass capability, který se zaměří na poskytování lepších podkladů pro plánování a analytiku prostřednictvím datových simulací. Komplexní zadání mu budou moci zadávat přes chatovací rozhraní.

 


Kontakt pro média:
Dominik Ježek, +420 720 034 071, dominik.jezek@sap.com

O společnosti SAP

Strategií společnosti SAP je pomoci každé firmě fungovat jako inteligentní podnik. Jako lídr na trhu podnikového aplikačního softwaru pomáhá SAP firmám všech velikostí a ve všech odvětvích fungovat co nejlépe: Zákazníci společnosti SAP vytvářejí 87 % celkového světového obchodu. Technologie strojového učení, internetu věcí (IoT) a pokročilé analytiky v SAP pomáhají proměnit podnikání zákazníků v inteligentní podniky. SAP pomáhá lidem a organizacím získat přehled o podnikání a podporuje spolupráci, která jim pomáhá udržet si náskok před konkurencí. SAP zjednodušuje podnikové technologie, aby mohli klienti využívat software SAP tak, jak chtějí. Komplexní sada aplikací a služeb SAP umožňuje zákazníkům z 25 odvětví po celém světě fungovat ziskově, neustále se přizpůsobovat a měnit věci k lepšímu. Díky globální síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a lídrů pomáhá SAP světu lépe fungovat a zlepšovat životy lidí. Další informace naleznete na www.sap.com.