>

Η Nest Investments συνεργάζεται με την SAP για το νέο κανονισμό IFRS 17

Η λύση SAP θα ενισχύσει την διαδικασία συμμόρφωσης του οργανισμού με το νέο ασφαλιστικό πρότυπο

 

Λευκωσία, 22/03/2021 –  Η Nest Investments , έχει στρατηγικά επιλέξει να προχωρήσει με τη υλοποίηση της λύσης SAP S/4HANA® for financial products subledger, insurance option, για  την συμμόρφωση του οργανισμού με το νέο Διεθνή Κανονισμό IFRS 17. Η λύση της SAP αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και προκλήσεων  τις οποίες συμπεριλαμβάνει ο νέος κανονισμός IFRS 17. Το έργο θα υλοποιηθεί από την έμπειρη εταιρεία συμβούλων πληροφορικής, ImprovIT Global Ltd, συνεργάτη της SAP, η οποία διαθέτει πολυετή εξειδίκευση στον ασφαλιστικό τομέα σε συνεργασία με τον εξουσιοδοτημένο SAP συνεργάτη AMS-Advanced Management Solutions Ltd.

 

Το πρόγραμμα μετασχηματισμού θα εφαρμόζει τις πρόνοιες του νέου ασφαλιστικού λογιστικού προτύπου (IFRS 17) για ασφαλιστικές εταιρείες, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της λύσης SAP, ενισχύοντας έτσι περεταίρω τον οικονομικό μετασχηματισμό της Nest Investments που βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την προσθήκη χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε ολόκληρο το φάσμα των ασφαλιστικών λειτουργιών, η λύση θα επιτρέψει στον οργανισμό να συμμορφωθεί με το νέο λογιστικό πρότυπο, απλοποιώντας τις εσωτερικές διαδικασίες και ενισχύοντας τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων.

 

Η υλοποίηση αφορά τις λύσεις S/4HANA Financial Products Subledger, Profitability and Performance Management και SAP Analytics Cloud και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 11 μηνών – ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2021 –  και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί παράλληλη υποστήριξη λειτουργιών για ένα χρόνο. Οι υπηρεσίες βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει διαχείριση ασφαλιστικών δεδομένων και οικονομικού ρίσκου, υπολογισμούς σχετικούς με τον IFRS, ενοποίηση με το General Ledger (S/4HANA financials) καθώς και προετοιμασία για εναρμόνιση με το πρότυπο IFRS17 και χρηματοοικονομικές αναφορές.

 

Το IFRS 17 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τον Μάιο του 2017. Θα αντικαταστήσει το IFRS 4  για τη λογιστική αντιμετώπιση ασφαλιστήριων συμβολαίων και θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023.