>

Η STEELMET επενδύει στις εφαρμογές SAP Ariba Sourcing και SAP Master Data Governance

Η STEELMET (Viohalco Companies Corporate Services) παρέχει εταιρικές υπηρεσίες στις θυγατρικές της Viohalco, τις κορυφαίες βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη και στο πλαίσιο του προγράμματος Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού των εταιριών, επιλέγει για μια ακόμη φορά την SAP επενδύοντας στις λύσεις SAP Ariba Sourcing και SAP Master Data Governance.

Η απόκτηση της λύσης SAP Ariba Sourcing αποσκοπεί στον εξορθολογισμό και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας προμηθειών των εταιριών της Viohalco, καθιστώντας γρήγορη και εύκολη την κατάρτιση και παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω έτοιμων και προκαθορισμένων προτύπων.

Το λογισμικό SAP Master Data Governance υποστηρίζει την κεντρικοποιημένη δημιουργία και συντήρηση των βασικών δεδομένων με στόχο τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητάς τους. Με την εφαρμογή αυτή, η STEELMET στοχεύει στην εξάλειψη των διάσπαρτων εισροών δεδομένων, μέσω της συγχώνευσης διπλότυπων και της τυποποίησης των βασικών δεδομένων που διατηρούνται σε πολλαπλές πηγές, με σκοπό την δημιουργία ενός μοναδικού αρχείου βασικών δεδομένων προς κοινή χρήση από όλες τις εταιρίες της Viohalco.

Businessman checking inventory in stock room of a manufacturing company on touchscreen tablet

To λογισμικό SAP Master Data Governanceσε συνδυασμό με το SAP Signavio, που αφορά σε μια εγκατεστημένη λύση για την διοίκηση επιχειρηματικών διαδικασιών, θα βοηθήσει τη STEELMET Corporate Services και τις εταιρίες της Viohalco να αξιοποιήσουν πλήρως τη δύναμη των δεδομένων τους και να επανασχεδιάσουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες οι οποίες θα ανταποκρίνονται στο σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται.

Ο Ανδρέας Ξηρόκωστας, Διευθύνων Σύμβουλος, SAP Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τις εταιρίες της Viohalco, και η εμπιστοσύνη που συνεχίζουν να δείχνουν σε εμάς, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή αλλά ταυτόχρονα και υποχρέωση, για παροχή τεχνολογικών λύσεων που θα συνεχίσουν να προσφέρουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα»
Ο Bill Karnazes, Γενικός Διευθυντής, STEELMET Viohalco Companies Corporate Services δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την επιλογή μας και την ανανέωση της συνεργασίας μας με την SAP. Πιστεύουμε ότι οι λύσεις SAP Ariba Sourcing και SAP Master Data Governance, θα βοηθήσουν σημαντικά τη διαχείριση του κύκλου υπηρεσιών μας καθώς θα επιταχύνουν τις διαδικασίες, θα πραγματοποιήσουν άμεση εξοικονόμηση και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αυτοματοποίηση της διακυβέρνησης ελέγχοντας την ποιότητα των δεδομένων από το αρχικό στάδιο.»

Σχετικά με τη STEELMET
Η STEELMET προσφέρει εταιρικές υπηρεσίες όπως: Στρατηγική Ανάπτυξη, Λειτουργία Εταιριών Εξωτερικού, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Προμήθειες μη σιδηρούχων μετάλλων, Ανάκτηση Φυσικών Πόρων και Κεντρικές Προμήθειες, Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics, Επιχειρησιακή Αριστεία, Πληροφορική, Ανθρώπινο Δυναμικό, Επικοινωνία, Διοικητικές, Χρηματοοικονομικές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες προς τις εταιρείες της Viohalco με σκοπό να τις υποστηρίξει και να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους.

 

 

For more information, press only:
SAP, Rosie Tsela, T: +30 210 9473910, rosie.tsela@sap.com