Δελτίο τύπου

Σημαντικές διαφορές στην υιοθέτηση της ψηφιακής ηγεσίας ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες καταγράφει έρευνα της SAP

Η έρευνα Leaders 2020 μελετά τα χαρακτηριστικά των πιο αποδοτικών εταιριών προκειμένου να βοηθήσει τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς να επιτύχουν στο πλαίσιο της Ψηφιακής Οικονομίας  …

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τη φόρτωση

Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τη φόρτωση

Ακολουθήστε τις ειδήσεις SAP

WhatsApp ενημερώσεις

Εγγραφή