>

Adatvédelem

Az internet-alapú üzlet és a valódi internetes gazdasággá válás szempontjából kritikus fontosságú az egyének személyes adatainak védelme az Interneten. Ezzel az Adatvédelmi nyilatkozattal kívánjuk kifejezni határozott elkötelezettségünket a személyes adatokhoz és a magánélethez kapcsolódó jogok tiszteletben tartása mellett. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogyan kezeljük bármely személy közvetlen vagy közvetett azonosítására alkalmas információkat („Személyes adatok”).

 

  1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

Milyen esetekben érvényes ez az Adatvédelmi nyilatkozat? A jelen Adatvédelmi nyilatkozat azokra a Személyes adatokra érvényes, amelyeket Ön az SAP részére átad vagy amelyek a Személyes adatokból erednek, az alábbiak szerint. A cookie-k vagy egyéb webkövető technológiák által gyűjtött bármely információ használata a TrustArc Consent Manager által nyújtott közlemények és opciók hatálya alá tartozik, amelyek megtalálhatók a vonatkozó weboldalon. Olyan oldalak esetében, ahol TrustArc Consent Manager nem érhető el, ez az Adatvédelmi nyilatkozat cookie-kra és egyéb webkövető technológiákra vonatkozó adatokat és választásokat is tartalmaz.

 

 

Adatkezelő. A news.sap.com/hungary adatkezelője az SAP Hungary Kft., Graphisoft Park, SAP irodaház, 1031 Budapest, Záhony u. 7., Magyarország („SAP”). Ha ezen a weboldalon egy regisztrációs űrlapot tesznek közzé, az adatkezelő változhat a valós ajánlattól vagy az adatgyűjtés céljától függően, de az egyedi regisztrációs űrlap adatvédelmi nyilatkozatában minden esetben fel van tüntetve. Az SAP-csoport adatvédelmi megbízottja Mathias Cellarius (privacy@sap.com).

 

 

Mit tesz az SAP a Személyes adatokkal? Az SAP az itt megadott Személyes adatokat kizárólag az ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módon dolgozza fel. További információk az alábbi B. és C. pontban találhatók. Ha Személyes adatainak feldolgozása jogszabályi engedély alapján történik, az alábbi B. pontban olvasható információ arról, hogy az SAP milyen Személyes adatokat dolgoz fel és használ, illetve milyen célra. Ha Személyes adatainak feldolgozásához hozzájárulásra van szükség, az erről szóló további információk a C. pontban olvashatók. Ezek az információk megegyeznek az egyes feldolgozási műveleteket érintő, vonatkozó hozzájárulási nyilatkozatokkal, amelyek a következő címen érhetők el: Consent Resource Center.

 

 

Személyes adatok feldolgozásának időtartama. Ha Személyes adatait az SAP jogszabályi engedély alapján (lásd alább a B. pontot ) vagy az Ön hozzájárulásával (lásd alább a C. pontot ) dolgozza fel és használja, az SAP Személyes adatait (i) kizárólag addig tárolja, ameddig az alább meghatározott célok eléréséhez szükséges vagy (ii) addig tárolja, ameddig Ön kifogást emel Személyes adatainak SAP által történő használatával kapcsolatban (amikor az SAP-nak jogos érdeke fűződik az Ön Személyes adatainak felhasználására) vagy (iii) addig tárolja, ameddig Ön vissza nem vonja hozzájárulását (ha Ön hozzájárult Személyes adatainak SAP által történő használatához). Azonban, ha az SAP-t törvény kötelezi arra, hogy Személyes adatait ennél hosszabb ideig megőrizze vagy ha az SAP-nak Személyes adataira jogi követelések érvényesítéséhez vagy azok elleni védelemhez van szüksége, az SAP Személyes adatait az érintett megőrzési időszak végéig megőrzi vagy egészen addig, amíg az említett követelések jog rendezésére sor kerül.

 

 

Miért kell megadni a Személyes adatokat? Általános alapelvként az Ön bármilyen jellegű hozzájárulása, illetve bármilyen Személyes adatának megadása a jelen dokumentumban meghatározottak szerint teljes mértékben önkéntes alapú; amennyiben úgy dönt, hogy nem adja hozzájárulását vagy Személyes adatait nem adja meg, ennek általánosságban Önre nézve semmilyen hátrányos következménye nincs. Azonban bizonyos körülmények esetén az SAP-nak nincs lehetősége eljárni bizonyos Személyes adatok hiányában, például, ha az ilyen Személyes adatra megrendelésének teljesítéséhez, illetve egy webes ajánlathoz vagy hírlevélhez való hozzáféréshez van szükség. Az ilyen esetekben az SAP-nak sajnálatos módon nincs lehetősége az Ön kérését teljesíteni a szükséges Személyes adatok nélkül.

 

 

Hol dolgozzák fel a Személyes adatokat? Globálisan működő cégcsoportként az SAP az Európai Gazdasági Térségen (az „EGT”) belül és kívül is rendelkezik kapcsolódó vállalatokkal és harmadik fél szolgáltatókkal. Ennek következtében, amikor az SAP az Ön Személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra használja fel vagy más módon feldolgozza, előfordulhat, hogy az SAP a Személyes adatokat egy EGT országon kívüli országba továbbítja, beleértve olyan országokat, ahol az adatvédelemnek olyan törvényi szintje van érvényben, amely nem összehasonlítható az EGT-n belül érvényes adatvédelmi szinttel. Amikor ilyen továbbításra kerül sor, az a Standard Szerződés Záradékok alapján történik (a 2010/87/EK európai bizottsági határozat vagy annak helyébe lépő bármely jövőbeni határozat szerint), annak érdekében, hogy a szerződéses feltételek szerint az Ön Személyes adataira az EGT-országokban érvényes adatvédelmi szint vonatkozzon. Ezeknek a Standard Szerződés Záradékoknak egy szerkesztett másolata (amelyből a kereskedelmi és a nem releváns információkat eltávolítottuk) kérelem útján beszerezhető a privacy@sap.com címen.

 

 

Érintett személyek jogai. Ön bármikor adatigénylési kérelemmel fordulhat az SAP-hoz arra vonatkozólag, hogy az SAP milyen Személyes adatokat dolgoz fel Önnel kapcsolatban, ill. kérheti az ilyen Személyes adatok helyesbítését vagy törlését. Azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy Személyes adatait az SAP kizárólag abban az esetben törölheti, ha nem kötelezi törvény vagy nincs magasabb rendű joga arra, hogy megőrizze azokat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az SAP-tól Személyes adatainak törlését kéri, nem lesz lehetősége használni az SAP olyan szolgáltatásait, amelyek esetében az SAP számára elengedhetetlen az Ön Személyes adatainak használata.

 

Ha Személyes adatait az SAP az Ön hozzájárulásával vagy szerződése teljesítéséhez használja fel, akkor továbbá Ön igényelheti az SAP-tól az SAP-nak átadott Személyes adatainak egy példányát is. Ebben az esetben kérjük, írjon az alábbi e-mail címre, és részletezze az igényével kapcsolatos adatokat vagy feldolgozási tevékenységeket, az adatok kért formátumát, valamint, hogy a Személyes adatokat az Ön vagy egy másik címzett részére kéri elküldésre. Az SAP gondosan mérlegeli kérelmét és egyeztet Önnel a teljesítés legjobb módozatairól.

 

Továbbá kérheti az SAP-tól, hogy az SAP korlátozza Személyes adatainak további feldolgozását a következő esetek bármelyikében: (i) Ön kijelenti, hogy az SAP-nál lévő adatok Önről nem helytállóak (de kizárólag akkor, ha az SAP kéri az érintett Személyes adatok pontosságának ellenőrzését), (ii) az Ön Személyes adatainak SAP által történő feldolgozásának nincs jogi alapja és Ön az SAP-t felszólítja, hogy korlátozza Személyes adatainak további feldolgozását, (iii) az SAP-nak a továbbiakban nincs szüksége az Ön Személyes adataira, de Ön úgy ítéli meg, hogy az SAP-nak meg kell őriznie ezeket az adatokat ahhoz, hogy törvényes jogokat érvényesítsen vagy gyakoroljon, illetve harmadik fél követeléseivel szembeni jogi védelemhez vagy (iv) ha Ön ellenzi Személyes adatainak SAP által történő feldolgozását (az SAP-nak az alábbi B. pontban továbbiakban meghatározottak szerinti jogos érdekei alapján) addig, amíg szükség van annak tisztázására, hogy az SAP-nak van-e magasabb rendű érdeke vagy törvényi kötelezettsége Személyes adatainak feldolgozására.

 

Ez irányú kérését kérjük, hogy a privacy@sap.com címen jelezze.

 

 

Panasz benyújtását érintő jog. Amennyiben Ön úgy véli, hogy Személyes adatainak feldolgozását az SAP nem a jelen dokumentumban meghatározott követelményeknek vagy a hatályos EGT adatvédelmi törvényeknek megfelelően végzi, bármikor panaszt nyújthat be az Ön EGT országában illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy annak az országnak vagy államnak az adatvédelmi hatóságához, amelyben az SAP székhellyel rendelkezik.

 

 

Jelen weboldal használata gyermekek számára. Ez a weboldal legalább 16 éves felhasználók számára készült. Ezen a weboldalon 16 évnél fiatalabb személyek nem regisztrálhatnak és nem használhatják azt.

 

 

Hivatkozás egyéb oldalakra. Ez a weboldal tartalmazhat idegen oldalakra (azaz nem SAP-csoport vállalatok oldalaira) mutató hivatkozásokat. Az SAP nem vállal felelősséget az SAP-vállalatcsoporton kívüli vállalatok weboldalainak tartalmáért, illetve adatvédelmi gyakorlatáért. Ezért javasoljuk, hogy körültekintően olvassa el az ilyen idegen oldalak adatvédelmi nyilatkozatait.

 

 

  1. HA AZ SAP A SZEMÉLYES ADATOT JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN HASZNÁLJA

Az alábbi esetekben az SAP jogosult az Ön Személyes adatainak feldolgozására a hatályos adatvédelmi törvények alapján.

 

Igényelt áruk és szolgáltatások nyújtása Ha Ön árukat vagy szolgáltatásokat rendel az SAP-tól, a megrendelésben vagy a regisztrációs űrlapon megadott Személyes adatait (általában az Ön nevét, (e-mail) címét, telefonszámát, cégnevét és címét, beosztását és munkakörét, és ha fizetés történik az SAP felé, hitelkártyaszámát vagy banki adatait (illetve azok alcsoportját) az SAP kizárólag arra használja fel, hogy megrendelését feldolgozza vagy a kért árukat vagy szolgáltatásokat teljesítse. Ennek része lehet a szerződés létrejöttét megelőző szükséges intézkedések megtétele, az Ön erre vonatkozó kérdések megválaszolása, a szállítási és számlázási adatok megadása, illetve az ügyfélvisszajelzések és -támogatások feldolgozása és nyújtása. Szintén része lehet ennek olyan beszélgetésekre vonatkozó adatok, amelyeket Ön az SAP.com oldalon lévő csevegés funkciók vagy egyéb helyi SAP webjelenlétek, elérhetőségi űrlapok, e-mailek vagy telefonszámok használatával generál. Ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban az „áruk és szolgáltatások” az SAP webszolgáltatásait, ajánlatait, vetélkedőit, nyereményjátékait, egyéb tartalmait, nem marketing jellegű hírleveleit, fehér könyveit, oktatóanyagait, képzéseit és eseményeket, illetve az azokhoz való hozzáférést tartalmazzák.

Ha Ön SAP által nyújtott oktatáson vagy képzésen vesz részt, előfordulhat, hogy az SAP a tanulás előrehaladását is nyomon követi annak érdekében, hogy ezt az információt elérhetővé tegye az Ön számára. Továbbá a szolgáltatásainkra előfizető felhasználókkal e-mailen keresztül rendszeresen kommunikálunk, és telefonon is felvehetjük velük a kapcsolatot ügyfélpanaszok megoldása vagy gyanús műveletek felderítése céljából. E-mail címét felhasználhatjuk felhasználói fiókja létrehozásának megerősítésére, fizetési értesítők küldésére, illetve arra, hogy tájékoztatást küldjünk a termékeinket és szolgáltatásainkat érintő változásokról, továbbá a törvény által előírt esetekben értesítők és egyéb közlemények küldésére. A felhasználók általában ezekről a csupán az adott üzleti kapcsolathoz szükséges és reklámhoz nem kapcsolódó értesítésekről nem iratkozhatnak le. A marketing jellegű kommunikációra (pl. e-mailekre és telefonhívásokra) vonatkozóan az SAP (i) amennyiben azt jogszabály előírja, az ilyen információkat csak az Ön hozzájárulását követően biztosítja, és (ii) megadja a lehetőséget arra, hogy ha a továbbiakban nem kíván tőlünk marketing jellegű kommunikációban részesülni, akkor ezeket lemondhassa. Ezeket bármikor lemondhatja a következő címen: https://www.sap.com/unsubscribe.

 

Megfelelőség biztosítása. Az SAP és termékei, technológiái, valamint szolgáltatásai több ország exporttörvényeinek szabályozása alatt állnak, beleértve többek között az Európai Unió és annak tagállamai, valamint az Egyesült Államok exporttörvényeit. Ön elfogadja, hogy az adott országokban érvényes vonatkozó exporttörvények, kereskedelmi szankciók és embargók értelmében az SAP-nak intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy megakadályozza a kormány által kiadott szankcionált partnerek jegyzékén szereplő szervezetek és felek egyes termékekhez, technológiákhoz és szolgáltatásokhoz az SAP weboldalain vagy más, az SAP által ellenőrzött átviteli csatornákon keresztül való hozzáférését. Ennek része lehet (i) minden felhasználói regisztrációs adat és egyéb, Ön által saját azonosításához megadott adat ellenőrzése az alkalmazandó szankcionált partnerek jegyzékével összhangban; (ii) az ilyen ellenőrzések rendszeres megismétlése, amikor a szankcionált partnerek jegyzéke frissítésre kerül, vagy egy felhasználó a megadott adatait frissíti; (iii) az SAP-szolgáltatásokhoz és -rendszerekhez való hozzáférés letiltása potenciális egyezés esetén; és (iv) a felhasználóval való kapcsolatfelvétel azonosítás megerősítése céljából potenciális egyezés esetén.

Továbbá tudomásul veszi, hogy az SAP-csoport vállalatai a megfelelőség biztosítása céljából tárolhatják és egymást között megoszthatják azokat az információkat, amelyek az Ön Személyes adatainak feldolgozásával vagy használatával vagy marketinganyagok fogadásával összefüggően az Ön választásainak nyomon követéséhez szükségesek (azaz hogy Ön, az adott SAP-csoport tagvállalat működési helyének országától függően kifejezett hozzájárulását adta-e vagy leiratkozott-e arról, hogy az Ön számára marketinganyagokat küldjenek);

 

Az SAP jogos érdeke. Minden egyes alábbi használati eset az SAP jogos érdekének minősül arra vonatkozóan, hogy az Ön Személyes adatait feldolgozza vagy felhasználja. Amennyiben nem ért egyet ezzel az elvvel, az alábbiak szerint kifogást emelhet Személyes adatainak SAP által történő feldolgozásával és használatával kapcsán.

Kérdőívek és felmérések. Előfordulhat, hogy az SAP meghívja Önt egy kérdőív kitöltésére vagy felmérés elvégzésére. Ezeket a kérdőíveket és felméréseket általában úgy tervezték, hogy a kérdések Személyes adatok megadása nélkül is megválaszolhatók legyenek. Ha azonban Ön a kérdőíven vagy a felmérésben Személyes adatot ad meg, az SAP felhasználhatja ezeket saját termékei és szolgáltatásai fejlesztésére.

Adathalmazok létrehozása. Az SAP anonimizálhatja a jelen Adatvédelmi nyilatkozat keretében nyújtott Személyes adatokat anonimizált adathalmazok létrehozása céljából, amelyeket arra használ fel, hogy saját és kapcsolódó vállalatai termékeit és szolgáltatásait fejlessze.

Telefonhívások és csevegések rögzítése minőségfejlesztési célból. Telefonhívások vagy csevegés munkamenetek esetén az SAP rögzítheti az ilyen beszélgetéseket (miután arról tájékoztatást adott a hívás során és a felvétel indítása előtt) vagy csevegés munkameneteket annak érdekében, hogy az SAP fejlessze szolgáltatásainak minőségét.

Azért, hogy a legfrissebb hírekről beszámoljon/visszajelzést kérjen. Az Ön és az SAP között fennálló üzleti kapcsolat során a helyi törvények által megengedett esetekben az SAP tájékoztathatja Önt olyan termékeiről és szolgáltatásairól (beleértve webináriumokat, szemináriumokat vagy eseményeket), amelyek hasonlóak az Ön által az SAP-tól korábban vásárolt vagy használt termékekhez és szolgáltatásokhoz. Továbbá, ha Ön részt vett egy SAP webináriumon, szemináriumon vagy eseményen, illetve terméket vagy szolgáltatást vásárolt az SAP-tól, az SAP visszajelzés céljából kapcsolatba léphet Önnel az adott webinárium, szeminárium, esemény, termék vagy szolgáltatás fejlesztésével kapcsolatban.

Tiltakozáshoz való jog. Ön bármikor tiltakozhat az SAP-nak a fentiekben ismertetett célokból történő Személyesadat-használatával kapcsolatban azzal, hogy leiratkozik a https://www.sap.com/unsubscribe címre kattintva. Ebben az esetben az SAP beszünteti Személyes adatainak a fenti célokból történő használatát (azaz a fent meghatározott jogos érdek alapján) és eltávolítja azokat rendszereiből, kivéve, ha az SAP az ilyen Személyes adatokat egyéb célra felhasználhatja a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alapján vagy az SAP kényszerítő erejű jogos érdeket állapít meg és mutat be arra, hogy Személyes adatait továbbra is feldolgozhatja.

Automatizált eszközök. Az Ön által megadott információkon kívül az SAP-weboldalon tett látogatása során az SAP automatizált eszközök segítségével is gyűjthet adatokat. Ilyen eszközök lehetnek a webes jeladók (web beaconök), a cookie-k (sütik), a beágyazott web hivatkozások és más általánosan elterjedt adatgyűjtő eszközök. Ezek az eszközök olyan általános információkat gyűjtenek, melyeket az Ön böngészője küld weboldalunknak, mint pl. böngészője típusa, nyelve, a hozzáférések időpontja, illetve annak a weboldalnak a címe, amelyről Ön az SAP-weboldalra navigált. Az SAP ezeket az automatizált eszközöket és összegyűjtött adatokat arra használja, hogy személyre szabott tartalmakat jelenítsen meg és weboldalait fejlessze. Az SAP ezeknek az eszközöknek a használatával olyan összesített adatokat is gyűjthet, amelyek nem kapcsolódnak egy adott személyhez.

Amennyiben az alábbiaknak nincs felsorolva egyéb döntési mód, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja az automatizált eszközök használatát, mint pl. a sütiket. Felhívjuk szíves figyelmét , hogy a cookie-kra vonatkozó böngésző-beállítások mindig az adott eszközre telepített adott böngészőre korlátozottak, így ha más eszközről, más böngészőn keresztül látogat el az SAP weboldalaira, akkor minden ilyen eszközön a böngészőkben le kell tiltania a nyomkövető cookie-kat. Fontos tudni, hogy ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni az adott oldal összes funkcióját.

Továbbá az SAP az alábbi olyan automatizált eszközöket használja, amelyek a böngésző beállításain túl rendelkeznek valamilyen leiratkozási módszerrel.

 

(1) Adobe Analytics. Az Adobe Analytics az IP-címek alapján hozzávetőlegesen meghatározza, hogy a felhasználó melyik régióban él. Ehhez az Adobe Analytics először begyűjti a felhasználók teljes IP-címét, majd anonimizálja azt. Annak hozzávetőleges megállapítására, hogy a felhasználó honnan éri el a weboldalt, már csak az anonim IP-cím kerül felhasználásra.

Továbbá, ha Ön regisztrált felhasználóként bejelentkezett, akkor az SAP az Adobe Analytics használatával követi nyomon felhasználói azonosítóját és adott weboldal-használatát.

Ezt az információt arra használjuk fel, hogy az SAP-csoport weboldalain az Adobe Analytics segítségével célzott tartalmat jelenítsünk meg.

Az Adobe Analytics használatától elállhat a következő linkre kattintva: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

 

  1. HA AZ SAP A SZEMÉLYES ADATAIMAT A HOZZÁJÁRULÁSOMMAL HASZNÁLJA

 

Az alábbi esetekben az SAP az Ön Személyes adatait csak az alábbiakban tovább részletezett módon használja fel azután, hogy Ön előzetes hozzájárulását adta az adott feldolgozási műveletekhez. Ennek megfelelően a Személyes adatokkal kapcsolatos feldolgozási műveleteket érintő minden egyes adat egyetlen hozzájárulási nyilatkozathoz van társítva a Consent Resource Center címen. Ha Ön újra megnyitja ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot miután először egy vagy több hozzájárulást adott, nemcsak a hozzájárulásokra vonatkozó információkat fogja látni, hanem a teljes adatvédelmi nyilatkozatot.

 

 

Hírek SAP-termékekről és -szolgáltatásokról. A vonatkozó előírástól és az Ön hozzájárulásától függően az SAP felhasználhatja nevét, e-mail és postai címét, telefonszámát, beosztását és munkáltatójának alapvető adatait (név, cím és iparág), valamint az SAP-val folytatott korábbi kommunikációk alapján (korábbi vásárlások, webináriumokon, szemináriumokon és eseményeken való részvétel vagy (web)szolgáltatások használata – erről a témáról további információk olvashatók az adott SAP weboldalon megjelenő TrustArc Consent Managerben, vagy ha a fenti TrustArc Consent Manager nem érhető el) felállított kommunikációs profilt annak érdekében, hogy naprakész tájékoztatást adjon Önnek a legújabb termékbejelentésekről, szoftverfrissítésekről, szoftver upgrade-ekről, különleges ajánlatokról és az SAP szoftvereit és szolgáltatásait érintő egyéb információkról, valamint SAP-eseményekről, illetve annak érdekében, hogy az SAP weboldalain releváns tartalmakat tudjon megjeleníteni. Az ilyen marketing jellegű tevékenységek kapcsán az SAP hash felhasználói azonosítót bocsáthat rendelkezésre harmadik fél által üzemeltetett közösségi hálózatokhoz vagy egyéb webes ajánlatokhoz (pl. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram vagy Google), amikor is ezek az adatok párosításra kerülnek a közösségi hálózatok adataival vagy a webes ajánlatok saját adatbázisaival a relevánsabb információk megjelenítése érdekében.

 

 

Felhasználói profilok létrehozása. Az SAP felajánlja a lehetőséget, hogy Ön használja azokat a webes ajánlatait, beleértve az ehhez a weboldalhoz kapcsolódó fórumokat, blogokat és hálózatokat (pl. az SAP Community-t), amelyeken kötelező regisztrálni és felhasználó profit létrehozni. A felhasználói profilok révén Önnek lehetősége van megjeleníteni személyes adatait más felhasználók számára, beleértve nem kizárólagosan címét, fényképét, közösségi média fiókjait, postai és e-mail címét vagy mindkettőt, telefonszámát, érdeklődési körét, készségeit, valamint vállalata alapvető információit.

Ezek a profilok kapcsolódhatnak egyetlen SAP webes ajánlathoz vagy, ha az SAP Cloud Platform Identity Authentication Service szolgáltatásban hozták létre, lehetővé teszik, hogy az SAP vagy az SAP-csoport egyéb vállalatainak vagy mindkettő egyéb webes ajánlataihoz hozzáférjen (az alábbi, „Személyes adatok továbbítása más SAP-vállalatok felé” részben adott bármely hozzájárulástól függetlenül). Azonban mindig az Ön döntése, hogy ezek közül az egyéb webes ajánlatok közül melyiket használja és ebben az esetben Személyes adatai csak akkor kerülnek továbbításra, amikor első alkalommal használja ezeket. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha nem járul hozzá, hogy az SAP az Ön számára létrehozzon ilyen felhasználói profilokat, akkor az SAP-nak nem áll módjában ilyen szolgáltatásokat felajánlani Önnek abban az esetben, ha az ilyen szolgáltatásokhoz az SAP-nak jogszabályban előírt hozzájárulásra van szüksége.

Bármely webes ajánlatban az egyszerű hozzáférésen túl az Ön profilját arra is használják, hogy más felhasználókkal, illetve az SAP-val folytatott kommunikációját személyre szabják (pl. üzenetküldés vagy funkciókövetés útján) annak érdekében, hogy az ilyen ajánlatokon keresztül az SAP javítani tudjon a kommunikáció és együttműködés minőségén valamint, hogy a játékossá tételhez szükséges összetevőket tudjon nyújtani (a játékossá tétel azt a folyamatot jelenti, amikor egy, már meglévő dologba, pl. weboldalba, vállalati alkalmazásba vagy egy online közösségbe játékmechanizmusokat építenek a részvétel, a hozzájárulás és a hűség ösztönzését elősegítendő). Az adott webes ajánlat által támogatott lehető legnagyobb mértékig az adott webes ajánlat funkcionalitását Ön használhatja arra, hogy meghatározza, milyen adatokat kíván megosztani.

 

Személyes adatok különleges kategóriái. Egy esemény vagy szeminárium regisztrációs és részvételi folyamata kapcsán az SAP egészségügyi adatokat kérhet annak érdekében, hogy azonosítsa és körültekintő figyelemben részesítse az esemény alatt azokat a személyeket, akik fogyatékkal élnek, illetve akiknek speciális étkezési igényeik vannak. Minden ilyen adatfelhasználás a jelen dokumentumban adott hozzájáruláson alapszik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha egy fogyatékosságról vagy speciális étkezési igényekről Ön nem nyújt információkat, akkor az SAP-nak nem lesz lehetősége a megfelelő óvintézkedések megtételére.

 

 

Eseményprofilok létrehozása. Ha Ön regisztrál egy SAP eseményre, szemináriumra vagy webináriumra, az SAP megoszthatja alap részvételi adatait (neve, vállalata és e-mail címe) az esemény, szeminárium vagy webinárium egyéb résztvevőivel kommunikáció és eszmecsere céljából.

 

 

Személyes adatok továbbítása más SAP-vállalatok felé. Az SAP továbbíthatja Személyes adatait az SAP-csoport más vállalatai felé. Az SAP-csoport vállalatainak aktuális listája itt érhető el. Ilyen esetekben Személyes adatait ezek a vállalatok a fenti C. pontban megadottakkal megegyező célokra és feltételek mellett használják fel.

 

 

Jelen dokumentumban adott hozzájárulás visszavonása. Ön bármikor visszavonhatja ebben a dokumentumban adott hozzájárulását, ha leiratkozik a https://www.sap.com/unsubscribe címre kattintva. Visszavonás esetén az SAP a továbbiakban nem dolgozza fel a jelen hozzájárulást érintő Személyes adatokat, kivéve, ha arra törvény kötelezi. Ha Személyes adatainak megőrzésére az SAP-t törvény kötelezi, Személyes adatainak feldolgozása korlátozásra kerül és az SAP kizárólag a törvény által előírt ideig őrzi meg azokat. Azonban egy visszavonás nincs semmilyen hatással a személyes adatok bármely korábbi, SAP által történő feldolgozására egészen a visszavonás időpontjáig.  Továbbá, ha egy SAP ajánlat használatához az Ön előzetes hozzájárulására van szükség, a visszavonást követően az SAP-nak (a továbbiakban) nem áll módjában az adott szolgáltatást (vagy szolgáltatásokat, ha Ön visszavonja hozzájárulását, hogy az SAP több SAP ajánlathoz használja az Ön profilját az SAP Cloud Platform Identity Authentication Service szerint), ajánlatot vagy eseményt nyújtani.

 

  1. USA-SPECIFIKUS RENDELKEZÉSEK

Ha az SAP-ra az USA adatvédelmi követelményei érvényesek, az alábbiak alkalmazandók:

 

Nyomon követés letiltása. A böngésző típusától függően Ön beállíthatja a „Nyomon követés letiltása” opciót. Egyéb rendelkezés hiányában weboldalaink a „Nyomon követés letiltása” kérelmeket nem veszik figyelembe. Azonban Ön dönthet úgy, hogy nem fogadja el a cookie-kat webböngészője megfelelő beállításainak módosításával, vagy a TrustArc Consent Manager használatával, amennyiben az elérhető, és az adott weboldalon található rá hivatkozás. A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyeket az internet egyes weboldalai a látogatás során elhelyeznek a számítógépén annak érdekében, hogy azt azonosítani tudják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k elutasítása esetén előfordulhat, hogy nem tudja használni weboldalunk bizonyos funkcióit. Az oldal nem teszi lehetővé harmadik felek számára, hogy Önről folyamatosan és több oldalt érintően információkat gyűjtsenek.

 

Gyermekek adatvédelmére vonatkozó előírások Weboldalainkat és online szolgáltatásainkat 13 évesnél idősebb felhasználók számára terveztük. Ha Ön szülő vagy gondviselő, és úgy véli, hogy gyermekekre vonatkozó információkat gyűjtöttünk, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@sap.com címen.

 

  1. Oroszország-specifikus rendelkezések

Az Orosz Föderációban lakóhellyel rendelkező felhasználókra az alábbiak érvényesek:

 

A jelen dokumentumban foglalt szolgáltatásokat nem szánjuk az Oroszországban lakóhellyel rendelkező Orosz Föderáció állampolgárai által történő használatra. Ha Ön Oroszországban lakóhellyel rendelkezdő orosz állampolgár, ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az Ön által a szolgáltatásokban megadott Személyes adatokra vonatkozó minden kockázat és felelősség Önt terhel; Ön kifejezetten elfogadja, hogy Személyes adatait az SAP gyűjtheti, és ezeket az adatokat az Egyesült Államokban és más olyan országokban dolgozza fel, valamint, hogy nem vonhatja felelősségre az SAP-t az Orosz Föderáció jogszabályainak esetleges be nem tartásáért.