>
artificial intelligence

Wat is Artificial Intelligence (AI) nu precies? | Kunstmatige Intelligentie

AI is de toekomst, maar kan juist nu een concurrentievoordeel opleveren. Deze intelligente technologie vinden we onbewust al vaak in onze electronica en omgeving, maar wat is Artificiële Intelligentie? Is AI hetzelfde als Machine Learning? Wat voor soorten AI zijn er? En waarom is het voor organisaties van belang om in AI-technologie te investeren?

Wat is Artificial Intelligence (Kunstmatige Intelligentie)?

Kunstmatige Intelligentie, ook wel Artificiële Intelligentie genoemd,  is de brede term voor toepassingen waarin machines mensachtige taken uitvoeren. Denk hierbij aan leren, redeneren en problemen oplossen. Een subgebied van AI is machine learning. Machine Learning leert computers om te leren van gegevens en ervaringen en verbetert continu hoe taken worden uitgevoerd. Geavanceerde algoritmen kunnen patronen herkennen in ongestructureerde gegevensrecords (afbeeldingen, teksten en spraak) en ze gebruiken om zelfstandig beslissingen te nemen.

Wat zijn de voordelen van AI?

  1. Het versnelt beslissingen dankzij betere gegevens

  2. Het automatiseert arbeidsintensieve manuele processen

  3. Het vergroot het vermogen van het bedrijf om zich aan te passen aan marktveranderingen dankzij realtime informatie en voorspellingen die veel verder gaan dan menselijke mogelijkheden

  4. Hierdoor worden ook voorraadniveaus verlaagd doordat vraag beter voorspeld kan worden

  5. Het vereenvoudigt workflows

  6. Het leidt tot nauwkeurigere prognoses

  7. Het creëert nieuwe bedrijfsmodellen op basis van gegevens

Om deze redenen maakt AI bedrijven aanzienlijk efficiënter, waardoor hun concurrentievermogen toeneemt.

Waar wordt Artificial Intelligence al in gebruikt?

Artificial Intelligence is te vinden in smart devices, zoals je telefoon of laptop. Siri is een tool die menselijke spraak herkent en op basis daarvan taken uitvoert. Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan automatische stofzuigers, de elektrische tandenborstel die het aangeeft wanneer je te hard poetst, declaratiesystemen die kunnen lezen welke bedragen er op bonnetjes staan of wanneer er producten aanbevolen worden op een website op basis van zoekgeschiedenis. Lees ook meer over Augmented Analytics.

Artificial Intelligence is changing everything

Click the button below to load the content from YouTube.

Artificial Intelligence is changing everything

AI chatbots gaan ook een steeds belangrijkere rol spelen binnen organisaties, zowel voor interne communicatie als extern. Denk bijvoorbeeld aan een chatbot voor restaurants die reserveren kan doorvoeren, of chatbots die op websites al makkelijk te beantwoorde vragen van bezoekers kunnen afhandelen.

Waarom is data zo belangrijk bij Artificial Intelligence?

Heb je weleens een robotstofzuiger aan het werk gezien? Dit is in eerste instantie leuk om naar te kijken. Alleen, als je de stofzuiger net dat ene stukje vuil wilt laten opzuigen en keer op keer mist, wordt nog niet de hele activiteit van schoonmaken uit handen genomen. Kunstmatige intelligentie of Artificial Intelligence (AI) kan hiermee overeenkomen. AI automatiseert routinematige taken en kan significante tastbare waarde opleveren. Maar als je niet uitkijkt, loop je telkens tegen dezelfde beperkingen of obstakels aan. Dit tast de waarde die je uit AI kunt halen aan. Lees in dit blog van Marjet Wijn meer over de relatie tussen data intelligence en AI.

Zitten er ook nadelen aan kunstmatige intelligentie?

Het gebruik van intelligente technologie komt geregeld in het nieuws, omdat er naast alle voordelen ook vaak angst is. Omdat AI-technologie herhalende taken vaak sneller en preciezer uit kan voeren dan mensen, kan dit banen kosten. Nieuwe technologie zal aan de andere kant ook voor veel innovaties en daardoor nieuwe banen leiden.

Daarnaast zit er ook een ethische kwestie aan AI. Hoe zit het met onze gegevens, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat AI juist voor een verrijking en verbetering van het leven van mensen zorgt?

Welke soorten Artificial Intelligence zijn er?

Er zijn 3 soorten AI:

  • Artificial Narrow Intelligence (ANI): hier wordt er vooral op een specifieke taak gericht. Het is daardoor niet zo intelligent of vermogend als de andere soorten.
  • Artificial General Intelligence (AGI): AGI kan ook omgaan met situaties die onverwacht komen en daardoor minder repetitief zijn.
  • Artificial Super Intelligence (ASI): Als AGI nog ‘slimmer’ wordt, kunnen we verwachten dat er in de toekomst een soort superintelligentie bestaat. Deze soort bestaat nu echter nog niet.

Welke software bestaat er met geïntegreerde AI-technologie?