>
supply chain

Ontketen je supply chain: van losse schakels naar samenwerking

In mijn vorige blog legde ik uit hoe de wereld van je supply chain verandert en hoe jij je hierop voorbereidt door jezelf uit te dagen om dingen écht anders te doen. Maar dit heeft natuurlijk ook impact op de rest van je keten. Het vraagt ook om medewerking van je ketenpartners. Wat betekent dit veranderde wereldbeeld voor je keten?

De traditionele manier van werken, uitgaande van het opstellen van KPI’s en suboptimaal realiseren van je afdelingsdoelstellingen kan wel eens tegen de strategie van de gehele organisatie in werken. Er spelen nu uitdagingen die organisaties over de volledige breedte gaan meekrijgen. En waar je dus ook als organisatie, maar ook samen met partners, mee aan de slag moet.

Vernieuw je voorraadproces

Het voorraadproces is hier een mooi voorbeeld van. Tot nu toe bevonden we ons in een beweging waarbij we probeerden de voorraad zo laag mogelijk te krijgen. Dat had als effect dat het ‘bewaren’ van de voorraad steeds verder werd opgeschoven, terug de keten in. Maar als er dan iets gebeurt dat voor een langere tijd grote impact heeft op je processen, ligt je bedrijf stil. Helemaal stil.

En stilstaan is achteruitgaan, zeker als concurrenten wél doordraaien. Maar moet je dan zelf weer grote voorraden aanleggen? Niet per se. Een betere optie is om je voorraadproces opnieuw te bekijken en vorm te geven. Vraag je af wat ‘commodities’ zijn voor je bedrijf. En wat zijn de echt strategische producten die je altijd moet kunnen aanbieden, waarbij je bedrijf stilvalt als je ze niet hebt?

Kijk dus nog eens goed naar je voorraadproces. Er zijn twee assen waarover je het voorraadproces eenvoudig kunt verbeteren. Begin intern met het afbreken van functionele silo’s. Door samenwerking laat je losse silo’s als een geheel functioneren, op basis van dezelfde randvoorwaarden. Kies een strategie die voor iedereen werk, in plaats van kleine deeloplossingen die ervoor zorgen dat je bij elke verandering nieuwe bruggen moet bouwen om je keten verbonden te houden.

Daarnaast is het voor het senior management tijd om de traditionele manier van data delen met externen ter discussie te stellen. Hoe kun je in de keten informatie delen die waarde heeft voor de keten als geheel? Informatie waarmee je een leverancier of afnemer kunt helpen in de besluitvorming, de juiste prioriteiten stellen en het verlagen van voorraden in de keten. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je echt verder. Dat geldt ook in je supply chain.

Samen kom je verder

Betere samenwerking binnen de keten wordt steeds belangrijker. Beetje bij beetje ontstaan ook steeds meer vormen van co-innovatie, waarbij partijen samen gericht zijn op een gemeenschappelijk doel. Dit conflicteert aan het begin met onze ‘oude’ manier van werken richting de laagste prijs. Je gaat een partnerschap aan met een partij die voorheen een concurrent was. Door de samenwerking steek je geen energie meer in de concurrentiestrijd, zodat je samen meer energie over hebt voor een echt innovatief product.

Zo zorgt co-innovatie ervoor dat beide partijen ook meer risico durven te nemen dan alleen, omdat de risico’s nu ook door twee paar schouders gedragen worden. Dit levert onderscheidend vermogen op door synergie: het geheel is meer dan de som der delen. Tegelijk vraagt het wel om vertrouwen in de andere partij en soms zelfs in het loslaten van de eigen traditionele KPI’s. Alle deelnemers moeten traditionele inkoopprocessen gericht op ‘best economical price’ en RFP-processen aanpassen om ervoor te zorgen dat je optimaal profiteert van co-innovatie.  De impact die je weet te realiseren is afhankelijk van je externe strategie en hoe je je interne organisatie hierop aanpast.

Bepaal je purpose voor de Supply Chain

Deze nieuwe wending in de keten gaat over het verspreiden en verminderen van risico’s voor je organisatie, maar ook over duurzaamheid en purpose. Je moet als bedrijf nadenken over het purpose wat je aan de buitenwereld wil laten zien bij het bepalen van je risicoprofiel, en je activiteiten daarop aanpassen. Mijn collega Alf Jansen besprak in zijn blog het belang van purpose. Ontdek in zijn verhaal waarom purpose-gedreven bedrijven beter presteren dan bedrijven die puur gericht zijn op winstmaximalisatie.

Met een nieuwe kijk op samenwerking in de keten ontstaan kansen op het gebied van purpose. Denk aan investeren in lokale samenwerkingen en producten, het verminderen van je milieufootprint of investeren in duurzaamheid.

Supply chains wereldwijd staan aan de vooravond van grote veranderingen. Door op een andere manier na te denken over je keten (binnen en buiten de poorten van je eigen organisatie), kun je op een andere manier waarde halen uit samenwerkingen. Dit blog is onderdeel van een serie over de veranderingen in de supply chain. In mijn eerste blog omschrijf ik de (r)evolutie die gaande is.

Wil je graag eens sparren over het toekomstbeeld van jouw organisatie en samen nadenken over hoe je je supply chain hiervoor optimaal inricht? Neem dan gerust contact met me op via paul.tolboom@sap.com. Ik denk graag met je mee!