>

SAP helpt Gasunie met implementatie S/4HANA

’s-Hertogenbosch, 4 november 2020 – SAP heeft Gasunie het afgelopen half jaar geholpen met de eerste stappen om de SAP-oplossingen die het in gebruik heeft te migreren naar de HANA Enterprise Cloud op Microsoft Azure, en het huidige ERP-systeem te vervangen door SAP S/4HANA.

De energietransitie biedt Gasunie veel kansen. Voor het verzilveren van die kansen is het belangrijk dat die transitie digitaal wordt ondersteund. Gasunie is in Nederland en Noord-Duitsland verantwoordelijk voor het transport en deels ook de opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Het aandeel andere energievormen zoals groen gas en waterstof zal echter steeds groter worden. Daarnaast werkt de staatsdeelneming mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor transport van warmte en transport en ondergrondse opslag of hergebruik van CO₂. Deze transitie heeft impact op de manier waarop Gasunie werkt. “We maken de ontwikkeling door van traditionele monopolist op het gebied van gastransport die alles zelf doet naar een speler op een open energiemarkt”, zegt Jan Marten Spanjersberg, CIO van Gasunie. Dat vereist een continue en intensieve samenwerking met vele partners, bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkeling en het onderhoud van nieuwe energienetten.

 

Behoefte aan een geïntegreerd systeem

Die partnerships zorgen soms voor uitdagingen rond de administratie en systemen waarmee Gasunie werkt. Als voorbeeld noemt Adriaan Stel, Manager Concerncontrol bij Gasunie, de ontwikkeling van een hoofdtransportnet voor warmte in Zuid-Holland. Hiervoor heeft Gasunie enkele entiteiten overgenomen van Eneco. “Het kostte ons meerdere weken om die entiteiten in onze administratie te verwerken, wat een onnodig lange doorlooptijd is. En als een partner bijvoorbeeld een ander onderhoudsregime of onderhoudsprincipe hanteert, kost het naar verwachting opnieuw veel tijd om die in onze systemen te verwerken of zal dit zelfs onmogelijk blijken.”

Volgens Stel en Spanjersberg zijn de lange doorlooptijden onder andere te wijten aan het huidige SAP R/3 ERP-systeem waarmee Gasunie werkt en dat ‘erg complex is om aan de praat te houden’. Stel: “Onze ICT-systemen mogen geen belemmering zijn, maar moeten ons juist in staat stellen om zoveel mogelijk kansen te benutten. Ook de kansen die we nu nog niet zien. Als bijvoorbeeld de Autoriteit Consument & Markt voor de vaststelling van tarieven de kosten voor het gebruik van een gastransportnetwerk wil zien, dan moet je dat overzicht direct kunnen geven. Dat lukt niet als je informatie niet goed kunt vastleggen. Een andere ontwikkeling die we zien, is het koppelen van financiële en niet-financiële data. Om bijvoorbeeld duurzaamheid en kosten vanuit één bron te rapporteren, heb je een geïntegreerd systeem nodig.”

 

Voorbereid met SAP S/4HANA

Gasunie zet dan ook in op de vervanging van SAP R/3 door SAP S/4HANA, en wil het nieuwe systeem bedrijfsbreed inzetten. “Niet alleen voor finance, maar bijvoorbeeld ook voor operations”, aldus Stel. “We willen voorbereid zijn op de veranderingen die gaan komen, om decision support ook in de toekomst professioneel te kunnen blijven faciliteren.”

Het bedrijf heeft inmiddels al enkele stappen gezet die de uiteindelijke migratie eenvoudiger moeten maken. Zo heeft Gasunie de ‘core’ zo klein mogelijk gemaakt door al enkele nieuwe (standaard) SAP-technologieën in gebruik te nemen. Zo verstevigde het de grip op uitgaven voor externe services met SAP Fieldglass en nam het SAP Concur in gebruik voor een efficiëntere beheersing van de kostendeclaraties van medewerkers. Ook SAP Ariba en SAP SuccessFactors Employee Central werden al omarmd.

 

SAP HANA Enterprise Cloud

Dit jaar volgde de migratie van de gehele SAP-omgeving van on-premise naar de SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) op Microsoft Azure. “We streven naar standaardisering en vernieuwing. Cloud helpt daarbij. Dan is een stap naar HEC op Azure een stap waar je geen spijt van kunt krijgen”, aldus Spanjersberg. “We profiteren nu al van de flexibiliteit die we ervoor terugkrijgen, en kunnen bijvoorbeeld gemakkelijker nieuwe oplossingen in gebruik nemen.”

“Ik ben echt trots op onze transitie naar de cloud”, vervolgt de CIO. “Vaak is het beeld dat SAP-projecten lang duren, zeker als het veld met stakeholders complex is. We hebben echter laten zien dat het ook anders kan. De transitie naar de HANA Enterprise Cloud hebben we in nog geen half jaar tijd voltooid, van eerste idee tot afronding, onder andere door helder te communiceren en mensen verantwoordelijkheden en vertrouwen te geven. Die ervaring nemen we mee op weg naar de SAP S/4HANA journey.”

 

Bluefieldimplementatie

Waarschijnlijk kiest Gasunie voor een ‘bluefieldimplementatie’ van SAP S/4HANA. Stel: “Het eenvoudig overzetten van data zoals bij een brownfieldimplementatie brengt ons niet verder, maar we willen ook niet alles opnieuw verzinnen zoals bij een greenfieldaanpak. Een bluefieldaanpak combineert het beste van deze twee benaderingen en houdt het behapbaar.”