>

SAP Nederland: sterk datamanagement van grote waarde voor succes zakelijke AI

Datamanagementplatform helpt bij goede data-ontsluiting en voegt businesscontext toe

De effectiviteit van zakelijke AI-toepassingen hangt sterk af van de kwaliteit van de onderliggende datastructuren. Solide datamanagement is daarbij cruciaal, stelt SAP Nederland. Het bedrijf geeft tips en een plan van aanpak voor bedrijven die maximale businesswaarde uit deze technologie willen halen.

Business AI wint zakelijk terrein. Een logische ontwikkeling: sinds de doorbraak van met name genAI-tools als ChatGPT voorzien steeds meer technologieleveranciers hun kernoplossingen van AI-assistenten. SAP doet dit zelf met bijvoorbeeld de integratie van Joule in al haar kernoplossingen. Die integratie neemt een belangrijke drempel weg voor veel bedrijven.

Geen one-size-fits-all
Toch is succesvolle inzet van AI geen vanzelfsprekendheid. Veel bedrijven willen aan de slag met AI, maar weten niet goed waar te beginnen. Een gestructureerde aanpak is belangrijk om tot een goede basis te komen. Daarom geeft SAP Nederland de volgende tips:

  1. Definieer de usecase
    “Begin met het einde voor ogen. Vraag jezelf af wat je wilt verbeteren of versnellen met AI”, stelt Niels Van der Kam, Solution Advisor bij SAP Nederland. Deze stap vereist een goed begrip van de bedrijfsuitdagingen, de daarbij horende processen en de rol die AI kan spelen in de oplossing daarvan.

“Goede governance op AI begint met deze inventarisatie. Inventariseer niet alleen de kansen en mogelijkheden die deze technologie biedt, maar maak ook een duidelijke analyse van eventuele risico’s en van bijvoorbeeld de mate waarin deze case past binnen wet- en regelgeving en ethische kaders.”

       2. Identificeer, verzamel en organiseer de benodigde data
Vervolgens is het cruciaal om te bepalen welke data benodigd zijn. “Niet alle data zijn gelijk. Het identificeren van de juiste datasets is essentieel voor het slagen van een AI-project. Inventariseer welke data je nodig hebt om je doelen te bereiken”, voegt Van der Kam toe.

Van der Kam benadrukt daarnaast het belang van een goede data-integratie: “Gegevens bevinden zich vaak in silo’s, verspreid over de organisatie. Het samenbrengen ervan in een coherent geheel is een voorwaarde voor succes.” Om betrouwbare, relevante en verantwoorde resultaten op te leveren moeten ten minste ook de data van goede kwaliteit zijn. Ook moeten de data representatief zijn voor het beoogde doel.

      3. Kies de juiste algoritmes en tools
De keuze van specifieke algoritmes en tools is afhankelijk van de doelstelling en de beschikbare data. Er is een breed scala aan AI-tools beschikbaar, maar de kunst ligt in het kiezen van de juiste tool. Het is een voordeel als de AI-tool goed geïntegreerd is in de gebruikte kernoplossingen.

Daarnaast zijn er verschillende zogeheten ‘Large Language Models’ (LLM’s) beschikbaar, van bijvoorbeeld Google of OpenAI. Deze modellen zijn getraind op enorme hoeveelheden tekstdata en zijn in staat om complexe taaltaken uit te voeren, zoals het genereren en begrijpen van natuurlijke taal. Elk van deze modellen heeft zijn eigen specifieke sterke en zwakke punten. Inventariseer deze en bepaal welke het beste aansluit op de usecase.

Waarde van datamanagementplatform
Vervolgens is het belangrijk de bedrijfsdata op een gecontroleerde manier aan te bieden aan die AI-oplossingen. Een datamanagementplatform is daarbij van grote waarde”, zegt Marcel de Bruin, Data Architect bij SAP. Dat heeft volgens hem een aantal redenen:

  1. Geïntegreerde data-aanpak

Bedrijven genereren enorme hoeveelheden data uit diverse bronnen. Denk aan interne systemen, externe databases, sensoren, social media en meer. Deze datastromen kunnen al snel resulteren in datasilo’s. Dat bemoeilijkt een ​​holistisch beeld van de bedrijfsvoering. Ook AI-algoritmes hebben daar last van.

“Je wilt van tevoren goed inzichtelijk hebben welke data je nodig hebt om welk vraagstuk te beantwoorden. Die benodigde data centraliseer je met een datamanagementplatform. Op die manier hebben AI-modellen toegang tot alle relevante informatie die ze nodig hebben om nauwkeurige analyses en voorspellingen te maken”, vertelt De Bruin.

      2. Data-contextualisatie

Voor veel AI-toepassingen is businesscontext net zo belangrijk als de data zelf. Zonder die context kunnen zelfs de meest nauwkeurige datasets leiden tot misleidende analyses en suboptimale beslissingen. Datamanagementplatformen bieden krachtige tools om data te contextualiseren, waardoor AI-modellen de betekenis en relevantie van data beter kunnen begrijpen.

      3. Datakwaliteit en zuiverheid

Een goed datamanagementplatform zorgt voor de kwaliteit en consistentie van de data. Het helpt bij het identificeren en corrigeren van fouten, inconsistenties en duplicaten in de gegevens. Datamanagementplatformen bieden bovendien geavanceerde tools voor datareiniging, -validatie en -normalisatie. Zonder kwalitatief goede data is de output van AI ook suboptimaal.

     4. Schaalbaarheid en flexibiliteit

Bedrijven opereren niet in een vacuüm, maar in een omgeving waar data voortdurend groeien en veranderen. Datamanagementplatformen zijn schaalbaar en flexibel, waardoor ze eenvoudig kunnen worden aangepast aan veranderende datavolumes en nieuwe databronnen. “Dit zorgt ervoor dat de AI-infrastructuur mee kan groeien met de behoeften van het bedrijf, zonder dat er kostbare downtime of inefficiëntie optreedt”, aldus De Bruin.

Cruciale rol

De implementatie van AI vereist meer dan alleen technologische innovatie; het vraagt om een strategische benadering. Een waarbij de focus ligt op de bedrijfsbehoefte en het efficiënt beheren van data. Een dataplatform speelt hierin een cruciale rol. “Met een datamanagementplatform benut je de potentie van je data maximaal en leg je een solide basis voor AI-toepassingen”, besluit hij.