>

SAP roept op tot gezamenlijk aanpak plasticvervuiling

Bedrijf omarmt VN-verdrag als sleutel tot een duurzame toekomst en benadrukt voordelen AI

SAP roept op tot mondiale samenwerking en harmonisatie om plasticvervuiling aan te pakken. Ook pleit het bedrijf voor de inzet van AI in de aanpak van dit probleem. Dit doet het bedrijf met het oog op het VN-verdrag over plastic, dat naar verwachting eind 2024 wordt afgerond. Dit baanbrekende verdrag vertegenwoordigt een unieke kans om de plasticcrisis aan te pakken en een circulaire economie te creëren.

Het VN-verdrag over plastic heeft als doel de plasticvervuiling wereldwijd aan te pakken. De VN wil met het verdrag de productie en het gebruik van plastic terugdringen en zo de negatieve effecten voor mens en milieu verminderen.

Noodzakelijk

De noodzaak van het verdrag is hoog. De productie van nieuw plastic zal zonder nieuwe maatregelen naar verwachting verdubbelen tegen 2040. Momenteel wordt slechts 10% van plastic gerecycled. De rest belandt in onze oceanen, rivieren en op het land, waar het grote schade aanricht aan ecosystemen.

Ook in Nederland speelt het probleem: er komt hier zo’n 50 miljoen plastic zwerfafval op straat of in het groen terecht. Dit komt neer op gemiddeld 35 kilo per persoon per jaar. Daarnaast zijn microplastics, kleine stukjes plastic die kleiner zijn dan 5 millimeter, overal in het Nederlandse milieu te vinden. Het VN-verdrag over plastic biedt een kans om deze crisis wereldwijd aan te pakken en een duurzame toekomst voor onze planeet te waarborgen.

Business Coalition for a Global Plastics Treaty

De oproep van SAP komt niet uit de lucht vallen. Het bedrijf neemt deel aan de zogeheten Business Coalition for a Global Plastics Treaty. Dat is een samenwerkingsverband van meer dan 200 bedrijven en organisaties die zich inzetten voor de ontwikkeling van een ambitieus, effectief en juridisch bindend VN-verdrag om plasticvervuiling aan te pakken. SAP is een van de oprichtende leden van dit orgaan en speelt een actieve rol in de coalitie.

Elementen voor succes

SAP benadrukt vier essentiële elementen voor een succesvol VN-verdrag over plastic:

  • Gemeenschappelijke definities: eenduidige definities voor plastics en verpakkingen zijn belangrijk. Dat bevordert transparantie en samenwerking, en vergemakkelijkt internationale handel, dataverzameling en monitoring van plasticstromen.
  • Harmonisatie over de gehele levenscyclus: de criteria voor productontwerp moet over alle branches heen consistent zijn. Producenten moeten bovendien daarvoor verantwoordelijk gehouden worden. Dat zorgt voor een gelijke aanpak en stimuleert verantwoorde praktijken in alle industrieën.
  • Geharmoniseerde nationale rapportage: er zijn uniforme regels voor transparantie en informatie-uitwisseling nodig. Op die manier is het meten van de voortgang mogelijk en is de effectiviteit van maatregelen beter te beoordelen.
  • Erkenning van digitale hulpmiddelen: digitale oplossingen kunnen zorgen voor een betere traceerbaarheid van plastics in de waardeketen. Dat stimuleert innovatie en efficiëntie in de keten en vergemakkelijkt handhaving van regelgeving.

De rol van AI

Het gebruik van een consistente terminologie, geharmoniseerde criteria en rapportagevoorschriften voor plasticvervuiling biedt een scala aan voordelen voor bedrijven die AI willen inzetten om het plasticprobleem te tackelen.

Dit zijn enkele concrete voorbeelden van mogelijkheden die AI hiervoor biedt:

  1. Verminderen van nieuw plastic: AI-algoritmen kunnen worden gebruikt om materiaalstromen te analyseren en te optimaliseren, waardoor de behoefte aan nieuw plastic afneemt. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen en een reductie van plastic afval.
  2. Verhogen van de efficiëntie van materialen en toeleveringsketens: AI kan processen stroomlijnen, voorspellingen doen over vraag en aanbod, en logistieke routes optimaliseren. Dit resulteert in een efficiëntere toeleveringsketen, minder verspilling en lagere kosten.
  3. Verbeterde afvalscheiding en materiaalrecuperatie: AI-systemen kunnen verschillende soorten plastic nauwkeurig sorteren, waardoor meer plastic gerecycled kan worden en minder plastic naar de verbrandingsoven of stortplaats gaat.
  4. Kwaliteitscontrole: AI kan worden gebruikt om de kwaliteit van gerecycled plastic te controleren en te garanderen dat het voldoet aan de gewenste normen. Dit zorgt voor consistentere kwaliteit en vermindert het risico op defecten.
  5. Identificatie van trends in afvalstromen: door data te analyseren met AI, kunnen bedrijven patronen en trends in afvalstromen identificeren. Zo kunnen ze gerichter actie ondernemen om plasticvervuiling te verminderen en efficiëntere afvalbeheersingssystemen te ontwikkelen.
  6. Voorspellende analyses: AI kan worden gebruikt om voorspellingen te doen over toekomstige afvalstromen en de impact van verschillende beleidsmaatregelen of interventies. Dit helpt bedrijven om proactief te plannen en gerichter te investeren in duurzame oplossingen.

Keerpunt

“Met onze oplossingen kunnen organisaties al jarenlang materiaalstromen beheren, waaronder plastics”, zegt Bart Van der Biest, Managing Director van SAP Nederland. “Het is voor ons een belangrijke missie om de doelstellingen van het VN-verdrag over plastic te bereiken met behulp van onze oplossingen en expertise.”

“Het VN-verdrag over plastic is een keerpuntmoment in de strijd tegen plasticvervuiling”, zegt Juriaan Mulder, strategisch adviseur Digital Supply Chain en Sustainability bij SAP. “SAP is vastberaden om samen te werken met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Alleen zo creëren we een duurzame toekomst voor onze planeet.”