>

Jak wynika z danych McKinsey, jedynie 17 proc. polskich firm ma zdefiniowany proces zarządzania relacjami z dostawcami. Dodatkowo, większość kupców nie poszukuje aktywnie nowych dostawców. Z drugiej strony, pandemia, wojna w Ukrainie i inflacja sprawiają, że rola działów zakupów się zmienia. Od odpowiedzialności za cięcie kosztów, ich rola ewoluuje w stronę funkcji strategicznej w organizacji, która ma zapewnić odporność na wstrząsy. Przykładem firmy, która realizuje strategiczną wizję działu zakupów jest Xella Polska.

Jacek Czapliński, Senior Implementation Manager w McKinsey, przedstawił podczas wydarzenia SAP CPO Roundtable główne wnioski z badania dojrzałości funkcji zakupów w polskich firmach, przeprowadzonego wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki i Zakupów w latach 2021-2022. Okazuje się, że aż 80 proc. firm deklaruje inwestycje w cyfryzację w obszar zakupów, ale mało jest w Polsce podmiotów, które podchodzą do transformacji tego obszaru w sposób strategiczny. Większość skupia się raczej na cyfryzacji pojedynczych procesów. Co więcej, tylko 55 proc. zakupów w badanych organizacjach odbywa się z wykorzystaniem wdrożonych w nich platformach cyfrowych. Oznacza to, że polski biznes nie wystarczająco w zakupach wykorzystuje potencjał cyfryzacji.
Jest to o tyle zaskakujące, że globalne trendy zmieniają charakter działania kupców i ich rolę w organizacji w kierunku kompleksowych platform zakupowych, jako obowiązkowych narzędzi kupieckich. Zaburzenia łańcuchów dostaw wywołane pandemią i wojną w Ukrainie, rosnąca inflacja i brak doświadczonych specjalistów na rynku pracy, sprawiają, że od działów zakupów oczekuje się budowania odporności firmy na kryzysy poprzez poszerzanie sieci dostawców oraz wykorzystywanie dźwigni technologicznych i procesowych. Skończyły się czasy prostego cięcia kosztów i korzystania z dźwigni komercyjnych do generowania oszczędności.

Kupiec ma dzisiaj być sparing partnerem dla biznesu. W Xella Polska eksperci procurementu pracują w zespołach projektowych z przedstawicielami biznesu, aby wspólnie wypracować optymalne rozwiązania. Dostrzegamy ogromną różnicę między strategią zakupów a strategicznym znaczeniem procurementu. Rolą kupców jest stałe poszerzanie sieci biznesowej naszej organizacji i nawiązywanie relacji z partnerami, którzy może w tej chwili nie są naszymi dostawcami, ale mogą się nimi stać, gdy zajdzie taka potrzeba – mówi Aleksandra Kwapis, Dyrektor Działu Zakupów i Logistyki, Xella Polska.

Grupa Xella jest największym na świecie producentem materiałów budowlanych z betonu komórkowego i silikatów, właścicielem marek Ytong, Silka i Hebel. W Polsce funkcjonuje 11 zakładów produkcyjnych grupy, w 11 lokalizacjach. Xella postawiła na rozwiązania SAP Ariba do ujednolicenia i cyfryzacji procesów zakupowych w globalnej grupie kapitałowej. Trwające prace wdrożeniowe mają na celu realizację strategicznej wizji i roli zakupów tworzeniu biznesowej odporności organizacji.

Przed wdrożeniem rozwiązań SAP Ariba, proces zakupowy w grupie Xella był bardzo rozproszony. Wyzwaniem było również usprawnienie przepływu dokumentów kluczowych dla całego cyklu zakupowego, takich jak umowy i zamówienia. Wdrożenie modułów zarządzania kontraktami oraz kooperacją z dostawcami znacząco skróciło procesy wewnątrz grupy oraz umożliwiło ujednolicenie działań i standardów we współpracy z kontrahentami. Kolejnym etapem wdrożenia jest moduł guided sourcingu, który dopełni proces strategicznej transformacji cyfrowej procurementu w Xella – mówi Paweł Mamcarz, Associate Partner w firmie ap-solut Polska.

Ważnym elementem w strategii Xella jest poszerzanie sieci biznesowej organizacji. Jak pokazują badania McKinsey, 9 na 10 menedżerów odpowiedzialnych za zakupy w swoich firmach zaraz po starcie pandemii zapewniało, że musi zmienić swoje strategie zakupowe, m.in. poszerzając grono dostawców. Ponad 90 proc. liderów, którzy deklarowali wprowadzenie zmian, zrealizowało je w ciągu kolejnych 12 miesięcy rozbudowując sieci biznesowe.

Pandemia, zablokowany Kanał Sueski, wojna w Ukrainie – ostatnie lata pokazały, że przy niestabilnych łańcuchach dostaw nie możemy już polegać tylko na kilku sprawdzonych partnerach biznesowych. Kluczem do zyskania odporności biznesowej w czasach pełnych wyzwań jest społeczność, która zapewni elastyczność i umożliwi szybką reakcję, gdy dotychczasowy dostawca lub kanał transportu zawiedzie. Taką właśnie społeczność biznesową rozwija SAP, łącząc dostawców, kupców i przewoźników ze wszystkich obszarów gospodarki w ramach SAP Business Network. Optymalizując procesy zakupów i pomagając przedsiębiorstwom w poszukiwaniu nowych dostawców wspólnie budujemy wartość dla globalnej ekonomii – mówi Dorota Zaremba, wiceprezeska zarządu SAP Polska.

Organizatorem wydarzenia CPO Roundtable była firma SAP Polska, a partnerami ap-solut, LST Westernacher, Apollogic oraz itpossible.