>

W wyniku katastrofy humanitarnej na Ukrainie potrzeba pomocy medycznej i zaopatrzenia ludności stała się przedsięwzięciem międzynarodowym. Liczba firm, która jest w stanie uczestniczyć w tym procesie, rośnie z miesiąca na miesiąc – już na samym początku liczyła ponad 8 milionów. Dlatego ukraińska agencja rządowa Medical Procurement of Ukraine (MPU) nawiązała współpracę z organizacją pozarządową Enkidu Global, która wykorzystała oparte na chmurze rozwiązania zaopatrzeniowe. Stworzono scentralizowaną platformę dla MPU, która szybko zabezpiecza dostawy i integruje dane w oparciu o sieć SAP Business Network oraz rozwiązaniu do zakupów i fakturowania – SAP Ariba.

Enkidu Global, organizacja non-profit zrzeszająca wolontariuszy z Ukrainy, razem z państwową instytucją Medical Procurement of Ukraine oraz SAP Ukraine, w ciągu zaledwie ośmiu tygodni wdrożyła rozwiązanie oparte na chmurze. Stworzono scentralizowaną platformę, która pozwala MPU szybko znaleźć dostawców. Dzięki mechanizmowi łatwego łączenia nabywców biznesowych z kwalifikowanymi dostawcami z całego świata, w pomoc zaangażowało się na ten moment aż 11 000 dostawców. Co ciekawe, pomoc jest realizowana różnymi kanałami. Jak podaje Enkidu, prawie 75% postów w social mediach z prośbą o pomoc otrzymało odpowiedź twierdzącą od sieci zaangażowanych w platformę dostawców.

Całość działań obejmuje nie tylko procesy zamówień, ale także obszar zakupów medycznych, dla których zespół SAP opracował rozwiązania katalogowe do wyszukiwania i porównywania określonych produktów medycznych. Następnie dzięki działaniom Enkidu zaangażowano do współpracy dostawców, którzy opracowali specjalną politykę cenową dla Ukrainy.

Szybciej, czytelniej, taniej dzięki współpracy biznesu i instytucji państwowych

Pierwszy zakup to 400 urządzeń VACU do podciśnieniowej terapii ran oraz 10 000 jednorazowych zestawów terapeutycznych do pomocy ciężko rannym. Dzięki platformie udało się znaleźć dostawcę w zaledwie kilka dni i po cenie trzykrotnie niższej, niż cena rynkowa w Ukrainie. Jest to możliwe dzięki dostosowaniu katalogów i funkcjom zarządzanych zakupów w rozwiązaniu SAP Ariba. Zakupu dokonano ze środków funduszu przy Ambasadzie Ukrainy w Wielkiej Brytanii, z którym Enkidu ściśle współpracował.

„Rozwiązania SAP pomagają nam wejść na ogromny międzynarodowy rynek. Pozwalają nam również współpracować z producentami nowoczesnych, wysokiej jakości produktów medycznych. Dzięki stworzonej platformie poświęcamy minimum czasu na zakupy, automatyzując proces i gromadząc wszystkie informacje o procedurach w jednym systemie” – komentuje Ihor Łysenko, kierownik działu ds. rozwój narzędzi informacyjnych i analitycznych zamówień medycznych Ukrainy.

Do oceny możliwości wykorzystania rozwiązań SAP Ariba do automatyzacji procesów zakupowych na warunkach współpracy zaangażowany został ukraiński zespół Deloitte. Po dokładnym przestudiowaniu potrzeb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Deloitte przedstawił rekomendacje dotyczące wyboru narzędzia, które usprawni proces zakupowy. Zastosowane rozwiązania chmurowe zapewniają niezbędną przejrzystość i efektywność procesów zakupowych. W warunkach tak trudnych, jakie w tej chwili panują w Ukrainie, potrzebny jest dostęp do milionów potencjalnych dostawców, a SAP Business Network daje taką możliwość na terenie 190 krajów. Taki zasób tworzy wysoką konkurencyjność dzięki dużej liczbie zarejestrowanych dostawców, którzy mogą również brać udział w państwowych przetargach. Zaopatrzenie medyczne Ukrainy publikuje swoje przetargi w ramach scentralizowanych programów Ministerstwa Zdrowia Ukrainy i dokonuje zakupów pod kierownictwem medycznym z inicjatywy Prezydenta Ukrainy – United24. Cały proces zakupowy przebiega nawet dwa razy szybciej niż zwykle.

„Myślę, że skuteczne działanie w mądrym partnerstwie to jest najlepszy scenariusz, jakim możemy w tej chwili wesprzeć Ukrainę. Mam na myśli oczywiście wsparcie po stronie biznesu. W budowie platformy dla MPU wzięły udział największe przedsiębiorstwa w Europie – eksperci w swoich dziedzinach. Unikalne kompetencje wykorzystano we współpracy z agencją rządową. Całość działań bazuje na najnowszych rozwiązaniach technologicznych i jej efekt ma wspierać ukraińskie społeczeństwo. Uważam, że to najskuteczniejszy scenariusz działania w obliczu dramatu, jakim jest wojna” – podsumowuje Piotr Ferszka, prezes zarządu SAP Polska.