>

Gizlilik

İnternet üzerinde kişisel gizliliğin korunması, internet tabanlı işlerin geleceği ve gerçek bir internet ekonomisine doğru alınan yol açısından kritik önem taşır. Bu Gizlilik Bildirimini, kişilerin veri koruma ve gizlilik haklarına ilişkin taahhüdümüze olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak oluşturduk. Bu Gizlilik Bildirimi, doğrudan veya dolaylı olarak bir kişiyi tespit etmede kullanılabilecek bilgileri (“Kişisel Veriler”) nasıl işlediğimiz konusunda bilgi vermektedir.

 

  1. GENEL BİLGİLER

 

Gizlilik Bildirimi ne zaman geçerlidir? Bu Gizlilik Bildirimi, SAP’ye sağladığınız Kişisel Veriler veya aşağıda ana hatlarıyla açıklandığı şekilde Kişisel Verilerden türetilen bilgiler için geçerlidir. Tanımlama bilgileri (Çerezler) veya diğer web izleme teknolojileri vasıtasıyla toplanan bilgilerin kullanımı, TrustArc Consent Manager tarafından sağlanan ve ilgili web sitesinde sunulan açıklamalara ve seçeneklere tabidir. TrustArc Consent Manager’ın bulunmadığı web siteleri için bu Gizlilik Bildirimi aynı zamanda, tanımlama bilgileri (çerezler) ve diğer web izleme teknolojileriyle ilgili bilgi ve seçenekleri de içerir.

 

 

Veri Denetleyici. News.sap.com/turkey için veri denetleyici SAP Türkiye, Anel İş Merkezi Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak No:5 Kat:6, 34768 Ümraniye / İstanbul, Turkey (“SAP”). Bu web sitesinde bir kayıt formu sunulması durumunda veri denetleyici, veri toplamanın amacına veya fiili teklife bağlı olarak değişiklik gösterebilse de her durumda bireysel kayıt formunun gizlilik bildiriminde görüntülenir. SAP Grubu’nun veri koruma yetkilisi Mathias Cellarius’tır (privacy@sap.com).

 

 

SAP Kişisel Verilerimle ne yapar? SAP, bu şartlar altında sağlanan Kişisel Verileri yalnızca bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan şekilde işler. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Bölüm B ve C’ye bakabilirsiniz. Kişisel Verileriniz yasal bir izne dayalı olarak işleniyorsa SAP’nin hangi Kişisel Verileri hangi amaçlarla işlediği veya kullandığı ile ilgili bilgileri aşağıdaki Bölüm B’de bulabilirsiniz. Kişisel Verilerinizin işlenmesine yönelik bir iznin gerekli olduğu durumlar için aşağıdaki Bölüm C’den daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bu bilgiler, Consent Resource Center içinde bulunan bireysel işleme işlemleriyle ilgili izin bildirimleriyle eşleşir.

 

 

Kişisel Verilerin işlenme süresi. Kişisel Verilerinizi yasanın gerektirdiği şekilde (bkz. Bölüm B) veya izninize tabi olarak (bkz. Bölüm C) işlediği ve kullandığı durumlarda SAP, Kişisel Verilerinizi (i) yalnızca aşağıdaki amaçları yerine getirmek için gereken süre boyunca veya (ii) SAP’nin Kişisel Verilerinizi kullanımına yönelik bir itirazda bulunmanıza (SAP’nin Kişisel Verilerinizi kullanmaya ilişkin meşru bir menfaati olması durumunda) ya da (iii) izninizi geri çekene kadar (Kişisel Verilerinizi kullanması için SAP’ye onay verdiğiniz durumlarda) depolayacaktır. Bununla birlikte, SAP’nin Kişisel Verilerinizi kanunen daha uzun süreliğine tutması gereken veya hukuki taleplere karşı beyanda bulunma veya bunlara karşı savunma yapmak üzere Kişisel Verilerinizin SAP için gerekli olduğu durumlarda SAP, Kişisel Verilerinizi ilgili tutma süresinin sonuna veya söz konusu iddialar çözümlenene kadar saklayacaktır.

 

 

Neden Kişisel Verilerimi sağlamam gerekiyor? Genel prensip olarak, bu şartlar kapsamında izin vermeniz ve Kişisel Verilerinizi sağlamanız tamamen gönüllülük esasına dayalıdır; Kişisel Verilerinizi sağlamayı veya bunların kullanımına ilişkin izin vermeyi tercih etmemenizin herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. Ancak, SAP’nin belirli Kişisel Veriler olmadan işlem yapamayacağı bazı durumlar söz konusudur. Örneğin, bu Kişisel Veriler, siparişlerinizi işlemek veya bir web olanağı ya da e-bültene erişiminizi sağlamak için gereklidir. Maalesef bu gibi durumlarda SAP’nin ilgili Kişisel Veriler olmadan talebinizi karşılaması mümkün olmayacaktır.

 

 

Kişisel Verilerim nerede işlenecek? Global şirketler grubunun bir parçası olarak SAP’nin, Avrupa Ekonomik Bölgesi (“EEA”) içinde ve dışında bağlı şirketleri ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak, Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullandığı veya işlediği durumlarda SAP, söz konusu Kişisel Verileri, EEA kapsamındaki veri koruma düzeyinden farklı bir yasal veri koruma düzeyinin uygulandığı ülkeler de dahil olmak üzere EEA dışındaki ülkelere aktarabilir. Böyle bir aktarımın olması durumunda Kişisel Verilerinizin EEA kapsamında geçerli olan bir veri koruma düzeyine tabi tutulmasını sözleşmeye bağlı olarak sağlamak için ilgili aktarım, Standart Sözleşme Maddeleri (87/2010/EC sayılı AB Komisyon Kararı veya sonraki değiştirmelere göre) uyarınca gerçekleştirilir. privacy@sap.com adresine bir talep gönderiminde bulunarak söz konusu Standart Sözleşme Maddelerinin baskı için hazırlanmış bir kopyasını (ilgili olmayan bilgi ve ticari verileri içermeyen) edinebilirsiniz.

 

 

Veri konusu olan kişilerin hakları. Dilediğiniz zaman SAP’den sizinle ilgili olarak hangi Kişisel Verileri işlediği konusunda bilgi talep edebilir ve söz konusu Kişisel Verilerin düzeltilmesini veya silinmesini isteyebilirsiniz. Ancak, lütfen SAP’nin Kişisel Verilerinizi yalnızca, bilgileri elinde bulundurmakla ilgili yasal bir zorunluluk veya geçerli bir hakkı olmadığı sürece silebileceğini unutmayın. SAP’den Kişisel Verilerinizi silmesini isterseniz SAP’nin Kişisel Verilerinizi kullanmasını gerektiren herhangi bir SAP hizmetini kullanmaya devam edemeyeceğinizi de lütfen göz önünde bulundurun.

 

SAP Kişisel Verilerinizi izninize dayalı olarak veya sizinle bir sözleşme akdetmek için kullanıyorsa SAP’den, SAP’ye sağladığınız Kişisel Verilerin bir kopyasını da talep edebilirsiniz. Bu durumda lütfen aşağıdaki e-posta adresiyle iletişim kurarak talebinizin ilgili olduğu bilgileri veya işleme aktivitelerini, bu bilgileri hangi biçimde almak istediğinizi ve Kişisel Verilerin size mi yoksa başka bir alıcıya mı gönderilmesini istediğinizi belirtin. SAP, talebinizi titizlikle değerlendirecek ve en iyi şekilde nasıl yerine getirebileceği konusunu sizinle görüşecektir.

 

Ayrıca SAP’den, Kişisel Verilerinizi şu durumlardan herhangi birinde daha fazla işlememesini de talep edebilirsiniz: (i) SAP’nin sizinle ilgili olarak elinde bulundurduğu Kişisel Verilerin yanlış olduğunu belirtmeniz durumunda (ancak SAP’nin ilgili Kişisel Verilerin doğruluğunu kontrol etmesine dair bir yükümlülük olduğu sürece), (ii) SAP’nin Kişisel Verilerinizi işlemesine ilişkin herhangi bir yasal dayanak olmaması ve SAP’nin Kişisel Verilerinizin daha fazla işlenmesini kısıtlamasını talep etmeniz durumunda, (iii) SAP için Kişisel Verilerinizin artık gerekli olmaması ancak yasal hak talebinde bulunmak veya bunları uygulamak ya da üçüncü taraf hak taleplerine karşı savunma yapmak amacıyla SAP’den bu verileri tutmasını istemeniz durumunda veya (iv) Kişisel Verilerinizi işleme konusunda SAP’nin geçerli bir menfaati veya yasal bir zorunluluğu olup olmadığının incelenmesi şartıyla Kişisel Verilerinizin SAP tarafından işlenmesine (aşağıdaki Bölüm B’de belirtilen şekilde SAP’nin meşru menfaatine dayalı olarak) itiraz etmeniz durumunda.

 

Lütfen bu türden herhangi bir talebinizi şu adrese yönlendirin: privacy@sap.com.

 

 

Şikayet etme hakkı. SAP’nin Kişisel Verilerinizi bu belgede belirtilen gereksinimlere veya yürürlükteki EEA veri koruma yasalarına uygun olmayan şekilde işlediğini düşünüyorsanız bulunduğunuz EEA ülkesindeki veri koruma yetkili makamına veya SAP’nin ticari sicil kaydının bulunduğu ülke veya eyaletin veri koruma yetkili makamına dilediğiniz zaman şikayette bulunabilirsiniz.

 

 

Bu web sitesinin çocuklar tarafından kullanılması. Bu web sitesi, 16 yaşından küçük kişilere yönelik değildir. 16 yaşından küçükseniz bu web sitesine kaydolamaz veya web sitesini kullanamazsınız.

 

 

Diğer web sitelerine yönelik bağlantılar. Bu web sitesi, yabancı (SAP Grubu şirketleri harici) web sitelerine yönelik bağlantılar içerebilir. SAP, SAP Grubu şirketleri dışındaki şirketlere ait web sitelerinin gizlilik uygulamalarından veya içeriklerinden sorumlu değildir. Bu nedenle, söz konusu yabancı sitelerin gizlilik bildirimlerini dikkatlice okumanızı öneririz.

 

 

  1. SAP’NİN KİŞİSEL VERİLERİMİ YASALARA DAYALI OLARAK KULLANDIĞI DURUMLAR

Aşağıdaki durumlarda SAP, yürürlükteki veri koruma yasası uyarınca Kişisel Verilerinizi işleme iznine sahiptir.

 

Talep edilen ürün veya hizmetleri sağlama. SAP’den ürün veya hizmet talep ederseniz SAP, sipariş veya kayıt formuna (genellikle (alt küme olarak) adınız, (e-posta) adresiniz, telefon numaranız, şirketinizin adı ve adresi, iş unvanınız ve rolünüz, ödeme SAP’ye yapılacaksa kredi kartı numaranız veya banka bilgileriniz) girdiğiniz Kişisel Verilerinizi yalnızca siparişinizi işlemek veya talep ettiğiniz ürün ya da hizmeti sağlamak amacıyla kullanacaktır. Bu durum, sözleşme imzalamadan, ilgili sorgularınızı yanıtlamadan, size sevkiyat ve faturalama bilgileri sağlamadan önce ve müşteri geri bildirimi ve desteği sunmak amacıyla yapılması gereken bazı işlemler içerebilir. Ayrıca, SAP.com veya diğer yerel SAP web oluşumları, iletişim formları, e-postalar veya telefonda sohbet işlevleriyle tetikleyebileceğiniz görüşme verilerini de kapsayabilir. Bu Gizlilik Bildirimi amaçları doğrultusunda “ürünler ve hizmetler”; SAP’nin web hizmetleri, teklifleri, izinleri, çekilişleri, diğer içerikleri, pazarlama amacı taşımayan e-bültenler, tanıtım yazıları, çalışmalarını, eğitimleri ve etkinliklerini (bunlara erişimi) içermektedir.

SAP tarafından sağlanan çalışma veya eğitimlere katılırsanız SAP, bu bilgileri size sunmak üzere öğrenim ilerlemenizi izleyebilir. Ayrıca, hizmetlerimize abone olan kullanıcılarla e-posta yoluyla düzenli olarak iletişim kuruyor, müşteri şikayetlerini çözüme kavuşturmak veya şüpheli işlemleri araştırmak için telefon görüşmeleri de gerçekleştirebiliyoruz. E-posta adresinizi hesap açma işleminizi teyit etmek, ödeme bildirimlerinizi göndermek, ürünlerimize ve hizmetlerimize yönelik değişiklikleri bildirmek ve yasalarca öngörülen diğer açıklamaları ve bildirimleri göndermek için kullanabiliriz. Genel olarak kullanıcılar, pazarlama amacı taşımayan ve yalnızca ilgili ticari ilişki için gerekli olan bu tür iletişimleri almamayı tercih etmez. Pazarlama amaçlı iletişim türleriyle (ör. e-posta ve telefon görüşmeleri) ilgili olarak SAP; (i) söz konusu iletişimlere dahil olmayı talep etmenizin ardından bu tür bilgileri yalnızca yasalarca gerekli olduğunda gönderecek ve (ii) bizden pazarlamayla ilgili olarak artık ileti almak istemediğiniz takdirde size çekilme fırsatı sağlayacaktır. Bu iletişimleri dilediğiniz zaman şu bağlantıyı izleyerek iptal edebilirsiniz: https://www.sap.com/unsubscribe.

 

Uyumluluğu sağlama. Ürünleri, teknolojileri ve hizmetleriyle SAP; Avrupa Birliği ve üye devletleri ile Amerika Birleşik Devletleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli ülkelerin ihracat yasalarına tabidir. Söz konusu ülkeler tarafından yürürlüğe konan ilgili ihracat yasaları, ticari yaptırımlar ve ambargolar uyarınca SAP’nin, hükümet tarafından düzenlenen boykot listesindeki şirketlerin, kuruluşların ve tarafların SAP web siteleri ve SAP tarafından kontrol edilen diğer teslimat kanalları aracılığıyla belirli ürünlere, teknolojilere ve hizmetlere erişimini engellemek üzere önlemler alması gerektiğini kabul edersiniz. Bunlar; (i) bu belgede belirtildiği şekilde herhangi bir kullanıcı kayıt verisinin veya kullanıcının kimliği ile ilgili olarak sağladığı diğer bilgilerin geçerli boykot listesi bakımından otomatik kontrolü; (ii) bu tür kontrollerin, boykot listesi her güncellendiğinde ve söz konusu kişi, bilgilerini her yenilediğinde düzenli tekrarı; (iii) potansiyel bir eşleşme durumunda SAP hizmetleri ve sistemlerine erişimin engellenmesi ve (iv) yine potansiyel bir eşleşme durumunda kullanıcıyla irtibat kurularak kimliğinin onaylanması gibi işlemleri içerebilir.

Ayrıca, Kişisel Verilerinizin işlenmesi veya pazarlama malzemeleri alma konusundaki (diğer bir deyişle, ilgili SAP Grubu şirketinin faaliyet gösterdiği ülkeye bağlı olarak pazarlama malzemeleri almaya açık bir şekilde izin verip vermediğiniz ile ilgili) tercihlerinizi izlemek için gerekli tüm bilgilerin, uyumluluğu sağlamak üzere gereken şekilde SAP Grubu üyeleri tarafından saklanabileceğini ve bunlar arasında değiş tokuş edilebileceğini de kabul edersiniz.

 

SAP’nin meşru menfaati. Aşağıdaki kullanım durumlarının her biri, SAP’nin Kişisel Verilerinizi işlemeye veya kullanmaya yönelik bir meşru menfaatini teşkil eder. Bu yaklaşımı kabul etmiyorsanız aşağıda belirtilen şekilde SAP’nin Kişisel Verilerinizi işlemesi veya kullanmasına itiraz edebilirsiniz.

Anketler ve araştırmalar. SAP sizi anket ve araştırmalara katılmaya davet edebilir. Bu anket ve araştırmalar genellikle, herhangi bir Kişisel Veri olmadan yanıtlanabilecek şekilde tasarlanır. Bir anket veya araştırmaya yine de Kişisel Veri girerseniz SAP, söz konusu Kişisel Verileri ürün ve hizmetlerini iyileştirmek amacıyla kullanabilir.

Anonimleştirilmiş veri kümeleri oluşturma. SAP, daha sonra hem kendisinin hem de bağlı şirketlerinin ürün ve hizmetlerini iyileştirmek için kullanmak üzere anonimleştirilmiş veri kümeleri oluşturmak için bu Gizlilik Bildirimi altında sağlanan Kişisel Verileri anonimleştirebilir.

Kalite iyileştirme amaçları doğrultusunda görüşme ve sohbetleri kaydetme. Telefon görüşmeleri veya sohbet oturumları olması durumunda SAP, hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla bu görüşme (görüşme esnasında ve kayıt başlamadan önce sizi uygun şekilde bilgilendirerek) veya sohbet oturumlarını kaydedebilir.

Güncel bilgilerden haberdar olmanızı sağlamak ve geri bildirim talep etmek için. SAP ile aranızdaki mevcut iş ilişkisi kapsamında SAP, yerel yasaların izin verdiği durumlarda sizi, SAP’den satın aldığınız veya halihazırda kullanmakta olduğunuz ürün ve hizmetlere benzeyen ya da bunlarla ilişkili olan ürün veya hizmetleri (web seminerleri, seminerler veya etkinlikler dahil) ile ilgili olarak bilgilendirebilir. Ayrıca, bir SAP web seminerine, seminerine veya etkinliğine katıldıysanız ya da SAP’den ürün veya hizmet satın aldıysanız SAP ilgili web semineri, seminer, etkinlik, ürün veya hizmet ile ilgili iyileştirmeler konusunda geri bildirim talep etmek üzere sizinle irtibata geçebilir.

İtiraz hakkı. Dilediğiniz zaman https://www.sap.com/unsubscribe adresinden aboneliğinizi iptal ederek SAP’nin Kişisel Verilerinizi yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kullanmasını engelleyebilirsiniz. Bu durumda, söz konusu Kişisel Verileri bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen şekilde başka bir amaçla kullanma izni olmadığı veya Kişisel Verilerinizi işlemeye devam etmeye yönelik meşru bir menfaati olduğunu ispat etmediği sürece SAP, Kişisel Verilerinizi yukarıdaki amaçlar doğrultusunda (diğer bir deyişle, yukarıda belirtilen meşru menfaat kapsamında) kullanmaya son verir ve bu verileri sisteminden siler.

Otomatik araçlar. Sağladığınız bilgilere ek olarak SAP, bir SAP web sitesini ziyaretiniz sırasında Web işaretleri, tanımlama bilgileri (çerezler), gömülü Web bağlantıları ve yaygın olarak kullanılan diğer bilgi toplama araçları da dahil olmak üzere otomatik araçlar aracılığıyla da bilgi toplayabilir. Bu araçlar, tarayıcınızın web sitemize gönderdiği tarayıcınızın türü ve dili, erişim zamanlarınız ve SAP web sitesine geçiş yaptığınız web sitesinin adresi gibi belirli standart bilgileri toplar. SAP, kişiselleştirilmiş içerik göstermek ve web sitelerini iyileştirmek için bu otomatik araçları ve toplanan bilgileri kullanır. SAP bu araçları kullanarak aynı zamanda belirli bir kişiyle ilgili olmayan özet veriler elde edebilir.

Aşağıda tercih edebileceğiniz başka bir yol verilmediği takdirde, tarayıcınızda uygun ayarları belirleyerek tanımlama bilgileri (çerezler) gibi otomatik araçların kullanımını reddedebilirsiniz. Tarayıcınızdaki ayarların her zaman yalnızca belirli bir cihazda yüklü olan söz konusu tarayıcıyla sınırlı olduğunu ve sonuç olarak, SAP web sitelerini farklı tarayıcılarla veya farklı cihazlarla ziyaret ettiğinizde izleme tanımlama bilgilerini (çerezler) söz konusu tüm cihazlardaki tarayıcılarda devre dışı bırakmanız gerektiğini unutmayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde ilgili sitenin işlevlerini tam anlamıyla kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

Buna ek olarak SAP, tarayıcı ayarlarının dışında belirli bir kapsam dışında bırakma mekanizması içeren aşağıdaki otomatik araçları kullanır:

 

(1) Adobe Analytics. Adobe Analytics, bir kullanıcının bağlandığı konumu yaklaşık olarak saptayabilmek üzere IP adreslerinden yararlanır. Bu nedenle, Adobe Analytics ilk olarak kullanıcıların tam IP adreslerini toplar ve ardından bunları anonimleştirir. Bir kullanıcının belirli bir web sitesine eriştiği konumu yaklaşık olarak belirlemek için yalnızca anonimleştirilmiş IP adresi kullanılır.

Ayrıca kayıtlı bir kullanıcıysanız ve oturumunuz açıksa SAP, ilgili siteyi kullanımınızı ve kullanıcı kimliğinizi izlemek için Adobe Analytics’i kullanır.

Bu bilgi, Adobe Analytics kullanarak SAP Grubu web sitelerinde hedeflenen içeriği görüntülemek için kullanılır.

Şu bağlantıyı izleyerek Adobe Analytics kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz: http://sap.d1.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1

 

  1. SAP’NİN KİŞİSEL VERİLERİMİ İZNİME DAYALI OLARAK KULLANDIĞI DURUMLAR

 

Aşağıdaki durumlarda SAP, söz konusu işleme işlemleri öncesinde izninizi sağladığınız takdirde Kişisel Verilerinizi yalnızca aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan şekilde kullanacaktır. Bu nedenle, Kişisel Verilere yönelik bir işleme işlemi ile ilgili her bilgi, Consent Resource Center içindeki bir izin bildirimi ile bağlantılıdır. Başlangıçta bir veya daha fazla izin verdikten sonra bu Gizlilik Bildirimini yeniden açarsanız yalnızca vermiş olduğunuz izinlerle ilgili bilgileri değil, gizlilik bildiriminin tamamını görürsünüz.

 

 

SAP’nin Ürünleri ve Hizmetleri ile ilgili Haberler İlgili bir şarta ve izninize tabi olacak şekilde SAP, en son ürün duyuruları, yazılım güncellemeleri, yazılım yükseltmeleri, özel teklifler ve SAP’nin yazılım ve hizmetleri ile ilgili diğer bilgilerin (pazarlama amaçlı e-bültenler dahil) yanı sıra SAP’nin etkinliklerine yönelik güncel bilgiler sunmak ve SAP web sitelerinde ilgili içerikleri göstermek için adınızı, e-posta ve posta adresinizi, telefon numaranızı, iş unvanınızı ve işvereninizle ilgili temel bilgileri (ad, adres, sektör); bunun yanı sıra SAP ile kurulan önceki etkileşimleri (önceki satın almalar, web semineri, seminer veya etkinlik katılımları ya da (web) hizmetlerinin kullanımı – bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi, ilgili SAP web sitesinde görüntülenen TrustArc Consent Manager’da ya da TrustArc Consent Manager kullanılmıyorsa yukarıda bulabilirsiniz) temel alarak bir etkileşim profili kullanabilir. Bu pazarlama amaçlı aktivitelerle bağlantılı olarak SAP, size daha ilgili bilgiler göstermek için söz konusu bilgilerin daha sonra sosyal ağların veya web olanaklarının kendi veri tabanlarıyla karşılaştırıldığı, bir üçüncü tarafça yönetilen sosyal ağlar veya diğer web olanaklarına (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram veya Google) ilişkin bir karma kullanıcı kimliği sağlayabilir.

 

 

Kullanıcı profilleri oluşturma. SAP size, bu web sitesiyle bağlantılı olan ve kaydolarak bir kullanıcı profili oluşturmanızı gerektiren forumlar, bloglar ve ağları (SAP Community gibi) içeren web olanaklarını kullanma seçeneği sunar. Kullanıcı profilleri; adınız, fotoğrafınız, sosyal medya hesaplarınız, posta ya da e-posta adresiniz veya her ikisi birden, telefon numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, becerileriniz ve şirketiniz ile ilgili temel bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde hakkınızdaki kişisel bilgileri diğer kullanıcılara gösterme seçeneği sunar.

Bu profiller, SAP’ye ait tek bir web olanağıyla ilişkili olabileceği gibi SAP Cloud Platform Identity Authentication Hizmeti kapsamında oluşturulduysa SAP’nin veya SAP Grubu’na ait şirketlerin ya da her ikisinin (aşağıdaki “Kişisel Verilerinizi diğer SAP şirketlerine iletme” bölümü kapsamında verilen herhangi bir izinden bağımsız olarak) diğer web olanaklarına da erişme imkanı sağlayabilir. Bununla birlikte, bu ek web olanaklarından hangisini kullanacağınız daima sizin tercihinize bağlıdır ve Kişisel Verileriniz yalnızca bu olanaklara ilk erişiminizde iletilir. İzniniz SAP’nin hizmet sağlayabilmesi için yasal bir gereksinim teşkil ediyorsa bu tür kullanıcı profilleri oluşturması için SAP’ye izin vermemeniz durumunda SAP’nin söz konusu hizmetleri sunabilecek bir konumda olamayacağını lütfen unutmayın.

Herhangi bir web olağanı kapsamında profiliniz, yalnızca erişim sağlanmasının dışında diğer kullanıcılarla etkileşimi (ör. mesajlaşma veya takip işlevi yoluyla) kişiselleştirmek ve SAP tarafından bu teklifler aracılığıyla iletişim ve işbirliği kalitesini iyileştirmek ve SAP için oyunlaştırma öğeleri sağlamak (oyunlaştırma, bir web sitesi, kurumsal uygulama veya çevrimiçi topluluk gibi zaten var olan bir şeyi alıp buna, katılım, taahhüt ve bağlılığı artırmak için oyun mekanizmaları entegre etme işlemidir) amacıyla kullanılır. İlgili web olanağı tarafından desteklenmesi durumunda ilgili web olanağının, paylaşmak istediğiniz bilgileri belirlemeye ilişkin işlevini kullanabilirsiniz.

 

Özel Kişisel Veri kategorileri. Bir etkinlik veya seminere kaydolduğunuzda ve erişim sağladığınızda SAP, etkinlik boyunca herhangi bir engeli veya beslenmeyle ilgili özel gereksinimleri olan kişileri belirlemek ve bu gereksinimler konusunda dikkatli olmak amacıyla sağlığınızla ilgili bilgiler talep edebilir. Bu bilgilerin kullanımı, bu belgeyle sağladığınız izne dayalıdır.

Engellilik durumları veya beslenmeyle ilgili özel gereksinimlerinize ilişkin bilgi sağlamadığınız takdirde SAP’nin ilgili önlemleri alamayacağını lütfen göz önünde bulundurun.

 

 

Etkinlik profili çıkarma. SAP’nin bir etkinliğine, seminerine veya web seminerine kaydolursanız SAP, iletişim ve fikir alışverişi amacıyla temel katılımcı bilgilerini (adınız, şirketiniz ve e-posta adresiniz) aynı etkinlik, seminer veya web seminerinin diğer katılımcılarıyla paylaşabilir.

 

 

Kişisel Verilerinizi diğer SAP şirketlerine iletme. SAP, Kişisel Verilerinizi SAP Grubu’ndaki diğer şirketlere aktarabilir. SAP Grubu şirketlerinin güncel listesine buradan ulaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda söz konusu şirketler Kişisel Verilerinizi, yukarıdaki Bölüm C’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve aynı koşullara tabi şekilde kullanacaktır.

 

 

Bu belgeye göre verilen bir iznin iptali. Vermiş olduğunuz bir izni dilediğiniz zaman https://www.sap.com/unsubscribe bağlantısından aboneliğinizi iptal ederek geri çekebilirsiniz. İzninizi geri çekmeniz durumunda SAP, yasal olarak zorunlu olmadığı sürece Kişisel Verilerinizi bu izne tabi şekilde işlemeye devam etmeyecektir. SAP’nin yasal sebeplerle Kişisel Verilerinizi saklaması gereken durumlarda Kişisel Verileriniz işlenmeyecek ve yalnızca yasanın gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Ancak, geri çekme işleminin, geri çekme tarihine kadar gerçekleştirilen geçmiş işleme işlemleri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Ayrıca, herhangi bir SAP teklifini kullanabilmek için izniniz gerekiyorsa SAP, ilgili hizmeti (veya SAP’nin birden çok SAP teklifi için SAP Cloud Platform Identity Authentication Hizmeti kapsamında profilinizi kullanma iznini iptal etmeniz durumunda hizmetleri), teklifi veya etkinliği, iptal işleminden sonra sağlayamayacaktır.

 

  1. ABD’YE ÖZGÜ ŞARTLAR

SAP’nin ABD gizlilik gereksinimlerine tabi olduğu durumlarda aşağıdaki şartlar da geçerlidir:

 

Do Not Track (Beni İzleme) Tarayıcınız bir “Do not track” seçeneği belirlemenize olanak sağlayabilir. Aksi belirtilmediği takdirde sitemiz, “Do not track” taleplerini gerçekleştirmez. Ancak, web tarayıcınızdaki saptanmış ayarları değiştirerek veya kullanılabilir durumda olduğunda ve ilgili web sitesi ona yönelik bir bağlantı içerdiğinde, TrustArc Consent Manager aracılığıyla tanımlama bilgilerini (çerezler) kabul etmemeyi tercih edebilirsiniz. Tanımlama bilgileri (çerezler), İnternet’teki belirli siteleri ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza yerleştirilen ve bilgisayarınızı tanımlamak için kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgilerini (çerezler) kabul etmezseniz sitemizin belirli işlev ve özelliklerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Bu site, üçüncü tarafların zaman içinde ve siteler arasında bilgi toplamasına izin vermez.

 

Çocukların Gizliliğini Korumaya Yönelik Gereksinimler. Web sitelerimizin veya çevrimiçi hizmetlerimizin 13 yaşın altındaki kullanıcılar tarafından kullanımı amaçlanmamaktadır. Bir ebeveyn veya koruyucuysanız ve bir çocuk hakkında bilgi toplamış olabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bizimle privacy@sap.com e-posta adresi üzerinden irtibata geçin.

 

  1. Rusya’ya Özgü Şartlar

Aşağıdaki şartlar, Rusya Federasyonu’nda bulunan kullanıcılar için geçerlidir:

 

Burada belirtilen hizmetler, Rusya’da ikamet eden Rusya Federasyonu vatandaşlarına yönelik değildir. Rusya’da ikamet eden bir Rus vatandaşıysanız hizmetlerde girdiğiniz Kişisel Verilerin tamamen sizin riskinizde ve sorumluluğunuzda olacağı konusunda bilgilendirilmiş sayılırsınız ve SAP’nin, Kişisel Verilerinizi toplayabileceğini ve bu verileri Birleşik Devletler’de ve diğer ülkelerde işleyeceğini, Rusya Federasyonu yasalarına ilişkin muhtemel herhangi bir riayetsizlik halinde SAP’yi sorumlu tutmayacağınızı açıkça kabul edersiniz.