>

6.000 openstaande vacatures in België. SAP schakelt versnelling hoger met SAP Partners Fresh Faces

6.000 openstaande vacatures in België.
SAP schakelt versnelling hoger met SAP Partners Fresh Faces

Meer dan 6.000, zo veel SAP-vacatures staan er momenteel open in België, in de meest uiteenlopende sectoren. Tegen die achtergrond lanceert SAP BeLux het ‘SAP Partners Fresh Faces’-programma, dat jong afgestudeerden en nieuwkomers op de arbeidsmarkt naar een job met SAP-achtergrond begeleidt. Het initiatief komt bovenop het ‘1.000 SAP jobs’-project, waarbij werkzoekenden of mensen die een nieuwe invulling aan hun carrière willen geven aangespoord worden om een SAP-opleiding te volgen.

Op zowat elk moment van de dag komen we in aanraking met SAP-technologie, zij het meestal onbewust. Nu de digitalisering een hoge vlucht neemt en steeds meer Belgische bedrijven noodgedwongen inzetten op hun digitale transformatie, dreigt dat alleen maar meer het geval te worden. Toch is de softwaregigant voor velen – inclusief pas afgestudeerden – een nobele onbekende, met een groot tekort aan gekwalificeerde profielen tot gevolg.

Het SAP-ecosysteem is een grote werkgever in België: elk jaar opnieuw zijn onze partners op zoek naar enkele honderden verse krachten om onze innovatieve technologieën te implementeren bij bedrijven die hun processen willen optimaliseren”, verklaart Stijn De Beuckelaer, Managing Director SAP België & Luxemburg. “Een enorme opportuniteit voor werkzoekenden en nieuwkomers op de Belgische arbeidsmarkt, temeer daar het aantal it-vacatures de komende jaren alleen maar zal toenemen.”

SAP Partners Fresh Faces

Om bovenvermelde partners te ondersteunen bij de uitrol van zijn oplossingen op het terrein, sluit SAP België nu aan bij het Fresh Faces-initiatief. Dat is er specifiek op gericht om jonge alumni met hen in contact te brengen en warm te maken voor een SAP-job. Naast het inzetten van de geijkte sociale kanalen voor deze doelgroepen (Instagram, Facebook, …), wordt daartoe in de komende weken ook een informatiecampagne uitgerold naar hogescholen en universiteiten.

1.000 SAP Jobs

Het nieuwe initiatief is een aanvulling op het bestaande 1.000 SAP Jobs-project. Dat wil werkzoekenden, maar ook mensen die een nieuwe wending aan hun carrière willen geven, ertoe brengen een SAP-opleiding te volgen. In samenwerking met BeCode biedt SAP daarvoor toekomstgerichte carrièrepaden aan voor kandidaten die een digitale laag willen toevoegen aan hun professionele competenties. Dit onder meer voor professionals in hr, finance, logistiek of sales, die als SAP-eindgebruiker digitale oplossingen willen leren gebruiken binnen hun eigen expertisedomein, of voor kandidaten die zich willen ontwikkelen tot SAP-consultant om zo andere bedrijven bij te staan in hun digitale transformatie.

Dankzij het partnership kunnen werkzoekenden op enkele weken tijd een SAP-certificaat bekomen. De grote vraag daarnaar bij Belgische bedrijven verzekert de afgestudeerden van een job in een groeisector met veel toekomstmogelijkheden. De opleidingen worden momenteel enkel aangeboden in Antwerpen, maar worden in de toekomst uitgebreid naar de BeCode-campussen van Brussel, Gent, Luik en Charleroi.

Beide projecten zijn cruciaal voor de competitiviteit van de Belgische industrie en economie, en vormen een unieke kans voor afgestudeerden en werkzoekenden”, stelt Stijn De Beuckelaer, Managing Director SAP België & Luxemburg. “Dit soort up- en re-skilling is dus hoognodig als we het groeiende aantal vacatures in ons land adequaat willen invullen, zowel inzake SAP als technologie in bredere zin, en voorkomen dat er een onoverbrugbare ‘skills gap’ ontstaat“, besluit hij.

Facebook

Instagram