>

SAP podpořil v rámci globálního programu aktivity českých neziskových organizací Člověk v tísni a Elpida

PRAHA, Česká republika – 15. září 2020 – Společnost SAP poskytla v rámci globálního CSR programu finanční pomoc více než tisícovce neziskových organizací po celém světě, včetně dvou českých. Dvěma mimořádnými granty v celkové výši 10 tisíc eur podpořila neziskové organizace Člověk v tísni a Elpida. Finance byly využity na podporu jejich fungování a zmírnění dopadů koronavirové krize.

Pandemie koronaviru a s ní související sociální izolace, výpadky příjmů či mimořádné výdaje přinesly nemalé problémy celé řadě lidí, od seniorů a dalších rizikových skupin přes rodiče samoživitele až po děti ze znevýhodněného prostředí. Člověk v tísni i Elpida se jim aktivně snaží pomáhat jak materiálně, tak i poradenstvím, vzdělávacími programy či kulturními aktivitami cílenými na osamělé seniory.

Společnost SAP své CSR aktivity dlouhodobě realizuje skrze tři strategické pilíře: rozvoj dovedností potřebných pro budoucí digitální svět, propojování zaměstnanců, kteří chtějí realizovat svou vizi odpovědnosti např. formou dobrovolnictví, a pomoc s budováním neziskových a sociálních organizací. Proto se obě organizace rozhodla podpořit mimořádným grantem, který jim umožnil pokrýt náklady na výrazně vyšší počet aktivit a zároveň zajistit finance na provoz v době, kdy je řada dárců byla z důvodu poklesu příjmů donucena přestat podporovat.

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace založená na ideálech humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. I díky grantu od společnosti SAP určenému na zmírnění dopadů koronavirové krize mohla tato organizace rozšířit svou pomoc v oblasti dluhového poradenství na krizové lince pomoci i na svých pobočkách po celé České republice. Denně také mohlo probíhat doučování dětí ze znevýhodněného prostředí a učitelé i rodiče měli možnost bezplatně získat přístup ke vzdělávacím materiálům. Potřebným lidem rozdávala organizace roušky a dezinfekci, v závažných případech také distribuovala potravinovou pomoc. „Největší ekonomický propad chudších částí populace se projevuje zejména s koncem státních podpor a koncem moratoria na splátky nájmů, úvěrů a exekucí. Krize tak nejvíce dopadá na nejchudší a na ty, kteří již před Covidem sotva zvládali zaplatit nejzákladnější výdaje. Veškerá naše pomoc je koncipována dlouhodobě. Grant od společnosti SAP, stejně jako každý finanční příspěvek, nám pomáhá rozšířit poskytovanou podporu,“ říká Rebeka van Overloop z fundraisingového oddělení Člověka v tísni.

Nezisková organizace Elpida, která provozuje dvě vzdělávací a kulturní centra pro seniory v Praze, poskytuje poradenství na Lince seniorů (800 200 007) a vydává časopis Vital. Grant od společnosti SAP využila zejména na aktivity zaměřené na snížení sociální izolace seniorů v době pandemie. Během karantény totiž nemohli senioři centra Elpidy fyzicky navštěvovat a byli odkázaní jen na své domovy. Aby i tak nezůstali bez svých oblíbených aktivit, převedli pracovníci organizace Elpida všechny kurzy od tanečních lekcí až po hodiny vaření do online prostředí. „Doba covidová ukázala, že všichni v Elpidě dokážou napnout síly a zajistit, aby naše služby byly k dispozici seniorům, kteří ze dne na den zůstali uvězněni doma. Telefonická krizová Linka seniorů fungovala ve trojnásobném režimu, rozmanitý program aktivit přišel za seniory až do obýváků prostřednictvím virtuálních učeben či videí na YouTube. Pletařky našeho projektu Ponožky od babičky zasedly pro změnu k šicím strojům a tvořily místo ponožek tolik potřebné roušky, časopis Vital jsme zase osobně distribuovali do obcí i pečovatelských zařízení. Za podporu těchto aktivit na pomoc seniorům děkujeme i společnosti SAP,“ říká Jiří Hrabě, ředitel neziskové organizace Elpida.

Jaro přineslo náročné období nejen jednotlivcům, ale i firmám, které kvůli karanténě a výpadkům provozu nyní často čelí ekonomickým problémům. Experti SAP se proto snaží podpořit své zákazníky z řad firem a organizací všech velikostí i zaměření v jejich digitalizačních a transformačních projektech. Ty jsou totiž často klíčem k překonání obchodních, výrobních či logistických problémů a tím pádem ke znovunastartování byznysu. „Bezprostředně po vypuknutí pandemie jsme se, podobně jako téměř každý zaměstnavatel, starali především o vytvoření bezpečného a zároveň fungujícího pracovního prostředí pro naše zaměstnance. Téměř paralelně jsme totiž museli pomoci řešit potřeby našich zákazníků, které se často vlivem pandemie výrazně změnily. Operativní problémy, s nimiž se firmy potýkají, se pochopitelně promítly a s jistým zpožděním ještě promítnou do běžného života. A největší dopad budou mít na ty nejzranitelnější. Jsem ráda, že v České republice máme organizace, které tuto podporu rizikovým skupinám poskytují s maximální profesionalitou,“ říká Hana Součková, generální ředitelka SAP ČR. „Těmi Člověk v tísni i Elpida rozhodně jsou a jsme rádi, že jsme je mohli v jejich prospěšných aktivitách finančně podpořit,“ doplňuje Iveta Chválová, ředitelka SAP Services.


O společnosti SAP

SAP, společnost zaměřená na zkušenost a principy inteligentního podnikání, je lídrem na trhu s podnikovým aplikačním softwarem. Pomáhá firmám všech velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. 77 % světových výnosů z obchodních transakcí má co dočinění se systémy SAP. Technologie, jejichž součástí je strojové učení, internet věcí a pokročilé analytiky, pomáhají našim zákazníkům přetvořit jejich firmy v inteligentní podnikání. SAP poskytuje jednotlivcům a organizacím obchodní expertízu a rozvíjí spolupráci, díky níž jim umožňuje mít vždy náskok před konkurencí. Společnostem zprostředkováváme jednoduché využití technologií, díky čemuž mohou náš software využívat tak, jak sami chtějí a bez komplikací. Naše end-to-end sady aplikací a služeb pomáhají zákazníkům z komerční i veřejné sféry a napříč 25 různými odvětvími v dosahování vyšších zisků, v přizpůsobování se aktuálním potřebám a ve schopnosti těžit z rozdílného přístupu. Díky celosvětové síti zákazníků, partnerů, zaměstnanců a uvědomělých lídrů pomáhá SAP ke zkvalitňování lidských životů. V České republice působí společnost od roku 1992 a dosud získala více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Součástí SAP v České republice je také SAP Services, SAP Ariba a SAP Concur. Pro vice informací navštivte www.sap.com, SAP News Center a sledujte SAP na Twitteru @sapnews či na Instagramu @LifeAtSap.

# # #

Veškeré výroky obsažené v tomto dokumentu nevyjadřují historické skutečnosti a představují výroky týkající se budoucnosti ve smyslu amerického Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Výrazy jako „předpokládat“, „domnívat se“, „odhadovat“, „očekávat“, „předpovídat“, „zamýšlet“, „moci“, „plánovat“, „predikovat“, „měl by“ a „bude“ a podobné výrazy ve vztahu ke společnosti SAP označují takovéto výroky týkající se budoucnosti. Společnost SAP se žádným způsobem nezavazuje výroky týkající se budoucnosti veřejně aktualizovat nebo revidovat. Veškeré výroky týkající se budoucnosti podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od předpokladů. Faktory, které mohou ovlivnit budoucí hospodářské výsledky společnosti SAP, jsou podrobněji popsány v dokumentech předložených americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) včetně nejnovější výroční zprávy na formuláři 20-F. Čtenářům doporučujeme, aby se na takovéto výroky týkající se budoucnosti nespoléhali. Výroky mají vypovídací hodnotu pouze v okamžiku jejich vydání.

© 2020 SAP SE. Všechna práva vyhrazena.

SAP a jiné produkty a služby SAP zmíněné v tomto dokumentu a jejich loga jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti SAP SE v Německu a dalších zemích. Další informace a upozornění ohledně ochranných známek naleznete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Poznámka pro novináře:
Ilustrační videa ve vysílací kvalitě a fotografie v tiskové kvalitě jsou k dispozici k náhledu a stažení na adrese www.sap.com/photos. Naleznete zde materiály ve vysokém rozlišení. Videa na různá témata jsou ke zhlédnutí na www.sap-tv.com. Videa odtud můžete vkládat do svých webových stránek nebo sdílet jako odkaz e-mailem, případně se přihlásit k odběru novinek ze SAP TV prostřednictvím RSS.

Více informací pro novináře:
SAP ČR: Jitka Valoušková, +420 605 544 935, jitka.valouskova@sap.com
Agentura PRCOM: Kamil Pittner, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz

Prohlášení společnosti SAP o ochraně osobních údajů najdete zde. Pokud již dále nechcete dostávat materiály, dejte nám prosím vědět na kontakty uvedené výše.