>

Ο Όμιλος MAP S.Platis επιλέγει λύσεις SAP

Υλοποίηση του έργου από την εταιρεία AMS Advanced Management Solutions Ltd, συνεργάτη της  SAP

 

Λευκωσία, Κύπρος 12 Οκτωβρίου 2020 Ο Όμιλος MAP S.Platis  έχει επιλέξει λύσεις SAP σε συνέχεια στρατηγικής του απόφασης για τη λειτουργία ολόκληρης της επιχείρησης σε ένα έξυπνο σύστημα λογισμικού cloud ERP. Ο Όμιλος έχει επιλέξει τη λύση SAP Business ByDesign, ιδανική για αναπτυσσόμενες μεσαίες επιχειρήσεις, και τη λύση SAP Analytics Cloud, η οποία έχει αναγνωριστεί ως κορυφαία στην έκθεση The BI Survey 18 από την BARC. Το έργο θα καλύπτει τις δραστηριότητες του Ομίλου διεθνώς περιλαμβανομένης της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου και θα υλοποιηθεί από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της SAP, AMS Advanced Management Solutions Ltd.

 

Η λύση SAP Business ByDesign θα ενοποιήσει όλες τις βασικές λειτουργίες Ομίλου σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Παρέχοντας πρόσβαση σε αριθμό χρηστών εντός του Ομίλου, θα διασυνδεθεί με τα υφιστάμενα συστήματα και θα καλύψει ολόκληρο τον κύκλο εργασιών της κάθε εταιρείας του Ομίλου – από τη δημιουργία ευκαιριών για πωλήσεις μέχρι και την επικοινωνία με τους πελάτες. Η λύση αυτή θα τυποποιήσει υπηρεσίες και πακέτα υπηρεσιών, θα αυξήσει την αξιοποίηση των πόρων, θα αυτοματοποιήσει και θα ενσωματώσει διαδικασίες, θα ελέγχει έργα, οικονομικά και κινδύνους συμβολαίων, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση της ποιότητας των παραδοτέων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, το SAP Cloud Analytics, το οποίο θα ενσωματώνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από το SAP Business ByDesign και άλλες εφαρμογές, θα ενδυναμώσει περαιτέρω τη διεύθυνση του Ομίλου MAP S.Platis, υποστηρίζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε κάθε βήμα. Επιτρέποντας πρόσβαση σε αριθμό χρηστών του Ομίλου, η λύση θα επεξεργάζεται, θα αναλύει και θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες – από το χρηματοοικονομικό σχεδιασμό μέχρι και τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ.

 

Οι λύσεις SAP επιλέχθηκαν από τον Όμιλο MAP S.Platis καθώς προσφέρουν προκαθορισμένες επιχειρηματικές διαδικασίες για τον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών, ολοκληρωμένη λειτουργικότητα διαχείρισης έργων (Project Management) και μια software-as-a-service (SaaS) ERP εφαρμογή που περιλαμβάνει δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ανάκτηση και συχνές αναβαθμίσεις. Ο επαγγελματισμός και το υψηλό επίπεδο κατανόησης των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών του Ομίλου, ήταν ουσιώδη κριτήρια για την επιλογή του εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της SAP, AMS Advanced Management Solutions Ltd.

 

Σχετικά με τον Όμιλο MAP S.Platis:

Η MAP S.Platis αποτελεί κορυφαίο όμιλο συμβουλευτικής για τον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με πελάτες που περιλαμβάνουν εποπτικές αρχές, τράπεζες, συλλογικά επενδυτικά σχέδια και διαχειριστές κεφαλαίων, επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες και ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος. Η εξειδικευμένη ομάδα του Ομίλου, η οποία σήμερα αποτελείται από περισσότερους από 180 κορυφαίου επιπέδου επαγγελματίες, παρέχει μοναδικές και προσαρμοσμένες λύσεις σε θέματα αδειοδότησης, κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικού ελέγχου, ανθρώπινου δυναμικού, κανονιστικής τεχνολογίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και καινοτομίας σε χρηματοοικονομικές και άλλες επιχειρήσεις στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω της τεράστιας εμπειρίας σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης κατά την υποστήριξη εγχώριων και διεθνών επιχειρήσεων παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της συνεχούς αλληλεπίδρασης με εποπτικές αρχές, της διεπιστημονικής και διαφοροποιημένης ομάδας επαγγελματιών, του απαράμιλλου ιστορικού επιδόσεων, του διεθνούς δικτύου συνεργατών και της πληθώρας πόρων, η διεθνώς αναγνωρισμένη και βραβευμένη ομάδα του Ομίλου μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά και δραστικά τις ανάγκες οποιουδήποτε πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε το www.mapsplatis.com.

 

Επισκεφθείτε το SAP News Center.

Ακολουθήστε την SAP στο Twitter @SAPHellasCyprus και στο Facebook @SAP.Hellas.Cyprus

 

Σχετικά με την SAP

Η στρατηγική της SAP είναι να βοηθήσει κάθε επιχείρηση να λειτουργεί έξυπνα. Ως ηγέτης της αγοράς λογισμικού εφαρμογών για επιχειρήσεις, βοηθά εταιρείες κάθε μεγέθους και κλάδου να αξιοποιούν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους: το 77% των παγκόσμιων συναλλαγών έχει αλληλεπίδραση με ένα σύστημα SAP®. Η μηχανική μάθηση, το Internet of Things (IoT) και οι προηγμένες τεχνολογίες analytics μετατρέπουν τους πελάτες της SAP σε έξυπνες επιχειρήσεις. H SAP προσφέρει βαθιά επιχειρησιακή γνώση στους ανθρώπους και τους οργανισμούς και αναπτύσσει τρόπους συνεργασίας που τους βοηθά να προηγούνται του ανταγωνισμού τους. Η SAP απλοποιεί την τεχνολογία για τις εταιρείες έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν το λογισμικό όπως θέλουν – χωρίς προβλήματα. Οι end-to-end εφαρμογές δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερους από 440.000 δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις να λειτουργούν επικερδώς, να προσαρμόζονται συνεχώς και να κάνουν τη διαφορά. Με ένα παγκόσμιο δίκτυο πελατών, συνεργατών, εργαζομένων και thought leaders, η SAP βοηθά τον κόσμο να λειτουργεί καλύτερα και βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sap.com/greece/

 

Η SAP και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της SAP που αναφέρονται στο παρόν καθώς και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της SAP SE (ή SAP θυγατρική εταιρία) στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Επισκεφτείτε http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εμπορικό σήμα και τις ανακοινώσεις .Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών τους.

© 2019 SAP SE. All rights reserved.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

Ειρήνη Χριστοφίδη, 2237509, irene.christofides@sap.com

Εύρη Φωτιάδου, 22818724, evri.f@actionprgroup.com