>
CFO-ai

Vijf manieren waarop de CFO profijt haalt uit AI

AI is de toekomst, maar kan juist in 2020 een concurrentievoordeel opleveren. Rond kunstmatige intelligentie (AI) bestaan dan ook allerlei hypes. Laat je hier (als CFO) echter niet door afschrikken; er zijn voldoende toepassingen waarvoor CFO’s AI op dit moment kunnen inzetten om de efficiëntie van hun organisatie te verbeteren. We geven je vijf voorbeelden:

1. Klantgegevens en voorspellende prijsstelling

De CFO bevindt zich in het middelpunt van allerlei stromen met klant data. Denk bijvoorbeeld aan sales data, prijsgegevens en openstaande facturen. De CFO is dan ook bij uitstek in staat deze klantgegevens te combineren en voorspellende analyses uit te voeren, wat interessante inzichten kan opleveren.

Zo zijn door transactiegegevens en demografische gegevens over klanten te combineren met data van derde partijen over weersomstandigheden gedetailleerde voorspellingen mogelijk. Denk hierbij aan de optimale prijsstelling voor terugkerende klanten in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar die bij slechte weersomstandigheden met behulp van een creditcard cadeautjes voor de feestdagen kopen.

2. Verder kijken dan boekwaarde

Het beoordelen van de waarde van assets is een uitdaging van een CFO. Onzekere waarderingen kunnen miljoenen euro’s toevoegen of juist afhalen van de bottom line. De meest effectieve methode om de waarde van assets te bepalen is het analyseren van datasets over deze assets. AI ondersteunt je hierbij en helpt verder te kijken dan de boekwaarde.

Zo zetten CFO’s in de vastgoedwereld AI in om duizenden variabelen van woningen te correleren – zoals hypotheekrentes, de kwaliteit van scholen, het aantal slaapkamers en werkgelegenheid – en modellen te bouwen die de waarde van woningen bepalen. Deze data zijn niet alleen waardevol voor de vastgoedmaatschappij, maar ook voor kopers, verkopers en huurders.

3. Betalingsproblemen voorspellen

Uit cijfers van het Centraal Register Zakelijke Betalingsachterstanden blijkt dat 55% van de Nederlandse bedrijven te maken heeft met wanbetalingen. Dit levert in veel gevallen een forse schadepost op.

AI helpt wanbetalingen tegen te gaan. Door zakelijke klantgegevens zoals industrie, kredietwaardering en aankoopgeschiedenis te combineren is het mogelijk de kans dat een bedrijf zijn rekeningen betaalt te voorspellen. Onder meer voor het verlenen van financiering kan deze informatie waardevol zijn.

4. Fraude opsporen

Interne fraude is moeilijk te detecteren en laat in veel gevallen geen duidelijke aanwijzingen achter in data. Vaak wordt dergelijke fraude in kleine stappen uitgevoerd om detectie te voorkomen. In andere gevallen manipuleren daders bewust de gegevens die zij achterlaten.

AI helpt fraude tegen te gaan. Zo kan AI declaratiegegevens analyseren en interpreteren om verdachte declaraties op te sporen. Denk echter ook aan het identificeren en voorspellen van veelvoorkomend gedrag van werknemers die valse of onterecht hoge declaraties indienen. Dit stelt CFO’s in staat fraude niet alleen te detecteren, maar ook te voorkomen.

5. Witwassen detecteren

Banken zijn wettelijk verplicht verdachte transacties op te sporen en te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Deze speciale tak van de Nederlandse politie richt zich op de aanpak van financiële criminaliteit, zoals witwaspraktijken en de financiering van terrorisme.

Sinds de mega boete van 775 miljoen euro voor ING, vanwege het op grote schaal faciliteren van witwassen, staan banken onder verscherpt toezicht van De Nederlandsche Bank. Tegen ABN Amro liep in 2019 een strafrechtelijk onderzoek omdat ook die bank onvoldoende zou hebben opgetreden tegen witwaspraktijken. Banken hebben daarom duizenden extra mensen aangetrokken om het toezicht op orde te krijgen.

Veel banken beschikken daarom over geautomatiseerde systemen die naar verdachte transacties zoeken. Deze systemen kunnen CFO’s echter overspoelen met alarmmeldingen, terwijl lang niet iedere melding een hoge prioriteit heeft.

AI ondersteunt dergelijke mechanismen door verdacht gedrag te identificeren en alarmmeldingen te prioriteren. Door regels in te stellen is het onder meer mogelijk valse alarmmeldingen automatisch te verwijderen, waardoor financiële experts meer tijd overhouden om werkelijke daders op te sporen.

Ook lezen over de rol van andere intelligente technologieën binnen finance? Lees dan dit blog over de voordelen van blockchain voor finance.

Wil je meer weten over de toepasbaarheid van AI in jouw rol als CFO?

Ontdek meer